Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0013-0049

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Tłumienie momentów pasożytniczych w silniku indukcyjnym klatkowym - nowe rozwiązanie konstrukcyjne

Autorzy Kluszczyński, K.  Kłapyta, G. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
FR Parasitic torque dumping in squirrel-cage induction motor - new constructional solution
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł przedstawia nową koncepcję tłumienia pasożytniczych momentów przemiennych w silniku indukcyjnym klatkowym polegającą na podziale wirnika na cztery wzajemnie skręcone podpakiety. Taka konstrukcja pozwala na tłumienie momentów synchronicznych związanych z dwoma różnymi prędkościami synchronicznymi. Przedstawiono zasadę tłumienia momentów pasożytniczych oraz wybrane wyniki badań symulacyjnych modelu silnika a także badań pomiarowych wykonanego prototypu.
EN This article presents a new conception for parasitic synchronous torques decreasing in squirrel-cage induction motor. Author suggest to divide the rotor into 4 equal mutually braded subrotors. In this way it is possible to reduce parasitic synchronous torques connected with 2 synchronic speeds. Paper presents principles of operation of rotor divided into subrotors as well as some simulation and measuring results for prototype motor with rotor divided into four braded subrotors.
Słowa kluczowe
PL silnik indukcyjny   pasożytniczy moment przemienny   wirnik   podpakiet  
EN induction motor   parasitic synchronous torque   rotor   subrotor  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2005
Tom R. 81, nr 12
Strony 109--113
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kluszczyński, K.
autor Kłapyta, G.
Bibliografia
[1] Kluszczyński K., Miksiewicz R., Modelowanie 3-fazowych maszyn indukcyjnych przy uwzględnieniu wyższych harmonicznych przestrzennych przepływu, Zeszyty Naukowe Pol.Śl. Nr 1272, Gliwice 1995.
[2] Kluszczyński K., Miksiewicz R., Momenty pasożytnicze w indukcyjnych silnikach klatkowych, Prace Sekcji Maszyn Elektrycznych i Transformatorów Komitetu Elektrotechniki PAN, t.I, PTETiS Warszawa-Gliwice 1993.
[3] Kluszczyński K., Momenty pasożytnicze w maszynach asynchronicznych, Zeszyty Naukowe Pol.Śl., ser. Elektryka, z.102, Gliwice 1986.
[4] Kłapyta G., Wpływ pierścieni zwierających w wirniku silnika indukcyjnego klatkowego na tłumienie pasożytniczych momentów synchronicznych, Rozprawa doktorska, Gliwice 2005.
[5] Malicki P., Momenty pasożytnicze w trójfazowych indukcyjnych silnikach klatkowych bez oraz z dodatkowym pierścieniem zwierającym w wirniku, przy uwzględnieniu prądów poprzecznych, Rozprawa doktorska, Gliwice 1995.
[6] Pilch Z., Badania i analiza własności dynamicznych motoreduktora z silnikiem indukcyjnym, Rozprawa doktorska, Gliwice 2002.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0013-0049
Identyfikatory