Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0040-0078

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Wpływ wielkości szczeliny roboczej toporowego zespołu tnącego na jakość i energochłonność rozdrabniania roślin kukurydzy

Autorzy Lisowski, A.  Klonowski, J.  Kostyra, K.  Nowakowski, T.  Sypuła, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Influence of the working clearance of the flywheel chopping unit on the chopping quality and energetic of corn plants
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przeprowadzono badania stacjonarne przyczepianej sieczkarni polowej wyposażonej w toporowy zespół tnący, których celem było określenie wpływu wielkości szczeliny roboczej zawartej pomiędzy płytką denną a łopatkami rzutnika na wskaźniki jakościowe materiału roślinnego kukurydzy i energetyczne toporowego zespołu rozdrabniającego. Wpływ wielkości szczeliny na rzeczywistą długość roślin, współczynnik nierównomierności sieczki oraz pracę jednostkową okazał się nie istotny statystycznie oraz wysoce istotny na wskaźnik rozdrobnienia ziaren kukurydzy i zapotrzebowanie na moc efektywną zespołu rozdrabniającego. Przy porównywaniu efektów rozdrabniania ziaren i długości roślin można stwierdzić, że wpływ szczeliny roboczej na rozdrobnienie ziaren był znacząco większy niż wpływ na rozdrabnianie roślin.
EN The aim of this research was to estimate the influence of the working clearance between the thrower paddles and the bottom plate on plant material quality and energetic indexes of the pulled forage harvester with the flywheel chopping unit. It was found the influence of the working clearance on the real chaff and the chaff length irregularity coefficient did not statistically significant, but on the grain chopping index and the power requirement was highly significant. Influence of the working clearance on breaking-up of grain was large majority of significant than on plant chopping.
Słowa kluczowe
PL kukurydza   toporowy zespół rozdrabniający   energochłonność  
EN maize   flywheel chopping unit   energy consumption  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2008
Tom R. 12, nr 1(99)
Strony 239--244
Opis fizyczny Bibliogr. 2 poz., rys.
Twórcy
autor Lisowski, A.
autor Klonowski, J.
autor Kostyra, K.
autor Nowakowski, T.
autor Sypuła, M.
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, aleksander_lisowski@sggw.pl
Bibliografia
Niewęgłowski K. 2006. Wpływ czynników technicznych i eksploatacyjnych na wskaźniki jakościowe rozdrabniania roślin kukurydzy zbieranych sieczkarnią polową. Praca doktorska. Maszynopis. Warszawa SGGW. s. 101.
Wardecki P. 2006. Wpływ parametrów technicznych i eksploatacyjnych na obciążenia energetyczne toporowego zespołu rozdrabniającego. Praca doktorska. Maszynopis. Warszawa SGGW. s. 181.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0040-0078
Identyfikatory