PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Techniczne aspekty racjonalnego przechowywania nawozów naturalnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Technical aspects of the rational storage of natural fertilizers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W opracowaniu wskazano wpływ obiektów produkcji zwierzęcej na środowisko naturalne oraz omówiono uwarunkowania prawne, organizacyjne i techniczne ograniczające uciążliwości i zagrożenia tych obiektów dla otoczenia. Badania ograniczono do analizy literatury i aktów prawnych w odniesieniu do stosowanych w praktyce rozwiązań. Wiele uwagi poświęcono wykonawstwu obiektów do przechowywania odchodów zwierzęcych ich lokalizacji oraz ograniczeniu przedostawania się do gruntu gnojowicy, gnojówki i wód gnojowych.
EN
In the paper the effects of animal production objects on the natural environment are presented and legal, organizational and technical factors limiting the troublesomeness and dangers to the environment caused by these objects are discussed. The investigation was limited to the analysis of the literature and legal acts with respect to the solutions used in practice. Much attention was given to the workmanship of objects intended for storing animal excreta, their localization and the necessity to limit the penetration into soil of liquid manure, dung and manure water.
Rocznik
Strony
315--321
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
 • Głaszka A. i in. 2004. Magazynowanie nawozów naturalnych: poradnik opracowany w ramach projektu bliźniaczego PHARE, IBMER Warszawa.
 • Kutera J. 1994. Gospodarka gnojowicą. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
 • Piechocka K. Zanieczyszczenia powietrza. 2007. www.sp3.elk.edu.pl/dok/zanieczyszczenia.doc.
 • Wołodźko A. 2006. Projekt obiektu do przechowywania obornika i gnojówki. Praca inżynierska. AR Wrocław, Instytut Budownictwa i Architektury Krajobrazu.
 • Dyrektywa Azotanowa 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r.
 • Dyrektywa Rady UE 96/61/EEC z dnia 24 września 1996 r.
 • Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Środowiska. 2002.
 • Publikacje o wodzie. 2005. [on-line]. Dostępny w internecie: WWW.hydropure.com.pl/woda.php?site=index.
 • Raport Vivy o przemysłowym chowie świń. 2007. http:viva.org.pl/index.php?id=116.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. 2003 Nr 4, poz. 44).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2002 Nr 203 poz. 1718).
 • Ustawa o nawozach i nawożeniu z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 89, poz. 991).
 • Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 62 poz.628).
 • Ustawa prawo budowlane z dnia 21 listopada 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016).
 • Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0041-0041
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.