PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza istniejących prognoz rozwoju konsumpcji i podaży gazu ziemnego w Polsce w świetle dostępnych prognoz Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Analysis of the existing forecasts of the development of consumption and supply of natural gas in Poland in the light of the available forecasts of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule omówiono istniejące i dostępne publicznie prognozy dotyczące podaży i popytu gazu ziemnego w Polsce w perspektywie zatwierdzonej Polityki Energetycznej Polski 2030 (PEP 2030) oraz pojawiających się estymacji możliwego wydobycia gazu z łupków w Polsce. Autorzy w artykule podnoszą, że choć strategia dywersyfikacji dostawców jest wyraźną przesłanką do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, to mimo to rozbieżności w prognozowaniu przede wszystkim "energy mix", olbrzymi wpływ na prognozy polityki klimatycznej UE oraz brak przewidywalności co do możliwych scenariuszy rozwoju wydobycia gazu z łupków są na tyle duże, że trudno mówić o przewidywalności i stabilizacji rynku gazu w Europie. Omówione zostały także scenariusze rozwoju rynku gazu uwzględniające rozwój wytwarzania energii elektrycznej z OZE, energetykę jądrową oraz perspektywę zero energetycznego rozwoju kraju (wzrost poziomu efektywności energetycznej). Wnioskiem z artykułu jest konieczność zbudowania modelu prognostycznego dla rynku gazu ziemnego w Polsce oraz zmiana prognoz w PEP 2030.
EN
The article discusses the existing and publicly available forecasts of supply and demand of natural gas in Poland in the Polish Energy Policy (PEP 2030) and the estimation of the possible emerging shale gas production in Poland. The authors of the article argue that although the strategy of diversification of suppliers is a clear prerequisite to enhance national energy security, despite the differences in prognosis above all "energy mix", and a huge impact on the forecasts in the EU climate policy or even the lack of predictability as to the possible scenarios for the development of gas production from shale are large enough that it's hard to talk about the predictability and stability of the gas market in Europe. Also discussed the gas market scenarios taking into account the development of energy generation from renewable sources, nuclear power and the prospect of zero-energy development of the country (increased the level of the energy efficiency). The conclusion of this article is the need to build a predictive model for the natural gas market in Poland and forecasts changes in the PEP 2030.
Rocznik
Strony
185--195
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Kraków
autor
 • Instytut Studiów Energetycznych Spółka z o.o. Warszawa
autor
 • Instytut Studiów Energetycznych Spółka z o.o. Warszawa
Bibliografia
 • [1] ARE: Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku. Załącznik do Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku, www.mg.gov.pl, 2009.
 • [2] ARE: Aktualizacja Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030. Warszawa, www.mg.gov.pl, 2011.
 • [3] Bank Światowy: Transition to a Low-Emissions Economy in Poland. The World Bank Poverty Reduction and Economic Management Unit, Waszyngton, 2011.
 • [4] Bukowski M., Śniegocki A.: MIXENEREGETYCZNY Analiza scenariuszy dla Polski - listopad 2011 roku. Umowa Nr II/183/P/75001/11/DGR przez Instytut Badań Strukturalnych i demosEUROPA - Centrum Strategii Europejskiej. www.mg.gov.pl.
 • [5] EnergSys: Raport 2030. Wpływ proponowanych regulacji unijnych w zakresie wprowadzenia europejskiej strategii rozwoju energetyki wolnej od emisji CO2 na bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w szczególności możliwości odbudowy mocy wytwórczych wykorzystujących paliwa kopalne oraz poziom cen energii elektrycznej. 2008.
 • [6] EnergSys: Raport 2050. Ocena skutków ustanowienia celów głębokiej redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE do roku 2050, ze szczególnym uwzględnieniem skutków dekarbonizacji produkcji energii elektrycznej dla Polski. 2010.
 • [7] EUROGAS: Long Term Outlook for Gas Demand and Supply 2007-2030. http:// www.eurogas.org/uploaded/Eurogas%20LT%20Outlook%202007-2030_Final_251110.pdf.
 • [8] EUROGAS: Eurogas Roadmap 2050. http://www.eurogas.org/roadmap2050.
 • [9] Greenpeace Polska: [R]ewolucja energetyczna dla Polski. Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej. Warszawa, 2008.
 • [10] Instytut na rzecz Ekorozwoju: Alternatywna polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Warszawa, 2009.
 • [11] Kaliski M., Krupa M., Sikora A.: Potencjał polskiego rynku elektroenergetyki jako możliwy kierunek monetyzacji polskiego gazu łupkowego. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISBN 978-83-62511-25-9, Kraków 2010, 792-806.
 • [12] Kaliski M., Krupa M., Sikora A.: Wpływ niekonwencjonalnych źródeł gazu ziemnego i kryzysu gospodarczego na prognozy rozwoju rynku gazu skroplonego LNG w Europie. „Gospodarowanie zasobami informacyjnymi z perspektywy zarządzania kryzysowego”. Redakcja naukowa Ryszard Borowiecki, Janusz Czekaj. ISBN 978-83-7285-612-8, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2011.
 • [13] Komisja Europejska: EU energytrends to 2030 -update 2009.
 • [14] Komisja Europejska: Europa 2020 Strategiana rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. KOM(2010) 2020.
 • [15] Komisja Europejska: Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. KOM(2011) 112.
 • [16] Komisja Europejska: Impact assessment. Accompanying document to the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.
 • [17] Nawrocki J.: Balance of Natural Gas Resources in Poland. January 2010.
 • [18] OECD/MAE: Energy and CO2 emissions scenarios of Poland. 2010.
 • [19] Mantzos L.: Overview of PRIMES Energy System Model. October, 2009.
 • [20] McKinsey&Company: Ocena potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2030. 2009.
 • [21] PRIMES MODEL E3Mlab of ICCS/NTUA. Version used for the 2010 SCENARIOS for THE EUROPEAN COMMISSION including new sub-models. Baseline 2009 i 2007 - model PRIMES. UniwersytetAteński.National Technical University of Athens {NTUA} „A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050”, SEC(2011) 289.
 • [22] Rychlicki S., Nagy F., Siemek J.: Stan obecny i ewolucja stosunków gazowych Rosji z Unią Europejską i Polską. Polityka Energetyczna, t. 12, z. 2/2, 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0043-0056
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.