PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Uwarunkowania i zadania w projekcie strategii gospodarowania wodami w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Conditions and tasks in the projected strategy of water management in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zgodnie z decyzją Senatu RP z 2007r. gospodarka wodna wymaga obecnie opracowania nowej strategii i oceny strategicznej jej skutków. W 2009 r. powstał projekt narodowej strategii gospodarowania wodami, w którym przyjęto jako cele strategiczne zobowiązania Polski wynikające z traktatu akcesyjnego do UE oraz obowiązujących dyrektyw, umów międzynarodowych i ustaleń zawartych w programach operacyjnych. Najważniejszym celem jest jednak osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz ekosystemów wodnych i od wody zależnych, a także zaspokojenie potrzeb wodnych zwłaszcza ludności. We wszystkich wymienionych zadaniach i zobowiązaniach istnieje problem wód podziemnych zarówno w sferze organizacyjno-prawnej, merytorycznej, jak i kontrolnej oraz planistycznej. Większość zadań wynika z dwóch ustaw: Prawa wodnego i z Prawa geologicznego i górniczego. Aktualnym i pilnym zadaniem jest opracowanie planów gospodarowania wodami w dorzeczach.
EN
New National Strategy of Water Management in Poland was elaborated in 2009 by staff under professor J. Kindler leadership according to decision of Polish Parliament from 2007. The strategic goals of water management up to 2030 were taken from the accession treaty to the European Union and European directives as well as from international agreements of Polish Government signed by our neighbouring countries. The most important task is the good water status of water bodies and water supply of communities. The groundwater problems are emerged in almost all mentioned goals and tasks. There are the low and organizational tasks and also technical, research, monitoring and planning problems. The most tasks are described in the Water Law Act and Act of Geology and Mining. The water management planes of the river basins are the current and urgent problems under elaboration and they have to be completed and signed by the Government till December 2009 yr.
Rocznik
Strony
445--453
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor
 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa; Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
Bibliografia
 • [1] HERBICH P., 2005 - Zasoby perspektywiczne wód podziemnych - cel ustalenia i metodyka obliczeń dla zlewniowych systemów wodonośnych. W.: Współczesne problemy hydrogeologii, t. 12: 261-268. Wyd. UMK, Toruń.
 • [2] KINDLERJ. i inni, 2009 – Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami. Niepubl. Proeko - CDM. KZGW. Warszawa.
 • [3] KLECZKOWSKI A.S. (red.), 1990 - Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony. Wyd. AGH, Kraków.
 • [4] DYREKTYWA Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.
 • [5] DYREKTYWA 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dyrektywa-córka RDW).
 • [6] DYREKTYWA 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa powodziowa).
 • [7] DYREKTYWA 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego.
 • [8] RAMOWA Dyrektywa Wodna 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
 • [9] ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 28.04.2004 r. w sprawie zakresu i trybu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz warunków korzystania z wód regionu wodnego. Dz.U. Nr 126, poz. 1318.
 • [10] USTAWA z dnia 3.06.2005 r. o zmianie ustawy Prawo wodne z dnia 3 czerwca 2005 r. Dz.U. Nr 130, poz. 1087.
 • [11] USTAWA z dnia 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dz.U. Nr 227, poz. 1658.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0038-0055
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.