PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zmiany w siedlisku glebowym wywołane następczym wpływem nawożenia organicznego i azotowego

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Changes in the soil habitat resulted from the after-effect of organic and nitrogen fertilization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W dwuczynnikowym doświadczeniu polowym przeprowadzonym w latach 2002-2004 badano wpływ trzech form nawozów organicznych (obornik, międzyplon + plony uboczne, wermikompost) zastosowanych pod przedprzedplon oraz zróżnicowanego nawożenia azotem mineralnym (0, 45, 90, 135 i 180 kg N/ha) na właściwości fizyczne i chemiczne gleby. Trzy lata po zastosowaniu nawożenia organicznego obserwowano zmniejszenie gęstości objętościowej gleby oraz zwiększenie jej porowatości ogólnej - szczególnie, jeśli pod przedprzedplon przyorano obornik. Badane formy nawożenia organicznego sprzyjały także zwiększeniu wilgotności, co obserwowano przede wszystkim po wprowadzenie do gleby międzyplonu łącznie ze słomą i liśćmi buraka cukrowego lub obornika. Wszystkie nawozy organiczne sprzyjały na ogół wzrostowi zawartości podstawowych składników pokarmowych w glebie. Intensyfikacja nawożenia azotowego w niewielkim stopniu wpłynęła na wzrost zawartości Corg i Nog oraz obniżenie ilości fosforu w glebie.
EN
In two-fractional field experiment conducted within 2002-2004, the effects of 3 organic fertilizer forms (farmyard manure, intercrop + side-crops, vermicompost) applied under forecrop, as well as of differentiated fertilization with the mineral nitrogen (0, 45, 90,135, 180 kg N/ha), on the physical and chemical soil properties, were studied. After three years since the application of organic fertilizers a decrease of soil bulk density and an increase of its total porosity were observed, particularly when farmyard manure was ploughed under the forecrop. Applied forms of organic fertilizers improved also the soil moisture content, what could be observed especially after fertilization with intercrops + straw and sugar beet leaves or the farmyard manure. All used organic fertilizers generally affected an increase of basic nutrients content in the soil. Intensification of nitrogen fertilization rates only to small extent affected increasing of Corg and Ntot contents and a decrease of phosphorus content in soil.
Wydawca
Rocznik
Strony
69--80
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Domska D., Wojtkowiak K. 2000. Ocena niektórych właściwości gleb nawożonych obornikiem. Folia Univ. Agric. Stetin. 211, Agricultura, 84: 95-98
 • Dzienia S., Masny J. 1984. Działanie masy organicznej w zmianowaniu zbożowym na glebie lekkiej. Mat. z Konf. Nauk. Nawozy organiczne. AR Szczecin, 2, ss. 149-156
 • Janowiak J. 1992. Wpływ nawożenia obornikiem i azotem na zawartość substancji organicznej w glebie i niektóre właściwości kwasów huminowych. Mat. Konf. Nauk. Nawozy organiczne. AR Szczecin, 1, ss. 271-276
 • Jaskulska I., Jaskulski D. 2003. Wpływ wieloletniego nawożenia na kształtowanie właściwości gleby. Postępy Nauk Rolniczych, 4: 21-35
 • Koszański Z., Kaczmarczyk S., Podsiadło C. 1995. Wpływ deszczowania i nawożenia azotem na pszenicę i pszenżyto ozime uprawiane na glebie kompleksu żytniego dobrego. Cz. III Gospodarka wodna oraz chemiczne właściwości gleby. Zeszyty Naukowe, AR Szczecin 165, Rol., 59: 51-56
 • Kotlyarova O.G., Czerenkov V.V. 1998. The accumulation of soil organic matter by green manure crops and nutrients added to soil as a result of their incorporation. Agrokhimiya, 12: 15–19
 • Kuduk C. 1978. Wpływ nawożenia słomą gleby lekkiej na niektóre właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne. Rocz. Glebozn., 39(2): 67-78
 • Lenart S., Mercik S., Łabętowicz J., Mazur T., Urbanowski S. 2005. Zmiany właściwości fizycznych gleby pod wpływem różnych systemów nawożenia w pięciu wieloletnich doświadczeniach polowych. Fragm. Agron., 1: 161–170
 • Łoginow W., Murawska B., Janowiak J. 1988. Wpływ równoległego nawożenia obornikiem i słomą oraz azotem na zawartość węgla organicznego w glebie. Mat. Konf. Nauk. Nawozy organiczne. AR Szczecin, 1, ss. 19-27
 • Mercik S., Stępień W., Łabętowicz J. 2000. Żyzność gleb w trzech systemach nawożenia: mineralnym, organicznym i organiczno-mineralnym - w doświadczeniach wieloletnich. Cz. 2. Właściwości chemiczne gleb. Fol. Univ. Agric. Stetin., Agricultura, 84: 317-322
 • Nowak W., Draszawka-Bołzan B. 2000. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem i wermikompostem na plonowanie, jakość sałaty i rzodkiewki oraz na zmiany właściwości gleby lekkiej. Cz. II. Zmiany właściwości gleby lekkiej. Fol. Univ. Agric. Stetin. 211, Agricultura, 84: 363-366
 • Piechota T. 2005. Wpływ wieloletniego oddziaływania systemów następstwa roślin i nawożenia na fizyczne właściwości gleby. Fragm. Agron., 2: 158-166
 • Puła J., Łabza T. 2004. Wpływ nawożenia organicznego na zawartość składników mineralnych w warstwie ornej gleby lekkiej. Annales UMCS 59, Sec. E, 3: 1505–1511
 • Rabikowska B., Piszcz U. 2005. Oddziaływanie nawożenia obornikiem i azotem na bilans potasu w doświadczeniu wieloletnim. Fragm. Agron., 1(85): 225–237
 • Sienkiewicz S., Panak H., Wojnowska T. 1999. Wpływ wieloletniego nawożenia organiczno-mineralnego na poziom żyzności i produkcyjności gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 467: 207–213
 • Stępień A. 2000. Zmiany chemicznych właściwości gleby pod wpływem różnych sposobów nawożenia w zmianowaniu. Fol. Univ. Agric. Stetin., Agricultura, 84: 459-464
 • Suwara I., Gawrońska-Kulesza A., Korc M. 2005. Wpływ systemów nawożenia na kształtowanie się wybranych właściwości fizycznych gleby lekkiej. Fragm. Agron., 1(85): 290–297
 • Wacławowicz R. 2002. Następczy wpływ różnych form nawożenia organicznego oraz dawek azotu na warunki siedliskowe i plonowanie pszenicy uprawianej po buraku cukrowym. Cz. 1. Wpływ na wybrane właściwości gleby. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Roln., 84: 143-170
 • Zimny L., Wacławowicz R., Malak D. 2005. Zmiany wybranych właściwości fizycznych gleby jako skutki zróżnicowanego nawożenia organicznego i mineralnego azotowego. Fragm. Agron. ,1(85): 664–677
 • Zebarth B.J., Neilsen G.H., Hogue E., Neilsen D. 1999. Influence of organic waste amendments on selected soil physical and chemical properties. Can. J. Soil Sci. 79: 501–504
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0038-0110
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.