PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zmiany gęstości bulw ziemniaka powodowane transpiracją i absorpcją wody w okresie przechowywania

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Changes of potato bulb density caused by water transpiration and absorption during storage
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy wykonano ocenę dynamiki zmian przyrostu gęstości bulw ziemniaka na skutek transpiracji i ubytku gęstości będącego wynikiem absorpcji wody, w zależności od czasu przechowywania. Do badań przyjęto bulwy dwóch odmian (Aster, Ibis), frakcji wielkościowych 40-50 mm i 50-60 mm. Bulwy do badań przechowywano w chłodni w temperaturze 4-6°C i wilgotności względnej powietrza ok. 90%. Okres przechowywania wynosił osiem miesięcy a pomiary wykonywano co jeden miesiąc. Na zmiany przyrostu gęstości bulw statystycznie istotny wpływ miały: czas przechowywania, odmiana, frakcja wielkościowa i rodzaj nawozu. Ubytki gęstości zależały od czasu absorpcji wody oraz od czynników, które istotnie modyfikowały przyrost gęstości. Największym przyrostom i ubytkom gęstości ulegały bulwy odmiany Aster, frakcji wymiarowej mniejszej. Zmiany przerostu gęstości w zależności od czasu przechowywania wyrażono wielomianami drugiego a ubytków gęstości wielomianami czwartego stopnia, dla których udział wariancji wyjaśnionych zawierał się w przedziale od 0,292 do 0,902.
EN
The paper evaluated dynamics of density growth in a potato bulb due to transpiration and loss of density as a result of water absorption, depending on time of storage. Two varieties (Aster, Ibis) within size range of 40-50 mm and 50-60 mm were taken for testing. Those bulbs were stored in cool room at 4 to 6°C and air relative humidity of about 90%. Period of storage was eight months and the measurements were taken every month. Storage time, variety, size and type of fertilizer influenced statistically an increase of the bulb density in a meaningful way. Density loss was depending on water absorption time and on other factors which could cause a meaningful modification of density increase. Highest increases and decreases of density was recorded for Aster variety, a dimensionally smaller variety. Changes of density increase depending on storage time was expressed in second degree polynomial functions while density losses were described by fourth degree polynomials for which the share of explained variances was within 0.292 to 0.902.
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
231--240
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Agroinżynierii, Katedra Techniki Rolno-Spożywczej, zsobol@ar.krakow.pl
Bibliografia
 • Lisińska G. 2006. Wartość technologiczna i jakość konsumpcyjna polskich odmian ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. Z. 511 część I. s. 81-94.
 • Maag W., Reust W. 1992. Lagerung und rekonditionierung von Chipskartoffeln. Kartoffelbau 10. s. 443-448.
 • Mackay G.R., Brown J., Torrence C.J.W. 1990. The processing potential of tuber of the cultivated potato after storage at low temperature. Potato Res. 33 s. 211-218.
 • Putz B. 1997. Erste 4oC – Typen bei Kartoffeln aus deutschen Züchtung. Granum-Verlag Detmold. s. 25-30.
 • Putz B. 2004. Reduzierende Zucker in Kartoffel. Kartoffelbau 5. s. 188-192.
 • Rytel E., Tajner-Czopek A., Kita A., Lisińska G. 2006. Konsystencja ziemniaków gotowanych i produktów smażonych w zależności od zawartości polisacharydów. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z. 511 część II. s. 601-609.
 • Sobol Z. 2005. Określenie strat ilościowych bulw ziemniaka cz.1. Straty spowodowane kiełkowaniem. Inżynieria Rolnicza 10(70). s. 341-348.
 • Sobol Z. 2006a. Wpływ wybranych czynników na gęstość bulw ziemniaka. Acta Agrophysica, 8(1). s. 219-228.
 • Sobol Z. 2006b. Zmiana ubytku gęstości bulw ziemniaka w wyniku absorpcji wody. Acta Agrophysica 8 (4) (w druku).
 • Sowokinos J.R., Shock C.C., Stieber T.D., Eldredge E.P. 2000. Compositional and enzymatic changes associated with sugar-end defect in Russet Burbank potatoes. Am. J. of Potato Res. 77. s. 47-56.
 • Zgórska K., Czerko Z. 2006a. Rekondycjonowanie bulw przechowywanych w niskiej temperaturze – metoda ograniczająca zawartość cukrów w bulwach ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z. 511 część II. s. 547-556.
 • Zgórska K., Czerko Z. 2006b. Zmiany jakości ziemniaków przechowywanych w atmosferze podwyższonego stężenia CO2. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. z. 511 część II. s. 513-522.
 • Zgórska K., Czerko Z., Grudzińska M. 2006. Wpływ warunków przechowywania na niektóre cechy kulinarne i technologiczne.
 • Zgórska K., Frydecka-Mazurczyk A. 2002. Przydatność nowych polskich odmian do przetwórstwa spożywczego. Zesz.Probl. Post. Nauk. Rol. 489. s. 347-354.
 • Zimnoch-Guzowska E., Flis B. 2006. Genetyczne podstawy cech jakościowych ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. Z. 511 część I. s. 23-36.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0038-0030
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.