Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0013-0067

Czasopismo

Technical Sciences. Supplement / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Tytuł artykułu

Ocena dokładności modelowania numerycznego modelu typu GRID

Autorzy Gościewski, D.  Bojarowski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assessment of GRID type digital model modeling precision
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Konieczność automatyzacji opracowania wyników pomiarów geodezyjnych, szczególnie w zakresie generowania numerycznego modelu terenu, pociąga za sobą potrzebę opracowania efektywnych algorytmów przetwarzania danych pomiarowych. Wynik eksperymentu polegającego na ocenie przydatności procedur przetwarzania danych, z uwzględnieniem zmian wybranych parametrów, zilustrowano na przykładzie powierzchni opisanej funkcją matematyczną.
EN The necessity of land survey results processing automation, in particular as concerns generation of the digital land model, results in the demand for development of effective measurement data processing algorithms. The result of the experimental assessment of data processing procedures suitability, taking into consideration the selected parameters, was presented on the example of a surface described by a mathematic function.
Słowa kluczowe
PL numeryczny model terenu   analiza statystyczna   algorytm interpolacji powierzchni  
EN digital land model   statistical analyse   surface interpolation algorithm  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Czasopismo Technical Sciences. Supplement / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Rocznik 2005
Tom suppl. 2
Strony 185--194
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Gościewski, D.
  • Instytut Geodezji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
autor Bojarowski, K.
  • Instytut Geodezji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
ArcView U. 3.0. 1997. Introducing ArcView, ArcView - 3D Analyst, ArcView - Spatial Analyst. Visualization and Analysis. Redlands.
BERRY J.K. 1993. GIS Maps Are Dumb. GIS Europe, Lemmer.
BOJAROWSKI K. 2004. Wykorzystanie modeli przestrzennych typu GRID do analiz zmian obiektów powierzchniowych. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej nt.: Exsplo-Ship. Świnoujście-Kopenhaga.
BOJAROWSKI K., GOŚCIEWSKI D. 2003. Some concepts of processing big spatial data sets. Biuletyn Naukowy UWM, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn (w druku)
BURROUGH P.A. 1987. Principles of Geographical Information Systems. Clarendon Press, Oxford.
DOUGLAS D.M., PEUCKER T.K. 1973. Algorithms for the reduction of the number of points required to represent a digitized line or its caricature. Canadian Cartographer.
GOŚCIEWSKI D. 2003. System GRID y.3.0. Instytut Geodezji UWM, Olsztyn.
GOŚCIEWSKI D. 2004. Wpływ rozmieszczenia punktów pomiarowych na generowanie regularnej siatki typu GRID EXPLO-SHIP 2004. Zeszyty Naukowe WSM w Szczecinie, Szczecin.
LAURINI R., THOMPSON D. 1992. Fundamentals of spatial information systems. The APIC ser. nr 37, London.
OBERMEYER N.J., PINTO J.K. 1994. Managing Geographic Information Systems. Guilford Press, Los Angeles.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0013-0067
Identyfikatory