Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0037-0042

Czasopismo

Diagnostyka

Tytuł artykułu

Identyfikacja diagnostycznych modeli lokalnych w układach rozproszonych

Autorzy Rzydzik, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Identification of the diagnostic local model in distributed systems
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W celu przeprowadzenia zadania diagnostycznego buduje się modele diagnostyczne badanych obiektów technicznych. Modele diagnostyczne dzieli się na dwie klasy: modele globalne i modele lokalne. Model globalny opisuje dane uczące pochodzące z obiektu w pełnej przestrzeni ich wartości. W artykule pokazano, że można zrezygnować z poszukiwania modelu globalnego i zastąpić go zbiorem modeli lokalnych. Modele lokalne związane są z wybranymi fragmentami obiektu i reprezentują dane uczące tylko w wybranym obszarze przestrzeni wartości. Fragmenty obiektu, dzięki wzajemnym oddziaływaniom, tworzą układ rozproszony. Zaproponowana struktura modelu lokalnego zawiera cztery współdziałające ze sobą moduły.
EN The need for execution of diagnostic tasks causes that diagnostic models of investigated objects are necessary to be built. Among these models two classes can be distinguished. They include global and local models. A global model describes learning data that are acquired on the basis of an object. In the article an idea of identification of a diagnostic model was presented. It was suggested that a global model can be replaced with a set of local models. These models are related to selected fragments of an object and represent learning data in a limited area of the parameter values. Due to interactions between the fragments, they are considered to be a distributed set. A suggested structure of the local model contains three interacting types of modules.
Słowa kluczowe
PL układ rozproszony   diagnostyka maszyn   model diagnostyczny  
EN distributed systems   diagnostics of machinery   diagnostic models  
Wydawca Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej
Czasopismo Diagnostyka
Rocznik 2008
Tom nr 2(46)
Strony 83--90
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Rzydzik, S.
Bibliografia
[1] Cholewa W., Kaźmierczak J.: Diagnostyka techniczna maszyn. Przetwarzanie cech sygnałów. Skrypt uczelniany 1904. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1995.
[2] Cholewa W., Pedrycz W.: Systemy doradcze. Skrypt uczelniany 1447. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1987.
[3] Cholewa W.: Systemy doradcze w diagnostyce technicznej. W: Korbicz J., Kościelny J. M., Kowalczuk Z., Cholewa W., redaktorzy, Diagnostyka procesów. Modele, metody sztucznej inteligencji, zastosowania, strony 543–580. WNT, Warszawa 2002.
[4] Kiciński J., red.: Modelowanie i diagnostyka oddziaływań mechanicznych, i magnetycznych w turbozespołach energetycznych, Gdańsk, 2005. Wydawnictwo IMP PAN.
[5] Korbicz J., Kościelny J., Kowalczuk Z., Cholewa W., red.: Diagnostyka procesów. Modele, metody sztucznej inteligencji, zastosowania. WNT, Warszawa 2002.
[6] Kościelny J. M.: Diagnostyka zautomatyzowanych procesów przemysłowych. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001.
[7] Moczulski W.: Knowledge discovery in diagnostic databases. Proc 2nd Symp. Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering, AI-Mech, Gliwice, 2:149–154, 2001.
[8] Psiuk K.: Obiektowe modele procesu propagacji stanów w układach maszyn. Zeszyt 119. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej, Gliwice 2001.
[9] Rybczyński W.: Rozosiowania linii wirników. W: Kiciński J., redaktor, Modelowanie i diagnostyka oddziaływań mechanicznych, i magnetycznych w turbozespołach energetycznych, strony 1024–1080, Gdańsk, 2005. Wydawnictwo IMP PAN. r. 22.2.
[10] Rzydzik S.: Identyfikacja stanu w układach rozproszonych. Zeszyt 135. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2007.
[11] Urbanek G.: Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w identyfikacji odwrotnych modeli diagnostycznych. Zeszyt 132. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2006.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0037-0042
Identyfikatory