Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0030-0069

Czasopismo

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Tytuł artykułu

Wpływ składu mieszaniny olejowo-wodnej na proces spalania i koszty eksploatacyjne kotła energetycznego

Autorzy Karcz, H.  Jodkowski, W.  Kosiorek-Herbuś, A.  Kozakiewicz, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Influence of oil/water ratio in power boiler on combustion process and operating costs
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Mieszaninę otrzymuje się ze zmieszania odpowiedniej ilości wody z odpowiednią ilością środka powierzchniowo - czynnego o silnej grupie hydrofilowej i hydrofobowej zwanej emulgatorem. Układ instalacji mazutowo-wodnej składa się z zespołu przygotowania emulgatu, zespołu mieszania mazutu z wodnym roztworem emulgatu oraz zespołu instalacji przykotłowej. Dzięki stosowaniu koloidalnego roztworu olejowo-wodnego uzyskuje się całkowite i zupełne spalanie, poprawę wymiany ciepła w komorze spalania, zmniejszenie wpływu korozyjnego spalin na powierzchnie ogrzwalne kotła oraz oszczędności paliwa ciekłego. W wyniku tych efektów można realnie zmniejszyć zużycie oleju na przeprowadzenie konktretnych procesów technologicznych o 10 do 15%, tzn. spalanie koloidalnego roztworu olejowo-wodnego jest bardziej ekonomiczne i ekologiczne niż spalanie czystego oleju. W wyniku całkowitego i zupełnego spalania w spalinach nie ma sadzy, ciężkich węglowodorów aromatycznych, a na powierzchniach ogrzewalnych nie osadza się nagar. W wyniku stosowania koloidalnego roztworu olejowo-wodnego o wymieszaniu na poziomie cząsteczkowo-jonowym następuje zmniejszenie emisji tlenków azotu o 10 do 14% , dwutlenku siarki o 20 do 26%, tlenku węgla o 10 do 30%, sadzy o 10 do 30%, obniża się efekt korozyjnego oddziaływania pięciotlenku wanadu, tlenku sodu i innych tlenków na powierzchnie ogrzewalne kotła oraz zmniejsza się efekt zabrudzenia rur ekranowych komory spalania.
EN The complete combustion is achieved after applying the colloidal oil/water solution, including an improvement of the heat exchange in the combustion chamber, a reduction of the corroding influence of the exhaust gas on boiler heated surfaces, and savings of the liquid fuel. As a result, the oil consumption can be limited considerably (10-15%) in the process, i. e. the combustion of the colloidal oil/water mixture is more economical and ecological than in the case of the pure oil.
Słowa kluczowe
PL kocioł energetyczny   mieszanina olejowo-wodna   spalanie   koszty eksploatacyjne  
EN power boiler   oil-water ratio   combustion   operating costs  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
Rocznik 2007
Tom R. 38, nr 9
Strony 3--9
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Karcz, H.
autor Jodkowski, W.
autor Kosiorek-Herbuś, A.
autor Kozakiewicz, A.
  • Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej
Bibliografia
[1] Karcz H., Andryjowicz Cz., Przegaliński K.: Stabilność i pewność eksploatacyjna palników olejowych wielkiej mocy, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. Seria Elektryka nr 255/2000 z 49 ss 197-205
[2] Karcz H., Sikorski W., Przegaliński K., Butmankiewicz J.: Problemy stabilności płomieni olejowych w palnikach wielkiej mocy, Krajowa Konferencja Energetyczna Poznań-Rydzyna 20-22.10.1999
[3] Chmaljan D. M.: Vvedenije v teoriju gorenia, Izdanije M. Z. U. 1953
[4] Chitrin L. N.: Fizyka gorenia i vzryva Izd., M. G. U. 1957
[5] Knorre G. E: Topocnyje procesy, Gosenergoizdat 1959
[6] Paleev I.I., Agafonova F. A.: Isslidovanije gorenia kapel żidkogo topliwa, Sb. „Voprosy aerodynamiki i teploperedci kotelno-topacnych processac". Gosenergoizdat 1958
[7] Kacnelson B. D. Śvab. V. V.: Issledovanje processov gorenia naturalnego topliwa, Gosenergoizdat 1948
[8] Orzechowski Z.: Rozpylanie cieczy, WNT Warszawa 1976
[9] Karcz H. i in: Możliwość spalania ciężkich paliw płynnych z minimalną emisją substancji szkodliwych w gazodynamicznych palnikach z wewnętrznym mieszaniem, Cz. 1,2 Gospodarka Paliwami i Energią 4 i 5/1992
[10] Karcz H. i in.: Nowa koncepcja palnika do spalania paliw ciężkich. Charakterystyki techniczne i eksploatacyjne, Gospodarka Paliwami i Energią 9/1992
[11] Karcz H., Maciejak D., Kosiorek A.: Oszczędności przy spalaniu mieszanek olejowo-wodnych, Rynek Instalacyjny 10/2005
[12] Karcz H., Kosiorek A., Butmankiewicz J., Maciejak D.: Możliwości opalania kotłów energetycznych roztworem wodnym mieszanek oleju rzepakowego z olejami ropopochodnymi, Energetyka 9/2006
[13] Karcz H., Butmankiewicz T., Łagodorski P., Bechtold Z.: Sposób i układ instalacji przygotowania paliw ciekłych do spalania, Zgłoszenie Patentowe P 359229 z dnia 19.03.2003
[14] Karcz H., Kosiorek A., Butmankiewicz T.: Sposób przygotowania i instalacja do przygotowania energetycznych paliw ciekłych, Zgłoszenie Patentowe P 363546 z dnia 19.11.2003
[15] Karcz H., Butmankiewicz T., Jodkowski W., Kozakiewicz A., Kosiorek-Herbuś A.: Instalacja zasilania palników olejowych, Zgłoszenie Patentowe P 380260 z dnia 25.08.2006
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0030-0069
Identyfikatory