Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0012-0025

Czasopismo

Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Tytuł artykułu

Mind maps - a creative thinking tool in information technology

Autorzy Siwczuk, E. 
Treść / Zawartość http://www.uwm.edu.pl/techsci/
Warianty tytułu
PL Mapy myśli - narzędzie kreatywnego myślenia w TI
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The paper presents the role of information technology (IT) in educational practice. In order to emphasize the significance of visualization of the knowledge-gaining process, particular attention was paid to one of the tools of creative thinking, namely mind map. The term mind map, coined by Tony Buzan, refers to a hierarchically organized map, enabling to scan large sets of information. The paper discusses the main assumptions of the associative memory model, the double coding theory, and the principles of Gestalt psychology that were used for mind mapping. Moreover, the paper focuses on developing skills considered indispensable in the information age, achieved through incorporating into the educational program a tool that stimulates mind creativity and facilitates performing operations on information, assuring individualization of styles in the learning process.
PL Przedstawiono znaczenie technologii informacyjnej (TI) w praktyce pedagogicznej. Podkreślając znaczenie wizualizacji procesu zdobywania wiedzy, zwrócono szczególną uwagę na narzędzie kreatywnego myślenia, jakimi są mapy myśli - Mind Mapping. Mind Mapping wprowadzony przez Tony Buzana jest hierarchicznie zorganizowaną mapą, dającą możliwość przeglądu zbiorów dużej ilości informacji. W treści zawarto główne założenia modelu pamięci skojarzeniowej, teorii podwójnego kodowania, zasady psychologii postaci (Gestalt), które zostały wykorzystane w mapach myśli. Artykuł jest próbą zwrócenia uwagi na kształtowanie umiejętności, które są niezbędne w dobie cywilizacji informacyjnej przez wprowadzenie do programu edukacji narzędzia pobudzającego kreatywność umysłu i ułatwiającego przeprowadzenie operacji na informacji, zapewniając indywidualizację stylów procesu uczenia się.
Słowa kluczowe
PL mapa myśli   Mind Mapping   technologia informacyjna   TI  
EN mind map   Mind Mapping   information technology   IT  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Czasopismo Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Rocznik 2005
Tom nr 8
Strony 313--326
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys.
Twórcy
autor Siwczuk, E.
  • Zakład Edukacji Technicznej i Informatycznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
BUZAN T., BUZAN B. 1999. Mapy twoich myśli. Wyd. Ravi, Łódź.
BUZAN T. 1988. Make the Most of your Mind. Pan Books, London.
BUZAN T. 1999. Pamięć na zawołanie. Wyd. Ravi, Łódź.
CARTER R. 1999. Tajemniczy świat umysłu. Oficyna Wydawnicza Atena, Poznań.
GURBIEL E., HARDT-OLEJNICZAK G., KOŁCZYK E., KRUPICKA H., SYSŁO M.M. 1997. Technologia informacyjna w kształceniu ogólnym. WSiP, Warszawa.
JONASSEN D.J. 2000. Computers as Mindtools for Schools: Engaging Critical Thinking. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.
KOZIELECKI J. 1999. Koncepcje psychologiczne człowieka. Wydawnictwo Żak, Warszawa.
KUPISIEWICZ Cz. 2000. Dydaktyka ogólna. Oficyna Wydawnicza GRAF PUNKT, Warszawa.
MCCARTHY M.J. 1991. Mastering the Information Age. St. Martin's Press (J.P. Tacher).
ORNSTEIN R. 1986. Multimind . A New Way of Looking at Human Behaviour. PaperMac.
PAIVIO A. 1971. Imagery and verbal processes. New York: Holt, Ginehart and Winston.
PAPERT S. 1996. Burze mózgów. Dzieci i komputery. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
STRELAU J. 2000. Psychologia. Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk.
TALEJKO E. 1973. Współczesne metody i elementy psychologii twórczości technicznej. Towarzystwo Ekonomiczne, Poznań.
TANA. M. 1997. Edukacyjne zastosowania komputerów. Wydawnictwo Żak, Warszawa.
WŁODARSKI Z. 1998. Psychologia uczenia się. PWN, Warszawa.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0012-0025
Identyfikatory