Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0037-0053

Czasopismo

Diagnostyka

Tytuł artykułu

Prognozowanie stanu obrabiarek na podstawie badań ich dokładności

Autorzy Styp-Rekowski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Forecasting of machine-tools state on the base of their accuracy
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przeprowadzono analizę struktury obrabiarek w aspekcie diagnozowania ich stanu. Zaproponowano wielkości charakterystyczne jako symptomy stanu obrabiarek. Przedstawiono także podstawy badania dokładności obrabiarek w oparciu o ocenę rezultatów obróbki przedmiotów próbnych. Wykazano, że wyniki badań dokładności obrabiarek można wykorzystać do opracowania prognozy dotyczącej ich stanu. Umożliwia to przedstawiona w artykule procedura wykorzystująca rezultaty cyklu badań dokładności obrabiarki.
EN In this paper analysis of machine-tools in the diagnostics aspects was conducted. Some characteristic quantities as symptom of their state, were proposed. One introduced also basic of accuracy tests of machine toools on the ground of estimation of results of tentative object machining. It was demonstrated that results of cycle of machine tools accuracy tests one can use to work out of forecast of considering machine tools' state. Presented in this paper procedure, in which one used results of cycle of accuracy tests, makes it possible
Słowa kluczowe
PL obrabiarka   diagnozowanie   prognozowanie   badanie dokładności  
EN machine tools   accuracy test   diagnostic routine   forecasting  
Wydawca Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej
Czasopismo Diagnostyka
Rocznik 2008
Tom nr 2(46)
Strony 143--149
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Styp-Rekowski, M.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Mechaniczny, al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz, msr@utp.edu.pl
Bibliografia
[1] Batko W.: Prognozowanie stanu maszyny. W: Żółtowski B., Cempel Cz. (redakcja): Inżynieria diagnostyki maszyn. Wydawnictwo ITE, Radom 2004.
[2] Cempel Cz., Tabaszewski M.: Zastosowanie teorii szarych systemów do modelowania i prognozowania w diagnostyce maszyn. Materiały XXXIV Ogólnopolskiego Sympozjum Diagnostyka Maszyn. Katowice – Węgierska Górka 2007, s. 7-16.
[3] Marchelek K.: Dynamika obrabiarek. WNT, Warszawa 1991.
[4] Norma ISO 230-1:1996 – Test code for machine tools – Part 1: Geometric accuracy of machines operating under no-load or finishing conditions.
[5] Norma PN-94/M-55667-2. Warunki odbioru frezarek wspornikowych. Badania dokładności.
[6] Norma PN-81/M-55678. Szlifierki do płaszczyzn z poziomą osią wrzeciona. Sprawdzanie dokładności.
[7] Norma PN-ISO 19791-7:2000 – Warunki badania centrów obróbkowych. Dokładność obrobionego przedmiotu próbnego.
[8] Styp-Rekowski M.: Metody diagnozowania obrabiarek na podstawie dokładności obróbki. ZEM nr 3/2006, s. 102-114.
[9] Styp-Rekowski M.: Zagadnienia tribologiczne w budowie obrabiarek skrawających. Wydawnictwa Uczelniane ATR, Bydgoszcz 2004.
[10] Szwengier G.: Modelowanie i obliczenia projektowe układów prowadnicowych obrabiarek. Prace naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 512, Instytut Technologii Mechanicznej z.13, Szczecin 1994.
[11] Tylicki H.: Optymalizacja procesu prognozowania stanu technicznego pojazdów mechanicznych. Wydawnictwa Uczelniane ATR, seria Rozprawy nr 96. Bydgoszcz 1998.
[12] Zhang H., Li Z., Chen Z.: Application of Grey Modelling Method to Fitting and Forecasting Wear Trend of Marine Diesel Engines. Tribology International, vol. 36, 2003, pp. 753-756.
[13] Żółtowski B.: Podstawy diagnostyki maszyn. Wydawnictwa Uczelniane ATR, Bydgoszcz 1996.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0037-0053
Identyfikatory