Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0031-0008

Czasopismo

Problemy Eksploatacji

Tytuł artykułu

Zastosowanie cieczy nowego typu do zmiany momentu obrotowego w zespolonym sprzęgle hydraulicznym

Autorzy Kęsy, A.  Kęsy, Z.  Migus, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Application of new type fluids for control of torque carried by a complex hydraulic clutch
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL We wstępie artykułu omówiono możliwości wykorzystania w sprzęgłach hydraulicznych jako cieczy roboczych cieczy inteligentnych, reagujących zmianą swych właściwości fizycznych na oddziaływanie pola magnetycznego lub elektrycznego. Następnie zaproponowano rozwiązanie konstrukcyjne zespolonego sprzęgła hydraulicznego, składającego się z niesterowanego sprzęgła hydrokinetycznego i sterowanego sprzęgła wiskotycznego z magnetoreologiczną cieczą roboczą, przeznaczonego do zmiany momentu obrotowego przenoszonego przez to sprzęgło. W głównej części artykułu zamieszczono wyniki badań zespolonego sprzęgła hydraulicznego w postaci charakterystyk statycznych i dynamicznych. Badano również wpływ wielkości szczeliny, w której znajduje się ciecz magnetyczna na przenoszony moment obrotowy. Artykuł zakończono wnioskami, z których wynika, że zastosowanie cieczy magnetoreologicznej jako cieczy roboczej w badanym sprzęgle daje możliwość regulacji sprzęgła za pomocą prądu elektrycznego w zakresie umożliwiającym zastosowania praktyczne.
EN In introduction of this paper application of smart fluids, changing its physical properties under application of magnetic or electric fields, as working fluid in hydraulic clutches was discussed. Next, design solution of complex hydraulic clutches was proposed. The clutch consists of typical hydrodynamic clutch and controlled viscotic clutch with magnetic fluid. By application of magnetic fluid in viscotic clutch transmitted torque can be controlled. The main body of the paper contains test results of the clutch presented in form of steady-state and dynamic characteristics. In addition influence of gape with magnetic fluid on torque carried by the clutch was tested. Finally, based on the clutch testing results it was concluded that the clutch can be fully controlled by electric current and because of that find practical application.
Słowa kluczowe
PL sprzęgło hydrauliczne   sterowane sprzęgło wiskotyczne   ciecz magnetoreologiczna  
EN hydraulic clutch   viscotic clutch   magnetic fluid  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego
Czasopismo Problemy Eksploatacji
Rocznik 2007
Tom nr 3
Strony 81--94
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys.
Twórcy
autor Kęsy, A.
autor Kęsy, Z.
autor Migus, M.
  • Politechnika Radomska, Radom
Bibliografia
1. Szydelski Z.: Pojazdy samochodowe. Sprzęgła, hamulce i przekładnie hydrokinetyczne. WKŁ, Warszawa 1981.
2. Kęsy Z.: Hydrokinetyczne układy napędowe. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2002.
3. Kęsy Z.: Sterowanie przekładni hydrokinetycznej cieczą roboczą. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2003.
4. Stanway R.: Smart Fluids: Current and future developments. Material Sciences and Technology. Vol. 20, 2004, pp. 931–939.
5. Ławniczak A., Milecki A.: Ciecze elektro- i magnetoreologiczne oraz ich zastosowania w technice. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 1999.
6. Krztoń-Maziopa A., Ciszewska M., Płocharski J.: Ciecze elektroreologiczne – materiały, zjawiska, zastosowanie. Polimery. Nr 11–12, 2003, s. 743–752.
7. Nelson D., Suydam E.: The Thermal Aspects of the Electrorheological Effect and its Impact on Application Design. FED–Vol. 164, Electro-Rheological Flow, ASME, 1993, pp. 71– 84.
8. Papadopoulos C.A.: Brakes and Clutches Using ER fluids. Mechatronics 8. 1998, pp. 719–726.
9. Kęsy Z., Olszak A.: Badania eksperymentalne hamulca wiskotycznego z cieczą ER. Hydraulika i Pneumatyka. 2004, s. 9–13.
10. Z. Kęsy, A. Kęsy, J. Rudnicki: An Experimental Study of Controlled Breaker with Magneto-Rheological Working Fluid (ed.) R.M. Parkin, A. Alhaibeh, M R Jackson “International Conference on Mechatronics ICOM 2003”, Professional Engineering Publishing Limited, London 2003. ISBN 1 86058 420 9, p. 321–326.
11. Kęsy Z.: Mechatroniczne elementy hydrauliczne układów napędowych maszyn. Rozdział w monografii: Projektowanie Mechatroniczne. Zagadnienia Wybrane. Tadeusz Uhl. Kraków 2004. s. 103–111.
12. www.mrfluid.com
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0031-0008
Identyfikatory