Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0013-0034

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Propozycje dopuszczalnych wartości natężeń pól elektromagnetycznych w paśmie od 0 Hz do 1 MHz dla celów bhp oraz w ramach ochrony środowiska

Autorzy Zmyślony, M.  Politański, P. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Proposed maximum permissible values of electromagnetic fields in 0 Hz -1 MHz band to limit exposure of workers and general public
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Obowiązujące w Polsce najwyższe dopuszczalne natężenia pól elektromagnetycznych w zakresie ochrony zdrowia pracowników i populacji generalnej nie są ze sobą kompatybilne i niekiedy nie spełniają wymogów Unii Europejskiej. Istnieje więc pilna konieczność ich weryfikacji. W pracy przedstawiono propozycję normatywów dla pól elektromagnetycznych w paśmie od O Hz do 1 MHz. Są one kompromisem pomiędzy przepisami obowiązującymi dotychczas w Polsce i zalecanymi przez Unię Europejską.
EN Current Polish maximum perrmissible values of electromagnetic fields intended to limit exposure of workers are incompatible with those for the general public and, for some frequencies, do not meet the requiremnts of the European Union. Thus, there is urgent need for their verification. The paper include proposed standards for electromagnetic fields in O Hz-1 MHz band. Suggested standards are a compromise between the Polish and UE regulations.
Słowa kluczowe
PL pole elektryczne   pole magnetyczne   ekspozycja zawodowa   ekspozycja komunalna  
EN electric field   magnetic field   occupational exposure   general exposure  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2005
Tom R. 81, nr 12
Strony 66--68
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Zmyślony, M.
  • Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Zakład Zagrożeń Fizycznych, ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź, zmyslmar@imp.lodz.pl
autor Politański, P.
  • Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Zakład Zagrożeń Fizycznych, ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź, piopolit@imp.lodz.pl
Bibliografia
[1] Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz), Heath Physics, vol.74, no 4, pp 494-522, April 1998.
[2] Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz). Official Journal of the European Communities, L 199/59, Brussels, 30.07.1999.
[3] Directive 2004/40/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workes to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (18th individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). EN Official Journal of the European Union, L159, Brussels, 30.04.2004.
[4] Bernhardt J .H., The establishment of frequency dependent limits for electric and magnetic fields and evaluation of indirect effects. Radiation and Environmental Biophysics, 27 (1988), 1-27.
[5] Environmental Health Criteria 137: Electromagnetic fields (300 Hz to 300 GHz). World Health Organisation, Genewa, 1993.
[6] Ahlbom A., Day N., Feychting M., Roman E., Skinner J., Dockerty J., Linet M., McBride M., Michaelis J., Olsen J.H., Tynes T., Verkasalo P.K., A pooled analysis of magnetic fields and childhood leukaemia. Br. J. Cancer 83 (2000), n.5, 692-698.
[7] Greenland S., Sheppard A.R., Kaune W.Y., Poole C., Kelsh M.A., A pooled analysis of magnetic fields, wire codes, and childhood leukemia. Childhood Leukemia-EMF Study Group. Epidemiology, 11(2000), n.6, 624-634.
[8] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 2 stycznia, zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz.U. nr 4 poz. 36, 2001.
[9] Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 30 października 2003 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów dotrzymania tych poziomów, Dz.U. nr 192, poz. 1883, 2003.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0013-0034
Identyfikatory