Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0050-0024

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Tytuł artykułu

Ocena stanu zasobów węgla kamiennego w Polsce z uwzględnieniem parametrów jakościowych i warunków zalegania w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju

Autorzy Paszcza, H. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assessment of Poland's hard coal reserves, their quality and conditions of coal bed occurrence, with respect to national energy security
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono analizę zasobów węgla kamiennego w Polsce według stanu na dzień 31.12.2011 r., w świetle założeń zrównoważonego rozwoju krajowego przemysłu wydobywczego. Dokonano szczegółowej analizy stanu bazy zasobowej zarówno co do zasobów bilansowych, przemysłowych, jak i operatywnych. Syntetycznie scharakteryzowano zasoby bilansowe i przemysłowe pod względem jakości węgla kamiennego i warunków zalegania pokładów, w tym węgli energetycznych i koksowych oraz ich wartości opałowej i zawartości siarki. W konkluzji przedstawiono wystarczalność zasobów węgla kamiennego w Polsce, przy założonym poziomie produkcji.
EN This article presents analysis of hard coal reserves in Poland as of 31 December 2011 in light of assumptions regarding sustainable development of Poland's mining industry. A detailed analysis was conducted of the resource base - the balance coal reserves as well as industrial and operational reserves. Balance coal reserves and industrial reserves have been characterised in terms of hard coal quality and conditions of coal bed occurrence, including steam and coking coal, as well as caloric value and sulphur content. The conclusions indicate the sufficiency of Poland's hard coal reserves, taking into account the assumed production level.
Słowa kluczowe
PL zasoby węgla   zasoby bilansowe   zasoby przemysłowe   zasoby operatywne   wystarczalność zasobów  
EN coal reserves   balance coal reserves   industrial reserves   operational reserves   sufficiency of coal reserves  
Wydawca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Czasopismo Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Rocznik 2012
Tom nr 83
Strony 147--162
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Paszcza, H.
  • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Oddział w Katowicach
Bibliografia
1. Kicki J., Sobczyk E.J., 2003 - Analiza zasobów kopalń węgla kamiennego w latach 2000-2002 w aspekcie zmian i możliwości ich efektywnego wykorzystania celem przygotowania planu dostępu do zasobów stosownie do Rozporządzenia Rady Europy Nr 1407/2002. PAN Kraków (niepublik.).
2. Materiały własne ARP ze spółek i kopalń (niepublik.).
3. Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 - badanie o symbolu 1.44.16 (126.) do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz.U. nr 173, poz. 1030).
4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz.U. z 2012 nr 0, poz. 446).
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz.U. nr 297, poz. 1759).
6. Sprawozdanie G-09.9 o zasobach węgla kamiennego według stanu na dzień 31.12.2011 r. ARP Katowice 2012 r.
7. Szuflicki M., Malon A., Tymiński M., red., 2012 - Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce według stanu na 31.12.2011 r. PIG Warszawa
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0050-0024
Identyfikatory