Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0013-0033

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Zagrożenia elektrostatyczne w środowisku pracy

Autorzy Grabarczyk, Z.J. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Electrostatic hazards in the working environment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono przegląd zagrożeń powodowanych przez elektryczność statyczną w środowisku pracy. Omówiono model zagrożenia wybuchowego i wynikające z modelu podstawowe zasady przeciwwybuchowej ochrony antyelektrostatycznej. Omówiono potencjalne efekty ekspozycji pracownika na pola elektrostatyczne, w szczególności rażenia elektrostatyczne.
EN In the paper the review of the hazards due to static electricity In the working environment is presented. The model of the ignition of explosives and explosive atmosphere and the basic rules of antistatic protection methods derived from that model are discussed. The potential hazards caused by the exposition of the worker to electrostatic field, especially the electrostatic shocks are presented.
Słowa kluczowe
PL stanowisko pracy   bezpieczeństwo pracy   elektryczność statyczna   zagrożenie wybuchowe  
EN working post   occupational safety   electrostatic   ignition hazard  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2005
Tom R. 81, nr 12
Strony 63--65
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys.
Twórcy
autor Grabarczyk, Z.J.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, zygra@ciop.pl
Bibliografia
[1] Jones T.B., King J. L., Powder handling and electrostatics, (1991), Lewis Publishers, Chelsea, Michigan.
[2] PN-E-05204:1994: Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń – Wymagania
[3] Polk Ch., Postow E., Handbook of biological effects of electromagnetic fields. CRC Press, (1996), Boca Raton.
[4] Directive 2004/40/EC of the European Parliament and of the Council on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) O.J. n. L-184, 24.05.2004.
[5] Grabarczyk Z.J., Elementy elektroklimatu pomieszczeń nieprzemysłowych, w Jędrzejewska-Ścibak T., Sowa J., Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce 2003, (2004), Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Warszawa 2004, 75-90.
[6] Grabarczyk Z.J., Jonizacja powietrza w środowisku życiu i pracy, (2000), CIOP, Warszawa.
[7] Grabarczyk Z.J., Influence of indoor electrostatic fields on particle concentration, J. Aerosol Sci., Suppl. 2, (2003), 1285-1286.
[8] Grabarczyk Z.J., Effectiveness of indoor air cleaning with corona ionizers, J. Electrostat., 51-52, (2001), 278-283.
[9] TCO’99 Certification requirements and test for environmental labelling. Report No. 1. Displays (CRT). (1998) i późniejsze edycje, TCO Development, Stockholm.
[10] Dawson T.W., Stuchly M.A., Kavet R., Electric Fields In the Human Body due to Electrostatic Discharges. IEEE Trans. Biomed. Eng., 51, (2004), n. 8, 1460-1468.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0013-0033
Identyfikatory