PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zmienność parametrów ilościowych i jakościowych wód mineralnych źródeł Rymanowa-Zdroju

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Variability of quantitative and qualitative parameters of Rymanów mineral water springs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W źródłach rejonu Rymanowa Zdroju wypływają wody o różnej mineralizacji. Są to wody słabozmineralizowane (ujęcie Żelaziste, Hubin) średniozmineralizowane i wysokozmineralizowane: Ignacy, Tytus, Klaudia, Celestyna i Basenowe. Wody słabo i średnio zmineralizowane są typu HCO3-Ca. Wody wysokozmineralizowane są typu Cl-HCO3-Na. Są to szczawy zawierające składniki swoiste takich jak jod i kwas metaborowy. Wydajność badanych źródeł wód wysoko zmineralizowanych wynosi od 1,04 do 16,18 l/min. W pracy omówiono parametry reżimu źródeł: Tytus, Klaudia, Celestyna, Basenowe. Na podstawie pomiarów przeprowadzonych w latach 2004-20011 przedstawiono korelacje między parametrami ilościowymi i jakościowymi oraz dyskusję występujących zależności. Analizowane źródła wód leczniczych Tytus, Klaudia i Celestyna oraz Basenowe są źródłami VI klasy wydajności wg Meinzera. Na podstawie pomiarów wydajności w okresie ostatnich ośmiu lat można powiedzieć, ze są źródłami mało zmiennymi z wyjątkiem źródła Celestyna, które jest źródłem zmiennym. Wahania parametrów fizykochemicznych analizowane w oparciu o średnie miesięczne mieszczą się w zakresie dopuszczalnym dla parametrów leczniczych. Zależności między wydajnościami ujęć oraz zawartościami głównego składnika - jonu chlorkowego potwierdzają więzi hydrauliczne źródeł. Źródła zasilane są z tego samego zbiornika, a zróżnicowane wartości współczynników korelacji mogą wskazywać na skomplikowane warunki przepływu.
EN
Springs of different mineralization water occur in Rymanów-Zdrój. These are lowly-mineralized water (Żelaziste, Hubin intake), medium-mineralized and highly-mineralized waters: Ignacy, Tytus, Klaudia, Celstyna and Basenowe. Lowly mineralized and medium mineralized waters are of HCO3-Ca type. Highly mineralized waters are of Cl-HCO3-Na type. There are carbonated water containing such specific components as iodine and metabromine acid. Spring discharge of highly mineralized water ranges from 1.04 to 16.18 dm3/min. The paper presents the parameters of Tytus, Klaudia, Celestyna and Basenowe spring regime. On the basis of measurements carried out during 2004-2011 shows the correlation between quantitative and qualitative parameters, and discusses existing relationships.
Rocznik
Strony
253--263
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., tab., wykr.
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Kraków
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Kraków
Bibliografia
 • [1] Ciężkowski W., Kiełczawa B., Latour T., Liber E., Przylibski T., Sziwa D., Żak S.: Dopuszczalne wahania eksploatacyjnych i fizykochemicznych parametrów wód leczniczych zasady ustalania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 84s, Wrocław 2007.
 • [2] Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów dyspozycyjnych wód mineralnych w Uzdrowisku Rymanów Zdrój 1990.
 • [3] Dowgiałło J., Kleczkowski A.S, Macioszczyk T., Różkowski A. (red): Słownik hydrogeologiczny. PIG 461s, 2002.
 • [4] Jaworski M., Uliasz A.: Źródła i zdroje rymanowskie. Rocznik Rymanowa Zdroju, t. IX, 2006, 19-60.
 • [5] Lenahan M., Bristow K.L., Caritat P.: Detecting induced correlations in hydrochemistry. Chemical Geology, 284, 2011, 181-192.
 • [6] Lewkiewicz - Małysa A., Roszczynialska K.: Badania chemizmu wód mineralnych z obszaru należącego do Uzdrowiska Rymanów. 1996-2011 (prace niepublikowane).
 • [7] Pazdro Z., Kozerski: Hydrogeologia ogólna. Wydawnictwa Geologiczne Warszawa.
 • [8] Pomiary stacjonarne ujęć Tytus, Klaudia, Celestyna, Basenowe, Materiały Uzdrowiska Rymanów S.A., 1990.
 • [9] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości Dz. U. nr 30, poz. 565.
 • [10] Sobczyk M.: Statystyka. Wyd. PWN, Warszawa 1997, 328s.
 • [11] Suchecki W.: Metody opracowania wyników pomiarów. 56s dostępny w internecie, 1999, http://www.wsuchecki.pw.plock.pl/ps&pdf/opracwyn.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0043-0062
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.