Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0037-0048

Czasopismo

Diagnostyka

Tytuł artykułu

Diagnozowanie układów torowych górek rozrządowych

Autorzy Cieślakowski, S. J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Diagnostics of track systems of the humps in a gravity yards
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Górki rozrządowe służą do wykonywania manewrów na stacjach rozrządowych i manewrowych. Profil górki rozrządowej składa się z następujących elementów: strefy przejściowej zlokalizowanej za przeciwspadkiem górki, pierwszego pochylenia rozpędowego służącego do wytworzenia odstępów między wagonami o różnych wartościach ruchowych podczas przejeżdżania przez pierwszy rozjazd podziałowy, drugiego nachylenia pośredniego, na końcu którego lokalizuje się pierwszą strefę hamulców, trzeciego pochylenia, na którym leżą rozjazdy kolejowe, czwartego pochylenia, na początku torów kierunkowych, z drugą pozycją hamowania. Długość strefy podziałowej jest jednym z głównych parametrów układu torowego górki rozrządowej. U wielu projektantów występują tendencje do niepotrzebnego wydłużania strefy podziałowej górki rozrządowej. Wpływa to negatywnie na bezpieczeństwo staczanych wagonów towarowych. Należało więc opracować metodę, która na podstawie długości strefy podziałowej mogłaby zdiagnozować poprawność układu torowego górki rozrządowej. Podstawą metody są obliczenia analityczne technologicznie niezbędnych: długości i kata nachylenia drogi zwrotnicowej oraz bezpiecznej prędkości wjazdu wagonu ciężkobieżnego nie hamowanego na drugą pozycję hamowania.
EN Humps serve manoeuvering purposes at marshalling and manoeuvering yards. Profile of a hump consists of the following elements: transition zone down of the hump's counterslope, first acceleration slope to create distances between carriages of varying motion values in passage through the first division turnout; second intermediate slope ending with the first brake zone; third slope with rail turnout on it; fourth slope in the initial section of direction tracks with the second braking position. Length of the division zone is one of the main parameters of the hump track system. A number of designers tend to unnecessarily extend the hump's division zone. This adversely affects safety of rolling goods wagons. A method needed to be developed, therefore, to diagnose correctness of the hump track system depending on the length of the division zone. The method relies on analytical calculations of: length and gradient of switch path and safe initial speed of an unbraked heavy carriage entering the second braking position, which are necessary for engineering purposes.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo   górka rozrządowa   wagon  
EN safety   hump in gravity yard   wagon  
Wydawca Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej
Czasopismo Diagnostyka
Rocznik 2008
Tom nr 2(46)
Strony 121--124
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor Cieślakowski, S. J.
  • Instytut Systemów Transportowych, Politechnika Radomska, Wydział Transportu, ul. Malczewskiego 20A, 26-600 Radom, janek26612@wp.pl
Bibliografia
[1] Cieślakowski St. J.: Forming of hump track systems on the basis of simulated carriage rolling, 11th International Conference “Computer Systems Aided Science, Industry And Transport”, Vol. 1, Zakopane, 3-6 December 2007.
[2] Gajda B.: Stacje rozrządowe, WKŁ, Warszawa 1966.
[3] Instrukcja o technice pracy manewrowe, Ir-9 (R-34); PKP PLK S.A., Warszawa 2005.
[4] Potthoff G.: Verkehrsströmgslehre. Bd 2. Betriebstechnik des Rangierens, Transpress, Berlin 1968.
[5] Sutarzewicz D.: Układy torów stacji rozrządowych, Drogi kolejowe, 12/84.
[6] Wegierski J.: Układy torowe stacji, WKŁ, Warszawa 1974.
[7] Wytyczne projektowania. Stacje kolejowe, WKiC, Warszawa 1972.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0037-0048
Identyfikatory