Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0037-0031

Czasopismo

Diagnostyka

Tytuł artykułu

Statistical vibration-based symptoms in rotating machinery diagnostics

Autorzy Gałka, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Statystyczne symptomy drganiowe w diagnostyce maszyn wirnikowych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Rotating machinery condition assessment is usually based on vibration spectra and trends analysis. They are, however, usually influenced by many factors other than technical condition parameters. Analysis of a large number of vibration trends, obtained from large steam turbines, has suggested that some other time-dependent parameters might be used as diagnostic symptoms. In particular, parameters that describe scatter of measurement results or variations of vibration levels between consecutive measurements seem to be quite sensitive to technical condition. The paper deals with preliminary results of statistical symptoms application, obtained with a few steam turbines in utility power plants. These results seem very promising. In order to formalize this approach and develop quantitative measures, a modification of the theoretical model is necessary. This work is currently under way and some results obtained so far are also outlined.
PL Ocena stanu technicznego maszyn wirnikowych jest zwykle oparta na analizie widm i trendów drgań. Wpływ na nie wywierają jednak zwykle, oprócz parametrów stanu, różne inne czynniki. Analiza znacznej liczby trendów drgań, uzyskanych z badań turbin parowych dużej mocy, wskazuje, że w charakterze symptomów diagnostycznych mogą być wykorzystane również inne parametry zależne od czasu. W szczególności parametry opisujące rozrzut wyników pomiaru wydają się wrażliwe na stan techniczny. Artykuł opisuje wstępne wyniki zastosowania symptomów statystycznych, uzyskane dla kilku turbin parowych w energetyce zawodowej. Wyniki te wydają się bardzo obiecujące. Aby sformalizować takie podejście i opracować miary ilościowe, konieczna jest modyfikacja modelu teoretycznego. Prace te są obecnie w toku i zaprezentowano niektóre z dotychczasowych rezultatów.
Słowa kluczowe
PL maszyna wirnikowa   drgania   stan techniczny   symptom diagnostyczny  
EN rotating machine   vibrations   technical condition   diagnostic symptom  
Wydawca Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej
Czasopismo Diagnostyka
Rocznik 2008
Tom nr 2(46)
Strony 25--32
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys.
Twórcy
autor Gałka, T.
Bibliografia
[1] Collacott R. A.: Structural Integrity Monitoring. Chapman and Hall, London, 1985.
[2] Konieczny J., Olearczuk E., Żelazowski W.: Elements of Terotechnology. WNT, Warszawa, 1969 (in Polish).
[3] Cempel C.: Damage initiation and evolution in operating mechanical systems. Bulletion of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences vol.40 No.3, 1992, pp.201-214.
[4] Orłowski Z., Gałka T.: Symptom reliability – a new tool for quantitative assessment of turbine technical condition. Proceedings of the IASTED Conference ‘High Technology in the Power Industry’. Acta Press, Anaheim, 1997, pp.65-70.
[5] Gałka T.: Evolutional symptoms in rotating machinery diagnostics. Proceedings of the International Conference ‘Condition Monitoring 2005’, King’s College, Cambridge, 2005, pp.255-260.
[6] Natke H. G., Cempel C.: Model-Aided Diagnosis of Mechanical Systems. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 1997.
[7] Orłowski Z.: Vibrodiagnostics of Steam Turbines. Proceedings of the Institute of Power Engineering, Warszawa, 1989 (in Polish).
[8] Gałka T.: Normalization of vibration measurements: Unnecessary complication or important prerequisite? Proceedings of the Second International Symposium on Stability Control of Rotating Machinery ISCORMA-2, Gdańsk, 2003, pp.722-731.
[9] Cempel C.: Theory of energy transforming systems and their application in diagnostics of operating systems. Applied Mathematics and Computer Science, 1993, vol.3, No.3, pp. 533-548.
[10] Tabaszewski M.: Diagnostic symptom models of machines treated as operating systems. PhD thesis. Poznań University of Technology, 2001 (in Polish).
[11] Gałka T.: Representation of machine technical condition in evolutionary diagnostic symptoms. Eksploatacja i Niezawodność, Vol. 1/ 2008, pp.23-29.
[12] Gałka T.: Parameters of statistical distributions as evolutionary symptoms in turbine fluid-flow system diagnostics. Diagnostyka, vol. 1(37)/2006, pp. 31-38 (in Polish).
[13] Gałka T., Kiebdój J.: Untypical vibroacoustic symptoms of a steam turbine fluid-flow system failure. Diagnostyka, vol. 3(43)/2007, pp. 5-10.
[14] Gałka T.: Influence of turbine load on vibration pattern and symptom limit value determination procedures. Proceedings of the COMADEM 2001 International Conference. Elsevier, Oxford, 2001, pp. 967-976.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0037-0031
Identyfikatory