Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0040-0023

Czasopismo

Inżynieria Rolnicza

Tytuł artykułu

Wpływ sposobów i czasu przechowywania na wybrane właściwości fizyczne jabłek

Autorzy Łapczyńska-Kordon, B.  Krzysztofik, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Effects of the storing methods and storing time on selected physical properties of apples
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy dokonano analizy zmian cech fizycznych jabłek przechowywanych przez okres 4 miesięcy w trzech obiektach przechowalniczych (piwnica, chłodnia zwykła i przechowalnia ULO). Mierzono po zbiorze i w cyklu miesięcznym zmiany zawartości wody, gęstość i jędrność jabłek. Wyraźne obniżenie zawartości wody w końcowym okresie przechowywania odnotowano dla jabłek przechowywanych w piwnicy. Zmiana gęstości jabłek przechowywanych w chłodni i przechowalni ULO jest podobna. Największe zmiany jędrności jabłek odnotowano dla prób przechowywanych w piwnicy i przechowalni ULO. Wszystkie modele empiryczne opisujące zmiany zawartości wody, gęstości i siły przebicia skórki są wielomianami drugiego lub trzeciego stopnia przy współczynnikach determinacji od 0,5 do 0,99.
EN In the paper the analysis of changes in physical properties of apples stored for 4 months in three storing objects (cellar, normal cold store and ULO chamber) is done. Changes in water content, apple density and firmness were determined after the harvest and in a monthly cycle. A distinct reduction in the water content at the end of the storing time was found for apples stored in a cellar. Changes in density for apples stored in a cold store and ULO chamber were similar. The greatest changes in apple firmness were noted for the samples stored in a cellar and ULO chamber. All the empirical models describing changes in the water content, density and peel puncture force are second- degree or third-degree polynomials, with the coefficients of determination ranging from 0.5 to 0.99.
Słowa kluczowe
PL jabłka   przechowywanie   zawartość wody   gęstość   jędrność  
EN apple   storing   water content   density   firmness  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Czasopismo Inżynieria Rolnicza
Rocznik 2008
Tom R. 12, nr 2(100)
Strony 179--185
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., tab.
Twórcy
autor Łapczyńska-Kordon, B.
autor Krzysztofik, B.
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki, kordon@ar.krakow.pl
Bibliografia
Adamicki F. 1997. Przechowywanie warzyw. Wyd. IV. Skierniewice. ISSN 0208-6255.
Ciećko Z. 1993. Ocena jakości i przechowalnictwa produktów rolnych. P. Skrypt. Wyd. II UWM Olsztyn. ISBN 83-7299-281-9.
Rogozińska I. 1997. Przechowalnictwo i towaroznawstwo surowców roślinnych. Wyd. II AT-R Bydgoszcz. ISSN 0208-6352.
Sobol Z. 2003. Wpływ wybranych czynników na niektóre właściwości mechaniczne bulw ziemniaka. Acta Agrophysica, 83, s. 163-176.
Tomala K. 1999. Co wpływa na jakość przechowalniczą jabłek?, Sad Nowoczesny. Nr 9. s. 15-17.
Trybała M. 1999. Produkcja i przechowywanie płodów rolniczych. Wydawnictwo AR Wrocław. ISSN 0867-7964.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0040-0023
Identyfikatory