PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Przykład wykorzystania danych z monitoringu wód podziemnych do oceny wpływu elektrowni wodnych na środowisko

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The example of using data from groundwater monitoring to analyse the environmental effects of water-power plants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono główne założenia i cele lokalnego monitoringu wód podziemnych prowadzonego w rejonie Wrocławskich Elektrowni Wodnych Wrocław I i Wrocław II. W otoczeniu jazów piętrzących elektrowni została założona sieć 30 piezometrów, w których dokonywane są cotygodniowe obserwacje położenia zwierciadła wód podziemnych, Piezometry są zlokalizowane w dolinie Odry, po obu stronach rzeki. Wyniki pomiarów są regularnie analizowane i stanowią podstawę do prognozowania wpływu obniżenia piętrzenia wody na jazach elektrowni na warunki wodne terenów sąsiednich.
EN
This article briefly presents the main assumptions and objectives of the local groundwater monitoring conducted in the area of hydropower stations Wrocław I and Wrocław II. The monitoring network was established there, consisting of 30 observation wells in which the position of groundwater table is measured on a weekly basis. Observation wells are located on both sides of the Odra River. Measurement results are under constant analysis to be the basis for predicting the impact of lowering of water damming-up on water conditions in the vicinity of hydropower stations.
Rocznik
Strony
555--562
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
 • KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, ul. Gen. W. Sikorskiego 2/8, 53-659 Wrocław
autor
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
Bibliografia
 • [1] BUKSIŃSKI S., WALCZAK-AUGUSTYNIAK M., WROŃSKI J., 1974 - Atlas geologiczny Wrocławia, część I - Mapy i przekroje geologiczne. Wyd. Geol., Warszawa.
 • [2] GREGORCZYK T., KASPRZAK W., BIELAWSKI A., i in., 2007 - Dokumentacja powykonawcza z instalacji piezometrów w rejonie elektrowni wodnych „Wrocław I i II” dla potrzeb monitoringu stanu wód podziemnych we Wrocławiu. Arch. JEW sp. z o.o., Wrocław.
 • [3] JACOBI J., 1877 - Das Grundwasser von Breslau. W: Breslauer Statistik im Auftr. des Magistrats der Kgl. Haupt- und Residenzstadt Breslau hrsg. vom stadtischen statistischen Bureau Breslau 1877-1922.
 • [4] KONDRACKI J., 2002 - Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • [5] KOTOWSKI A., WORSA-KOZAK M., WARTALSKI A., 2007 - Cel i zakres monitoringu wód w rejonie Elektrowni Wodnych „Wrocław I i II”. Forum Eksploatatora; 7/8: 37-40.
 • [6] KOTOWSKI A., WORSA-KOZAK M., WARTALSKI A., WARTALSKI J., WÓJTOWICZ P., 2008 - Elektrownie Wodne Wrocław I i II - monitoring wód podziemnych - projekt, wykonawstwo i badania. Sprawozdanie z badań terenowych - raport końcowy (Etap II). Arch. Inst. Inż. Ochr. Środ. PWroc., Wrocław.
 • [7] KOWALSKI J., 1977 - Dynamika stanów pierwszego poziomu wód podziemnych terenu m. Wrocławia. Zesz. Nauk. AR Wroc., 1977, Rozpr., 8.
 • [8] KOWALSKI J., 1978 - Wpływ budowli piętrzących wrocławskiego węzła wodnego na stany wód gruntowych pradoliny Odry. W: Zagadnienia hydrologiczne, hydrogeologiczne i ochrony wód rzeki. Wrocław.
 • [9] KOWALSKI J., 1984 - Warunki wodno-gruntowe miasta Wrocławia. Arch. Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
 • [10] KOWALSKI J., KAJEWSKI I., 1990 - Wpływ zmian piętrzenia Odry miejskiej na stosunki wodno-gruntowe na terenie miasta Wrocławia. 20. Seminarium Zastosowań Matematyki. Akademia Rolnicza we Wrocławiu.
 • [11] PACZYŃSKI B., SADURSKI A(red.), 2007 - Hydrogeologia regionalna Polski. T. I - Wody słodkie. Państw. Inst. Geol.; Warszawa.
 • [12] ROMAN G., WASZKIEWICZ J., MIŁKOWSKI M. (red.), 1999 - Wrocław a Odra. Urząd Miejski, Biuro Rozwoju Wrocławia, Wrocław.
 • [13] WINNICKA G., 1986 - Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, ark. Wrocław. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • [14] WORSA-KOZAK M., 2003 - Analiza wahań pierwszego zwierciadła wód podziemnych w centrum Wrocławia. W: Współczesne problemy hydrogeologii t. II, cz. 1: 245-249. Gdańsk.
 • [15] WORSA-KOZAK M., 2004 - Odra a pierwszy poziom wodonośny na terenie Starego Miasta we Wrocławiu. Prz. Geol., 52, 11: 1087-1089.
 • [16] WORSA-KOZAK M., 2006 - Wahania zwierciadła wód podziemnych na terenach zurbanizowanych (miasto Wrocław). Rozprawa doktorska. Arch. UWroc., Wrocław.
 • [17] WORSA-KOZAK M., KOTOWSKI A., WARTALSKI A., 2008 - Monitoring stanów wód podziemnych w rejonie Śródmiejskiego Węzła Wodnego we Wrocławiu. Prz. Geol., 56, 4: 302-308.
 • [18] ŻUK U., 2000 - Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000, ark. Wrocław. CAG Państw. Inst. Geol., Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0038-0068
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.