Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0032-0013

Czasopismo

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Tytuł artykułu

Analiza zmienności zapotrzebowania na moc cieplną budynków przyłączonych do miejskiego systemu ciepłowniczego

Autorzy Hopkowicz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of requirement variability concerning thermal power of buildings connected to municipal heat distribution network
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono wyniki analiz statystycznych zmienności obciążenia cieplnego dla wybranych odcinków sieci MPEC w Krakowie. Uśrednione do jednej godziny zapotrzebowanie na moc cieplną korelowano z podstawowymi parametrami meteorologicznymi oraz porą doby. Do badań wykorzystano dane z systemu monitoringu miejskiej sieci ciepłowniczej. Zastosowano analizę regresji przyjmując różne postacie funkcji regresji i zestawienia korelowanych wielkości.
EN The results of statistical analyses of requirement variability are presented, concerning thermal loads of selected sections of the Municipal Heat Distribution Network MPEC in Krakow. Average one--hour requirement value for the thermal power was correlated with the basic meteorological parameters and with the time fixed within 24-hour period. The data, obtained from the monitoring system of the Network, were used in the investigation. The regression analysis was applied, assuming various forms of the regression function and various combinations of correlated quantities.
Słowa kluczowe
PL miejski system ciepłowniczy   zapotrzebowanie na moc cieplną   analiza regresji   analiza statystyczna  
EN municipal heat distribution network   thermal load   statistical analyse   regression function  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
Rocznik 2007
Tom R. 38, nr 11
Strony 31--33
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., rys.
Twórcy
autor Hopkowicz, M.
  • Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza, Politechnika Krakowska
Bibliografia
[1] Hopkowicz M.: Metody analizy stanów sieci ciepłowniczej w przewidywaniu zmian obciążenia systemu. Gaz Woda i Technika Sanitarna 11/2005
[2] Kaczmarczyk T.: Analiza stanów sieci ciepłowniczej w przewidywaniu zmienności obciążeń - dyplomowa praca magisterska (promotor: M. Hopkowicz), Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, wrzesień 2006 r
[3] Madsen H., Palsson O., Sejling K.: Models and Methods for Optimization of District Heating Systems, Print: IMSOR, DTH Technical University of Lund, Dania 1992
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0032-0013
Identyfikatory