PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Agresywność wód powierzchniowych i podziemnych zlewni Białego Potoku (Tatry Zachodnie)

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Aggressiveness of surface and ground water of the Biały Stream Basin (West Tatra Mts.)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Agresywność wód to ich właściwość powodująca niszczenie skał. W konsekwencji jest ona jednym z czynników modelujących powierzchnię Ziemi. Ponadto warunkując rozpuszczanie ośrodka skalnego istotnie wpływa na właściwości fizykochemiczne i skład jonowy wód powierzchniowych i podziemnych. W artykule przedstawiono wyniki oceny agresywności wód opadowych powierzchniowych i podziemnych zlewni potoku Białego. Badany obszar jest zbudowany głównie ze skał węglanowych (dolomitów i wapieni). Do oceny agresywności badanych wód wykorzystano twardość ogólną, indeks Langeliera oraz wskaźnik nasycenia wód względem węglanu wapnia obliczony programem PHREEQC.
EN
Aggressiveness is the property of water, which causes destruction of rocks. The aggressiveness is also one of the major factors controlling the Earth surface and chemical composition of water. The paper presents the results of estimation of aggressiveness of precipitation, surface and ground waters. The study area (Biały Stream Basin) is composed mainly of carbonates. The amount of aggressiveness was estimated using the hardness of water, Langelier Saturation Index and SI values calculated by PHREEQC.
Rocznik
Strony
515--521
Opis fizyczny
Bibliogr. 30 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
Bibliografia
 • [1] AL-RAWAJFEH A.G., GLADE H., ULRICH J., 2005 - Scaling in multiple-effect distillers: the role of CO2 release. Desalination, 182, 1-3: 209-219.
 • [2] APPELO C.A.J., POSTMA D., 1993 - Geochemistry groundwater and pollution. A.A. Balkema, Rotterdam.
 • [3] BAC-MOSZASZWILI M., 1998 - Budowa geologiczna jednostek reglowych Tatr Zachodnich. Stud. Geol. Pol., 3: 113-136.
 • [4] BAC-MOSZASZWILI M., BURCHART J., GŁAZEK J., IWANOW A., JAROSZEWSKI W., KOTAŃSKI Z., LEFELD J, MASTELLA L., OZIMKOWSKI W, RONIEWICZ P, SKUPIŃSKI A, WESTWALEWICZ-MOGILSKA E., 1979 - Mapa geologiczna Tatr Polskich w skali 1:30 000. Wyd. Geol., Warszawa.
 • [5] BĄK B., PIESTRZYŃSKI A., RADWANEK-BĄK B., 1994 - Dawne górnictwo kruszcowe i rud żelaza w Tatrach. Pr. Specjalne PTM, 5: 54-57.
 • [6] DĄBROWSKI T., 1967 - Podziemne przepływy krasowe potoków w Tatrach Zachodnich. Acta Geol. Pol., 17, 4: 593-622.
 • [7] DOWGIAŁŁO J., KLECZKOWSKI A.S., MACIOSZCZYK T., RÓŻKOWSKI A. (red.), 2002 - Słownik hydrogeologiczny. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • [8] GRODZICKI J., 1991 - Geneza i ewolucja jaskiń Tatr Zachodnich. W: Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego, 1: 11-41. Wyd. PTP- NoZ i TPN, Warszawa.
 • [9] GUZIK K., GUZIK S., JACZYNOWSKA W., SOKOŁOWKI S., 1955 - Mapa geologiczna Tatr w skali 1:10 000, ark. Łysanki. Wyd. Geol., Warszawa.
 • [10] HUMNICKI W., 1992 - Współzależność wód podziemnych i powierzchniowych zlewni Białki w Tatrach na tle budowy geologicznej. Praca doktorska. Bibl. Wydz. Geol. UW, Warszawa.
 • [11] KORCZYŃSKA-OSZACKA B., 1977 - Tlenki manganu powstałe jako produkty utlenienia tatrzańskich wapieni manganowych w Dolinie Chochołowskiej W: Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN oddział w Krakowie za okres lipiec-grudzień 1976, 20, 2: 441-442. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • [12] KORCZYŃSKA-OSZACKA B., 1979 - Minerały węglanowe skał manganowych Doliny Chochołowskiej (Tatry). Pr. Miner. Komis. Nauk Miner. PAN, 54: 67-77.
 • [13] MACIOSZCZYK A., DOBRZYŃSKI D., 2002 - Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • [14] MAŁECKI J.J, 1998 - Role of the aeration zone in forming chemical composition of shallow ground waters, based on cases of selected hydrochemical environments. Biul. Państw. Inst. Geol., 381.
 • [15] MAŁECKI J., SZOSTAKIEWICZ-HOŁOWNIA M., 2008 - Wykorzystanie modelu numerycznego do obliczeń denudacji chemicznej zlewni potoku Białego (Tatry Zachodnie). Biul. Państw. Inst. Geol., 431: 127-134.
 • [16] MARANGOU V.S., KYROS S., 2001 - First desalination plant in Cyprus - product water aggressively and corrosion control. Desalination, 138, 1-3: 251-258.
 • [17] MICHALIK K., 1958 - Mapa geologiczna Tatr w skali 1:10 000, ark. Czerwone Wierchy. Wyd. Geol., Warszawa.
 • [18] PACZYŃSKI B., SADURSKI A., (red.), 2007 - Hydrogeologia regionalna Polski. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 • [19] PAWLIKOWSKI M., MAZUREK J., WIECZOREK J., 1997 - Badania mineralogiczno-petrograficzne skał zbiornikowych wód geotermalnych z otworu Biały Dunajec PAN-1. Gosp. Sur. Miner., 13, 2: 231-238.
 • [20] PAZDRO Z., KOZERSKI B., 1990 - Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol., Warszawa.
 • [21] PN-89/C-04638/02 - Bilans jonowy wody. Sposób obliczania bilansu jonowego wody.
 • [22] PRISYAZHNIUK V.A., 2007 - Prognosticating scale-forming properties of water. Appl. Therm. Eng., 27, 8-9: 1637-1641.
 • [23] RUDNICKI J., 1958 - Kilka uwag o rozwoju jaskiń w dolinie Kościeliskiej i Miętusiej. Prz. Geol., 6, 3: 131-132.
 • [24] RUDNICKI J., 1967 - Geneza i wiek jaskiń Tatr Zachodnich. Acta Geol. Pol., 17, 4: 521-585.
 • [25] SZCZEPAŃSKA J., KMIECIK E., 1998 - Statystyczna kontrola jakości danych w monitoringu wód podziemnych. Wyd. Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków.
 • [26] SZOSTAKIEWICZ M., 2005 – Ocena denudacji chemicznej wybranych zlewni Karpat wewnętrznych. Praca doktorska. Biblioteka Wydz. Geol. UW, Warszawa.
 • [27] SZOSTAKIEWICZ M., MAŁECKI J., 2006 - Zastosowanie modelowania geochemicznego do ilościowej oceny denudacji chemicznej. Prz. Geol., 54, 11: 1007-1010.
 • [28] TURNAU-MORAWSKA M., 1953 - Kajper tatrzański, jego petrografia i sedymentologia. Acta Geol. Pol., 3, 1: 33-102.
 • [29] WITCZAK S., ADAMCZYK A., 1994 - Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników wód podziemnych i metod ich oznaczania. T. II. PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
 • [30] ZWOLIŃSKI S., 1987 - W podziemiach tatrzańskich. Wyd. Geol., Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0038-0064
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.