Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0030-0068

Czasopismo

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Tytuł artykułu

Ograniczenia w pozyskiwaniu biomasy do celów energetycznych na przykładzie Podregionu Łomżyńskiego

Autorzy Pieńkowski, C. A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Limitations in obtaining biomass as renewable fuel in case of Łomża Sub-region example
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wykazano, że pozyskiwanie biomasy jako paliwa odnawialnego napotyka na duże ograniczenia. Do obserwacji, pomiarów i analiz przyjęto Podregion Łomżyński (dawne województwo łomżyńskie) na obszarze, którego występuje dużo nieużytków rolnych i terenów podmokłych.
EN The limitations in obtaining the biomass as renewable fuel are presented. The Łomża sub-region (former the Łomża Province) has been taken as an example to carry out respective observations, measurements and analyses. A major part of the area includes waste and waterlogged ground.
Słowa kluczowe
PL biomasa   paliwo odnawialne  
EN biomass   renowable fuel  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
Rocznik 2007
Tom R. 38, nr 9
Strony 10--11
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab.
Twórcy
autor Pieńkowski, C. A.
  • Katedra Ciepłownictwa, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka
Bibliografia
[1] Pieńkowski C. A.: Trudności w zwiększaniu stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, COW 6/2007
[2] Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., nr 92, poz. 880; Dz. U. z 2005 r., nr 113, poz. 954, nr 130, poz. 1087)
[3] Praca zbiorowa pod redakcją prof. A. Jordana: Ocena zasobów biomasy w Podregionie Łomżyńskim, wykonana na zlecenie Elektrociepłowni Białystok S.A. w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża, maj 2007
[4] Europejska Sieć Obszarów Chronionych -Art. 3 i10 Dyrektywy 43/92/EEC z 21 maja 1992 r.
[5] Pieńkowski CA.: Wybór źródeł energii odnawialnej na obszarze województwa podlaskiego, COW 3/2007
[6] Dyrektywa 2001/77 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych
[7] The European Council meeting on 8 and 9 March under the German Presidency
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0030-0068
Identyfikatory