PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analysis of pumping unit reducers diagnostic algorithms by formalized methods

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Analiza algorytmów diagnostyki reduktorów jednostek pomp za pomocą metod formalnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Diagnostic model of pumping unit reducer is designed for the construction and analysis of algorithms by diagnosing formalized methods. The using of the diagnostic model allows us to ease and formalize decisions on the diagnostic problem. For the synthesis of algorithm for diagnosing the functional-logical model has been selected, which allows to consider the links between individual elements and assemblies of the reducer by simple means and consider the impact of these items on measuring diagnostic features. For a more detailed study of processes occurring in the gearbox of pumping unit, and facilitate the development of its diagnostic model, a functional diagram of reducing gear was built. Diagnostic logic model will help to establish and classify defects in development, to determine the direction of their development and cause-effect relationship with other defects.
PL
Diagnostyczny model reduktora jednostki pomp zaprojektowano w celu zbudowania i przeanalizowania algorytmów za pomocą metod formalnych. Wykorzystanie modelu diagnostycznego ułatwia i formalizuje proces decyzyjny w kwestiach diagnostyki. W celu scalenia algorytmu diagnostycznego zastosowano model funkcjonalno-logiczny umożliwiający przeanalizowanie powiązań między poszczególnymi elementami a zestawami reduktora za pomocą prostych środków oraz rozważenie wpływu tych elementów na pomiar cech diagnostycznych. W celu umożliwienia bardziej szczegółowych badań procesów występujących w skrzyni przekładniowej jednostki pomp oraz w celu opracowania modelu diagnostycznego stworzono funkcjonalny schemat przekładni redukcyjnej. Logiczny model diagnostyczny pozwoli ustalić i sklasyfikować pojawiające się uszkodzenia, określić ich kierunek rozwoju oraz mechanizmy przyczynowo-skutkowe z innymi uszkodzeniami.
Rocznik
Strony
207--215
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., rys.
Twórcy
autor
 • TSBVO “Ukrnafta” Shevchenko str. 77-a, Borislav, Lviv region., 79760
autor
 • AGH University of Science and Technology, Krakow
Bibliografia
 • [1] Копей Б.В. Визначення оптимального межремонтного перюду СШНУ./Копей Б.В., Кшдрачук С.М., Копей 1.Б.// 1ФДТУНГ, Iвано-Франювськ,.-Деп. в ДНТБ Украни 25.11.95. - 1995. – No. 2490. - С. 8.
 • [2] Канарчук B.E. Надiйнiсть машин./Канарчук B.E., Полянський С.К., Дмитрieв М.М. - К.: Либiдь, 2003. - 260 с.
 • [3] Генкин М.Д.. Повышение надежности тяжелонагруженных зубчастых передач / Генкин М.Д., Рыжов М.А., Рыжов Н.М. -М.: Машиностроение, 1981. - 232 с.
 • [4] Рещиков В.Ф. Трение и износ тяжелонагруженных передач / Рещиков В.Ф. -М.: Машиностроение, 1975. - 232 с.
 • [5] Давыдов П.С. Техническая диагностика радиоэлектронных устройств и систем / Давыдов П.С. -М.: Радио и связь, 1988. - 256 с.
 • [6] Технiчне дiагностування та контроль технiчного стану . Термiни та визначення: ДСТУ 2389-94 01.040.19; 19.100. - [Чинний вiд 2006-01-01]. - К.: Держспожи- встандарт Украiни, 2006. - 231 с. - (Нацюнальш стандарти Украiни).
 • [7] Кузнецов Е.В. Моделирование осевых сил в насосных агрегатах с учетом конструктивно-технологических факторов / Кузнецов Е.В. - Красноярск, 2004. -119 с.
 • [8] Гликман Б.Ф. Математические модели пневмо-гидравлических систем / Гликман Б.Ф. - М.: Наука, 1986. -366 с.
 • [9] Костишин В.С. Моделювання режимiв роботи вiдцентрових насоciв на основi електрогiдравлiчноi аналогii / Костишин В.С. - 1вано-Франкiвськ, 2000. - 163 с.
 • [10] Заякин В.В. Основные методы вибрационной защиты / Заякин В.В., Шварев А.А., Сафиуллин М.Н. - М.: ВНИИОЭНГ, 1986. - Вып.4.
 • [11] Глухарев Е.Г. Зубчатые соединения. Справочное пособие / Глухарев Е.Г., Зубарев Н.И. - М.: Машиностроение, 1968. - 270 с.
 • [12] Ремонт и монтаж бурового и нефтепромышленного оборудования / [Авербух Б.А., Калашников Н.В., Кершенбаум Я.М., Протасов В.Н.]. - М.: Недра, 1976. - 368 с.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0043-0058
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.