PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ocena wpływu mineralizacji filtrującej wody na mierzoną przepuszczalność ośrodków gruntowych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Evaluation of the effect of filtering water mineralization on measured permeability of ground media
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono uniwersalną metodykę ilościowej oceny wpływu zmiennej mineralizacji filtrującej wody na mierzone w warunkach laboratoryjnych wartości wodoprzepuszczalności (współczynnika filtracji) ośrodków gruntowych. Opiera się ona na procedurze korekcyjnej wyników badań laboratoryjnych wodoprzepuszczalności gruntów. Wykorzystuje się w tym celu względny standaryzowany współczynnik filtracji, zdefiniowany jako stosunek współczynników filtracji wyznaczonych odpowiednio dla dowolnego badanego wodnego roztworu soli oraz dla porównawczego roztworu 0,01 n CaSO4. Jego szacowanie opiera się na opracowanym statystycznym modelu regresyjnym uwzględniającym jako zmienne objaśniające (prognozujące) chemizm filtrującej wody wyrażony jej siłą jonową oraz podstawowe charakterystyki petrofizyczne gruntów reprezentowane przez ich odkrytą porowatość oraz efektywną średnicę ziarn.
EN
A universal method for quantitative evaluation of the influence of changing mineralization of filtration water on ground permeability (filtration coefficient) measured in laboratory conditions, has been presented in the paper. This method lies in correcting the results of laboratory analyses of ground permeability. The authors applied a relative standard filtration coefficient defined as a ratio of filtration coefficients determined for arbitrary analyzed water and salt solution and a reference solution 0.01 n CaSO4, evaluated with the use of a statistical regression model accounting for exogenous (predicting) variables, i.e. the chemistry of water expressed as ion strength and the basic petrophysical characteristics of ground represented by their found porosity and effective diameterof grain.
Rocznik
Strony
301--312
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz., tab., wykr.
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnica, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Kraków
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnica, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Kraków
Bibliografia
 • [1] Berg J.C.: An introduction to interfaces & colloids: the bridge to nanoscience. World Scientific, New Jersey 2010.
 • [2] Birdi K.S.: Handbook of surface an colloid chemistry. CRS Press, Boca Raton/New York 1997.
 • [3] Dobrynin V.M., Vendelstejn B.J., Kożevnikov D.A.: Petrofizika. Izd. „Nedra”, Moskva 1991.
 • [4] Drożdżak R.: Przyrząd i metoda Kaczyńskiego do oznaczania współczynnika filtracji gruntów. Zesz. Nauk. AGH, Ser., Wiertnictwo Nafta Gaz, t. 24, z. 1, 2007.
 • [5] Drożdżak R.: Wpływ chemizmu filtrującej wody na mierzoną wartość przepuszczalności gruntów. Wydz. Wiertn. Nafty i Gazu, Kraków 2011 (niepublikowana praca doktorska).
 • [6] Grabowska-Olszewska B. (red. nauk.): Metody badań gruntów spoistych. Wyd. Geolog., Warszawa 1980.
 • [7] Kaczyński R.: Oznaczanie współczynników filtracji gruntów słabo przepuszczalnych, półprzepuszczalnych i praktycznie nieprzepuszczalnych. Przegląd Geologiczny, nr 10, Warszawa 1969.
 • [8] Macioszczyk A. (red. nauk.).: Podstawy hydrogeologii stosowanej. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006.
 • [9] Marciniak M., Przybyłek J., Herzig J., Szczepańska J.: Laboratoryjne i terenowe oznaczanie współczynnika filtracji utworów półprzepuszczalnych. Wyd. Uniw. im. A. Mickiewicza, Poznań 1998.
 • [10] Osipov V.I, Sokolov V.N., Eremeev V.V.: Clay seals of oil and gas deposits. A.A. Balkema Publishers, Lisse/Abingdon/Exton (Pa)/Tokyo 2004.
 • [11] Pazdro Z.: Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geologiczne, Warszawa 1977.
 • [12] Pisarczyk S.: Gruntoznawstwo inżynierskie. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2001.
 • [13] Słownik hydrogeologiczny (red. nauk.): Dowgiałło J., Kleczkowski A.S., Macioszczyk T., A. Różkowski). Wyd. PIG, Warszawa 2002.
 • [14] Twardowski K. (red.): Ocena metanonośności węgli kamiennych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego na podstawie wyników pomiarów otworowych. Wyd. Centrum PPGSMiE PAN, Kraków 1997.
 • [15] Twardowski K.: Wybrane właściwości fizyczne gruntów. Wyd. AGH, Kraków 2010.
 • [16] U.S. Enviromental Protection Agency: Test method for the permeability of compacted clay. (Constant elevated method); SW-870, Appendix III. Washington D.C. 1980.
 • Normy:
 • [17] PN-86/B-02480: Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
 • [18] PN-98/B-02481: Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
 • [19] PN-B-02481: Terminy, symbole literowe, jednostki miary i definicje podstawowych właściwości gruntów. 1998.
 • [20] PN-98/R-04033: Gleby i utwory mineralne - Podział na frakcje i grupy granulometryczne.
 • [21] PN-01/IS0 31-0: Wielkości fizyczne i jednostki miar - Zasady ogólne.
 • [22] PN-01/IS0 31-11: Wielkości fizyczne i jednostki miar - Znaki i symbole matematyczne do stosowania w naukach fizycznych i technice.
 • [23] PKN-CEN ISO/TS 17892: Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntów - Część 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0043-0067
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.