PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Długotrwałe oddziaływanie nawożenia organicznego i azotowego na wskaźniki struktury roli

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Long-term effect of organic and nitrogen fertilization on the indices of soil structure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W polowym dwuczynnikowym doświadczeniu, założonym w latach 2002-2004 metodą split-block, badano następczy wpływ trzech form nawozów organicznych zastosowanych pod przedprzedplon (obornik, międzyplon ścierniskowy + liście buraczane + słoma, wermikompost) oraz zróżnicowanych wzrastających dawek nawożenia azotowego zastosowanego bezpośrednio w latach badań pod jęczmień ozimy (0, 45, 90, 135, 180 kg N/ha) na wybrane wskaźniki struktury gleby. Zróżnicowane nawożenie organiczne zastosowane pod przedprzedplon na ogół zwiększało współczynnik zbrylenia gleby (B) oraz średnią ważoną średnicę agregatów (MWDa), wpływając jednocześnie na zmniejszenie jej rozpylenia (S). Intensyfikacja nawożenia azotowego sprzyjała zmniejszeniu wskaźnika zbrylenia gleby oraz średniej ważonej średnicy agregatów, powodując zwiększenie wskaźnika rozpylenia. W trzy lata po wprowadzeniu do gleby nawozów organicznych, szczególnie obornika, stwierdzono poprawę wodo-odporności agregatów glebowych. Zastosowanie nawożenia azotowego, szczególnie w wyższych dawkach, przyczyniło się do zwiększenia wskaźnika Wod. Zależność tę obserwowano tylko w warstwie 10-20 cm i 20-30 cm.
EN
In two-factorial field experiment of split-block design, established in 2002-2004, the after-effects of three organic fertilizer forms (1 - farmyard manure, 2 - stubble intercrop + beet leaves + straw, 3 - vermicompost) applied under forecrops, and different, increasing rates of nitrogen fertilization (0, 45, 90, 135, 180 kg N/ha), applied directly in the years of experiment under winter barley, on selected soil structure indices, were studied. Differentiated organic fertilization applied under forecrop generally increased the coefficient of soil cloddiness (B) and weighted mean diameter of soil aggregates (MWDa), reducing also soil silting (S). Intensified nitrogen fertilization conduced to decrease the index of soil cloddiness and the weighed mean diameter of soil aggregates, thus rising the index of soil silting. Three years after application of organic fertilizers into soil, the farmyard manure in particular, improving of soil aggregate water resistance was stated. Nitrogen fertilization, especially with the higher rates, increased the Wod index. However, such relationship was observed only within the layers 10-20 and 20-30 cm.
Wydawca
Rocznik
Strony
81--90
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Celik I., Ortas I., Kilic S. 2004. Effects of compost, mycorrhiza, manure and fertilizer on some physical properties of a Chromoxerert soil. Soil Till. Res. 78(1): 59-67
 • Edwards C. A. 1998. The use of earthworms in the breakdown and management of organic wastes. W: Earthworm ecology. Edwards (ed.). CRC Press LLC: 327-354
 • Franzluebbers A.J.2002. Water infiltration and soil structure related to organic matter and its stratification with depth. Soil Till. Res., 66: 97-205
 • Kordas L., Majchrowski P. 2001a. Wpływ międzyplonu ścierniskowego i głęboszowania w uprawie buraka cukrowego na wskaźniki struktury gleby średniej. Zeszyty Naukowe AR Wrocław, Rol., 80: 145-152
 • Kordas L., Majchrowski P. 2001b. Wpływ nawożenia azotowego w różnych systemach uprawy buraka cukrowego na wybrane wskaźniki struktury gleby średniej. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricult. 88: 97-102
 • Kordas L., Zimny L. 1998. Wpływ międzyplonów ścierniskowych stosowanych w systemie siewu bezpośredniego na strukturę roli, Frag. Agron. 4B: 313-319
 • Lenart S., Gawrońska-Kulesza A. 1992. Rola wieloletniego nawożenia w kształtowaniu struktury gruzełkowatej gleby. Materiały konf. nauk. nt. Nawozy organiczne. AR Szczecin, 2: 30-34
 • Parylak D., Wacławowicz R. 2004. Wpływ nawożenia organicznego w trzecim roku po zastosowaniu oraz dawek azotu na wskaźniki struktury gleby średniej. Roczniki Gleboznawstwa 55, 1: 193-201
 • Rewut I. B. 1980. Fizyka gleby. PWRiL Warszawa, s. 384
 • Suwara I. 1999. Rola systemów nawożenia w kształtowaniu niektórych właściwości fizycznych gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 465: 419-426
 • Suwara I., Gawrońska-Kulesza A., Korc M. 2005. Wpływ systemów nawożenia na kształtowanie się wybranych właściwości fizycznych gleby lekkiej. Fragm. Agron., 1(85): 290-297
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0038-0111
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.