PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Badania gleb i gruntów w rejonie miejsc wieloletniego składowania odpadów wiertniczych i poeksploatacyjnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Analysis of soils and ground in the place of long-term drilling and post-exploitation waste deposition
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W drugiej połowie XX wieku w trakcie wiercenia otworów poszukiwawczych za ropą naftową i gazem ziemnym powszechną praktyką było składowanie powstających ścieków i odpadów technologicznych w dołach urobkowych na terenie wiertni. Doły te nie były skutecznie zabezpieczone przed migracją z nich toksycznych odcieków do środowiska i wokół nich dochodziło do zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych. Zasięg i wielkość zanieczyszczenia każdorazowo były uzależnione od ilości i toksyczności składowanych w dołach urobkowych ścieków i odpadów oraz warunków geologicznych i hydrogeologicznych występujących w miejscu ich lokalizacji. Dla ograniczenia negatywnych skutków dla środowiska gruntowo-wodnego, składowane ścieki i odpady były zestalane w dołach urobkowych przy wykorzystaniu różnego rodzaju materiałów wiążących. W artykule przedstawiono wyniki badań stanu jakościowego środowiska gruntowo-wodnego w obrębie dołu urobkowego zlokalizowanego na trenie KRN Grabownica, w którym składowano zestalone odpady wiertnicze i poeksploatacyjne. Wyniki badań chemicznych próbek gruntów i wód podziemnych porównano z obowiązującymi aktualnie standardami jakościowymi środowiska gruntowo-wodnego dla obszarów przemysłowych.
EN
In the second half of the 20th century the discharge fluids and technological waste produced during oil and gas exploitation were disposed in waste pits in the rig area. Those pits were poorly protected against the migration of toxic leekings to the environment, thus causing contamination of ground and groundwater. Each time the range and magnitude of contamination depended on the quantity and toxicity of waste in the pits and also geological and hydrogeological conditions near that site. To limit the negative environmental impact for water and ground the deposited waste and sewage were solidified in waste pits with the use of various binding materials. The results of qualitative analyses of the state of ground and water environment in the area of a waste pit in the oil mine Grabownica, where solidified drilling and postexploitation waste were disposed, have been presented in the paper. The results of chemical analyses of soil and groundwater samples were compared with the present quality standards for ground environment in industrial areas.
Rocznik
Strony
265--270
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., tab.
Twórcy
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Kraków
Bibliografia
 • [1] Macuda J., Macuda Ł., Macuda M., Rogowska-Kwas R.: Zanieczyszczenie środowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi na terenach rafineryjnych. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 1, no. 2, 2007.
 • [2] Macuda J., Gonet A., Dudek J.: Ocena parametrów geotechnicznych gruntów w rejonie zbiornika i tłoczni ropy naftowej w KRN Grabownica. Fundacja Wiertnictwo- Nafta-Gaz. Nauka i Tradycje, Kraków 2010 (praca niepublikowana).
 • [3] Karnkowski P.: Złoża gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce T 1 Niż Polski. Wyd. „GEOS” AGH, Kraków 1993.
 • [4] Kotarba M., Piela J., Żołnierczuk T.: Geneza .gazu ziemnego akumulowanego w permsko-karbońskich pułapkach litologicznych złoża Paproć w świetle badań izotopowych. Przegląd Geologiczny, nr 4, 1992.
 • [5] PN-R-04031: Analiza chemiczno-rolnicza gleby - Pobieranie próbek.
 • [6] PN-ISO 10381-1-2: Jakość gleby - Pobieranie próbek - Część 2: Zasady dotyczące technik pobierania. 2007.
 • [7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Dz. U. 2002 nr 165, poz. 1359
 • [8] Zawisza L., Macuda J. i in.: Ocena zagrożeń dla środowiska naturalnego występujących przy poszukiwaniu i rozpoznawaniu oraz podczas eksploatacji złóż węglowodorów. Raport końcowy. WWNiG AGH, Kraków 2007 (praca niepublikowana).
 • [9] Zawisza L., Macuda J., Nagy S.: Protection of urbanized mining areas in the mine's closing processes. Polish Journal of Environmental Studies; vol. 15, no. 15C, 2006.
 • [10] Zawisza L. i inni.: Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne w związku z wtłaczaniem wód złożowych do warstw kredowych złoża ropy naftowej Grabownica. OSiR SN-T ITPNiG. Kraków 2008 (praca niepublikowana).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0043-0063
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.