PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ zrzutów wód kopalnianych na wielkość przepływów wody w rzekach w początkowym okresie odwadniania odkrywki "Tomisławice" KWB "Konin"

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Impact of mine water discharge on water flow of rivers in the initial period of dewatering of the Tomisławice Open Pit (Konin Brown Coal Mine)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Odwodnienie odkrywki "Tomisławice" jest od 2009 roku kolejnym czynnikiem antropogenicznym zmieniającym stosunki wodne w zlewni górnej Noteci powyżej jeziora Gopło. Scharakteryzowano przepływy odbiorników wód kopalnianych, którymi są rzeki Pichna i Noteć w okresie poprzedzającym odwodnienie. Omówiono wielkości zrzutów wód kopalnianych według danych KWB "Konin" i poddano je weryfikacji na podstawie prowadzonych pomiarów hydrometrycznych. Porównano zweryfikowane wielkości zrzutów wód kopalnianych z przepływami charakterystycznymi rzek. Określono udział zrzutów w przepływie Pichny i Noteci. Wskazano na konieczność uwzględniania w ocenie wpływu odwodnienia odkrywki "Tomisławice" na odpływ rzeczny i zasoby wodne jeziora Gopło również innych czynników antropogenicznych, jak na przykład zrzuty wód do Noteci z kanału Warta-Gopło. Artykuł powstał na podstawie wyników badań uzyskanych przede wszystkim z monitoringu środowiska wodnego odkrywki "Tomisławice" prowadzonego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Poznaniu we współpracy z Poltegor-Projekt z Wrocławia.
EN
Since 2009, dewatering of the Tomisławice Open Pit has become yet another anthropogenic factor changing hydrographic conditions in the catchment of the Upper Noteć River above Gopło Lake. The flow values of watercourses receiving mine water, i.e. the Pichna and Noteć rivers, recorded in the period before mine dewatering have been analyzed. The values of mine water discharges provided by the Konin Brown Coal Mine are discussed and verified against the results of conducted hydrometric measurements. The verified values of mine water discharge were compared with characteristic values of river flow. The percentage of mine water discharge in the flow of the Pichna and Noteć rivers has been calculated. The necessity to include also other anthropogenic factors such as water discharge from the Warta-Gopło Canal to the Noteć River in the estimates of the impact of the Tomisławice Open Pit dewatering on river discharge and water resources of Gopło Lake is indicated. The paper is based, for the most part, on the results of water environment monitoring of the Tomisławice Open Pit carried out by the Institute of Meteorology and Water Management National Research Institute Poznań Branch in cooperation with the Poltegor-Projekt (Wrocław).
Wydawca
Rocznik
Strony
153--166
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Poznaniu, Ośrodek Badań Regionalnych i Agrometeorologii
Bibliografia
 • [1] Bartczak A., Brykała D. : Warunki hydrologiczne w rejonie planowanej odkrywki węgla brunatnego „Tomisławice” KWB „Konin” S.A. [w:] Antropogeniczne i naturalne przemiany środowiska geograficzne województwa kujawsko-pomorskiego - wybrane przykłady. Prace Geograficzne IG i PZ PAN, nr 223, 2010, s. 11-44
 • [2] Jagodziński Z., Michalski A.: Start odkrywki „Tomisławice”. Węgiel Brunatny, nr 2(71), 2010, s. 7-14
 • [3] Marszelewski W., Skowron R.: Związki między odwodnieniem odkrywki „Tomisławice” a wybranymi elementami ustroju hydrologicznego jeziora Gopło. Roczniki Gleboznawcze, nr 2, t. LXII, 2011, s. 273-282
 • [4] Mazurek L.: Czy Gopło potrzebuje obrony. Węgiel Brunatny, nr 4 (65), 2008, s. 34-35
 • [5] Osadnik już gotowy. Głos Górnika, nr 3/240, 2011, s. 8
 • [6] Tarnowski R., Zielińska A.: Rocznik hydrologiczny i meteorologiczny dla rejonu Odkrywki „Tomisławice” KWB „Konin” - 2010. Tom II (branża hydrogeologiczna), Wrocław, Poltegor-Projekt 2011 (niepubl.)
 • [7] Wachowiak G. : Potwierdzenie niskiego odpływu średniego w okolicach jeziora Gopło. Gaz. Obs. IMGW, nr 10(394), 1980, s. 13-16
 • [8] Wachowiak G.: Monitoring środowiska wodnego rejonu Odkrywki „Tomisławice” KWB „Konin” S.A. w zakresie oceny zasobów wód powierzchniowych. Węgiel Brunatny, nr 4(69), 2009, s. 28-34
 • [9] Wachowiak G. : Zasilanie górnej Noteci wodami kopalnianymi z odwodnienia Odkrywki „Lubstów” KWB „Konin”. Górnictwo Odkrywkowe, nr 1, 2010, s. 54-59
 • [10] Wachowiak G., Farat R., Koczorowska R.: Kanał Ślesiński i bilans wodny jego zlewni. Wiad. IMGW, z. 2, t. XXVII (XLVIII), 2004, s. 27-54
 • [11] Wachowiak G., Galiniak G., Jończyk W., Martyniak R.: Ocena zmian odpływu w zlewni rzeki Widawki w roku hydrologicznym 2010 pod wpływem oddziaływania inwestycji górniczo-energetycznej w rejonie Bełchatowa. Górnictwo i Geoinżynieria, z. 3, r. 35, 2011, s. 381-395
 • [12] Wachowiak G. i in.: Rocznik hydrologiczny i meteorologiczny dla rejonu Odkrywki „Tomisławice” KWB „Konin” - 2008, 2009, 2010, Tom I. IMWG PIB Oddział w Poznaniu, 2009, 2010, 2011 (niepubl.)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0048-0021
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.