Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0016-0083

Czasopismo

Problemy Inżynierii Rolniczej

Tytuł artykułu

Wpływ wieloletniego nawożenia gruntów ornych gnojowicą i nawozami mineralnymi na zawartość azotu i fosforu w wodzie gruntowej

Autorzy Sieradzki, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Effect of many years' application of slurry and mineral fertilizer in arable lands on nitrogen and phosphorus content of ground water
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W latach 2002-2004 przeprowadzono badania nad wpływem nawożenia gruntów ornych gnojowicą trzody chlewnej i nawozami mineralnymi na stężenie azotu i fosforu w wodzie gruntowej. Grunty te nawożono zróżnicowanymi dawkami azotu gnojowicy - większymi od potrzeb pokarmowych roślin w latach 1995-2000 oraz odpowiadającymi tym potrzebom w latach 2001 -2004 r. Dawki nawozów mineralnych zależały od rodzaju uprawianych roślin i średnio wynosiły: N - 41 kg/ha, P - 26 kg/ha i K - 100 kg/ha na rok. Wyniki badań wykazały duży wpływ nawożenia na zawartość azotu azotanowego w wodzie gruntowej. Stężenie tego związku było w niej kilkakrotnie większe od określonego przepisami stężenia dopuszczalnego. Wysokie było również, większe od granicznego, stężenie azotu amonowego. Nie stwierdzono natomiast w badanej wodzie gruntowej ponadnormatywnego stężenia fosforu. Otrzymane wyniki wskazują na następcze oddziaływanie wysokich, sumarycznych, dawek nawozów mineralno-organicznych, stosowanych w latach 1995-2000, na wielkość stężeń azotu azotanowego i amonowego w wodzie gruntowej. Badania wykazały również potrzebę uważnego, ze względu na następcze oddziaływanie gnojowicy, typowania pól pod jej rolnicze wykorzystanie oraz konieczność dostosowywania dawek azotu do potrzeb pokarmowych roślin.
EN In 2002-2004 there were investigated effects of both swine slurry and mineral fertilizer application in arable lands on nitrogen and phosphorus content of ground water. Lands were fertilized with different slurry nitrogen rates - above plant demand - in 1995-2000 and then according to plant demand - in 2001-2004. Mineral fertilizer rates were relevant to plant types and meanly amounted to: N - 41 kg, P - 26 kg and K - 100 kg/ha o year. The research results proved important effect of fertilizers application on nitrate nitrogen content of ground water. Concentration values of this compound were several times higher then the admissible ones, noticed in regulations. Ammonia nitrogen concentration also was higher above nominative limits. But there were not discovered above normative phosphorus concentration values. The achieved results also indicate sequent effect of high summary organic-mineral fertilizer rates, applied in 1995-2000, on nitrate and ammonia concentration of ground water. The studies have also proved that due to the sequent slurry effect, selection of lands for agricultural purpose should be made very attentively, and nitrogen rates should be strictly adjusted to the growing plants nutrient demand.
Słowa kluczowe
PL gnojowica   nawóz mineralny   nawożenie   grunty orne   dawka   stężenie   azot   fosfor  
EN slurry   mineral fertilizer   application   arable land   rate   concentration   nitrogen   phosphorus  
Wydawca Wydawnictwo ITP
Czasopismo Problemy Inżynierii Rolniczej
Rocznik 2006
Tom R. 14, nr 2
Strony 45--52
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab.
Twórcy
autor Sieradzki, T.
  • Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, Dolnośląski Ośrodek Badawczy we Wrocławiu
Bibliografia
Czuba R. 1996. Nawożenie mineralne roślin uprawnych. Zakłady Chemiczne "Police" SA, Police
Deozd J., Licznar M., Weber J. 2002. Gleboznawstwo z elementami mineralogii i petrografii. AR, Wrocław
Heremanowicz W, Dożańska W, Dojlido J., Koziorwoski B. 1976. Fizyczno-chemiczne badania wody i ścieków. Arkady., Warszawa
Kutera J., Hus S. 1998. Rolnicze oczyszczanie i wykorzystanie ścieków i gnojowicy. AR, Wrocław
Koter M. 1987. Chemia rolna. PWW, Warszawa
Mazur T., Maćkowiak Cz. 1978. Nawożenie gnojowicą. PWRiL, Warszawa
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu wód. Dz.U. 2004 nr 32 poz. 284
Sapek B. 2002a. Jakość wody i gleby w gospodarstwach demonstracyjnych. Zeszyty edukacyjne IMUZ, Falenty, 7:57-71
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0016-0083
Identyfikatory