Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0013-0025

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Badania kardioimplantów w polu elektromagnetycznym w środowisku pracy

Autorzy Krawczyk, A.  Pławiak-Mowna, A.  Miaskowski, A. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Examination of cardiac pacemakers in electromagnetic field at workplace
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca prezentuje problematykę badań stymulatorów serca eksponowanych na sztucznie generowane pole elektromagnetyczne w środowisku pracy. Autorzy koncentrują się na analizie dwóch rodzajów źródeł: 50/60 Hz (linie przesyłowe) oraz 10-100 kHz (zgrzewarki dielektryczne, aparatura elektromedyczna). Procedury badawcze ukierunkowano na badania in vitro w fantomie i badania symulacyjne.
EN The paper presents problems connected with cardiac pacemaker exposed to electromagnetic field at workplace. Authors concentrate on two kinds of sources: 50/60 Hz (power lines) and 10-100 kHz (dielectric sealers, medical equipments). The research procedures are focused on the investigation in vitro and computer simulations.
Słowa kluczowe
PL interferencja elektromagnetyczna   pole elektromagnetyczne   stymulator serca   bezpieczeństwo pracy  
EN electromagnetic interference   electromagnetic field   cardiac pacemaker   safety at workplace  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2005
Tom R. 81, nr 12
Strony 28--30
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys.
Twórcy
autor Krawczyk, A.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, ankra@ciop.pl
autor Pławiak-Mowna, A.
  • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Instytut Informatyki i Elektroniki, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra, a.mowna@iie.uz.zgora.pl
autor Miaskowski, A.
Bibliografia
[1] International Electrotechnical Commission: Medical Electrical Equipment, Part 1: General Requirements for Safety. IEC Standard 601-1-2, 2001
[2] Aniołczyk H. (red.), Pola elektromagnetyczne. Źródła, oddziaływanie, ochrona, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź, str. 31-38
[3] Krawczyk A., Pławiak-Mowna A., Kompatybilność elektromagnetyczna w biologii i medycynie, Instytut Naukowo- Badawczy ZTUREK, Warszawa, 2003
[4] Pławiak - Mowna A., Koźluk E., Piątkowska A., Kiliszek M., Zastawna I., Lodziński P., Kubacki R., Zyss T., Krawczyk A., Opolski G., Badanie kardiostymulatorów w polu elektromagnetycznym od anten bazowych telefonii komórkowej, Przegląd Elektrotechniczny, 2004, nr.12, str. 1243-1245
[5] Krawczyk A., Pławiak-Mowna A., Kardiostymulatory w polu elektromagnetycznym emitowanym przez telefony komórkowe, Przegląd Elektrotechniczny, 2002, nr.8, 230-235
[6] Curyło A., Bilo G ., Ślosarczyk M., Kawecka - Jaszcz K., Wpływ telefonu komórkowego na pracę rozrusznika serca, Folia Cardiologica, 2002, tom.9 nr 2, str. 117-122
[7] Hayes DL, Wang PJ., Reynolds DW., Estes M 3rd, Griffith J L., Steffens RA., Carlo GL., Findlay GK., Johson CM., Interference with cardiac pacemakers by cellular telephones, New England Journal of Medicine, 1997, vol.336(21), s. 1473-79
[8] Schlegel RE., Grant FH., Raman S., Reynolds D., Electromagnetic compatibility study of the in vitro interaction of wireless phones with cardiac pacemaker, Biomed Instrum Technol,1998, 32(6), s. 645-55
[9] Trigano A., Azoulay A., Rochdi M., Campillo A., Electromagnetic interference of external pacemaker by walkietalkies and digital cellular phones: experimental study, PACE,1999, 22(4), s. 588-92
[10] Wilke A., Grimm W., Funck R., Maisch B., Influence of D-Net (Europan GSM standard) cellular phones on pacemaker function in 50 patients with permanent pacemakers, PACE, 1996, vol. 19, s. 1456-58
[11] Silny J., The interference of electronic implants in low frequency electromagnetic fields, Arch Mal Coeur Vaiss, 2003 Apr, 96 Spec No 3:30-4
[12] Trigano A., Blandeau O., Souques M., Gernez JP., Magne I., Clinical study of interference with cardiac pacemakers by a magnetic field at power frequencies, J Am Coll Cardiol., 2005 Mar 15; 45(6):896-900
[13] Frank R., Souques M., Himbert C., Hidden-Lucet F., Petitot JC., Fontaine G., Lambrozo J., Magne I., Bailly JM., Effects of 50 to 60 Hz and of 20 to 50 kHz magnetic fields on the operation of implanted cardiac pacemakers, Arch Mal Coeur Vaiss., 2003 Apr; 96 Spec No 3:35-41
[14] Gustrau F., Bahr A., Goltz S., Eggert S., Henschel K., Numerical modeling of implanted active medical devices and calculation of induced voltage at the input impedance of the device, Research Report Fb 988, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitmedizin, 2003
[15] http://www.nlm.nih.gov/research/visible/
[16] W. Pavlicek et al: The effects of nuclear magnetic resonance on patients with cardiac pacemakers. Radiology 147:149-153, 1983
[17] Documentation of Threshold Limit Values, American Conference of Government Industrial Hygienists, Cincinnati, OH, 1994
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0013-0025
Identyfikatory