Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0013-0056

Czasopismo

Technical Sciences. Supplement / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Tytuł artykułu

Pośrednie sposoby pomiaru szczegółów terenowych technologią RTK GPS

Autorzy Beluch, J.  Krzyżek, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN GPS RTK technology used for indirect methods of topographical surveys
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Technologię RTK GPS można m.in. stosować do pomiaru szczegółów terenowych w celu sporządzenia mapy wielkoskalowej. Charakter terenu, jego pokrycie i różnorodne obiekty mogą stanowić naturalne przeszkody w wykonaniu bezpośredniego pomiaru sygnałów GPS przy pomiarze szczegółów terenowych i wówczas pomiary możemy wykonywać sposobami pośrednimi, ustawiając antenę odbiornika ruchomego (Rover) w punktach bazowych, tj. miejscach sprzyjających wykonaniu pomiarów w trybie RTK GPS. Następnie z tych punktów (minimum dwóch) są wykonywane bezpośrednie pomiary liniowe lub tachimetryczne do punktów szczegółów terenowych. Zaproponowano wiele szczególnych przypadków lokalizacji punktów bazowych względem szczegółów sytuacyjnych i odpowiednio dobranych sposobów bezpośrednich pomiarów realizowanych na podstawie tych punktów. W bezpośrednich sposobach wykorzystuje się: wcięcia liniowe, przecięcia prostych, punkty pośrednie na prostej lub na przedłużeniu prostej, modularną metodę biegunową. Wyprowadzono odpowiednie wzory na określenie średnich błędów współrzędnych punktów w stosunku do punktów bazowych, charakteryzujących wewnętrzną dokładność wyznaczeń bezpośrednich. Wykazano, że technologia RTK GPS w zastosowaniu do pomiarów szczegółów spełnia pod względem dokładnościowym wymagania stawiane pomiarom wykonywanym w celu sporządzenia map wielkoskalowych.
EN GPS RTK technology may be used for general topographical surveys purposes leading to creating large scales maps. Character of a terrain, vegetation coverage and details can yet create natural obstructions for receiving satellites' signal during topographical surveys by direct GPS method, thus the survey can be done by indirect method. The method is based on use of mobile unit called "rover", which antenna is set on control stations - "base points" located in areas where GPS RTK surveys can be done. Then form the same control stations - being used for RTK GPS. Determination of topographical position of terrain details can done by use of measurement of lengths or tacheometric survey. In this report there are indicated number of particular cases of base point locations with respect to terrain details as well as adequately selected methods of topographical survey, based upon these points. For the direct methods of survey can be use following ones: intersections based on distances, straight-line crosssections, and indirect points on one straight-line or its extension, and modular radial method. Adequate formulaes were formulated for determination of mean errors of co-ordinates. The errors characterize internal accuracy of direct position calculations in relation to control stations. It has been established that the RTK GPS technology and described indirect methods meet the accuracy requirements for creation of large-scale maps.
Słowa kluczowe
PL pomiar RTK GPS   pomiar sytuacyjno-wysokościowy   mapa wielkoskalowa  
EN RTK GPS survey   topographic survey   large-scale map  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Czasopismo Technical Sciences. Supplement / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Rocznik 2005
Tom suppl. 2
Strony 47--60
Opis fizyczny rys., tab.
Twórcy
autor Beluch, J.
autor Krzyżek, R.
  • Zakład Geodezji i Kartografii, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, AGH
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0013-0056
Identyfikatory