Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0038-0003

Czasopismo

Górnictwo i Geoinżynieria

Tytuł artykułu

Zdalne pomiary temperatury w ocenie aktywności termicznej składowisk odpadów węglowych

Autorzy Wasilewski, S.  Choroba, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Remote temperature measurements in the assessment of thermal activity of coal waste dumps
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Składowiska odpadów kopalnianych wpisują się trwale w krajobraz terenów górniczych. Obecność węgla w składowiskach odpadów wraz z innymi substancjami często prowadzi do powstania zagrożenia pożarowego. Różnorodność czynników, które wpływają na samozapłon i pożary zwałowisk, sprawia, że ochrona obiektów zawierających odpady węglowe nie jest łatwym zadaniem. Niezwykle ważną rolę w profilaktyce przeciwpożarowej zwałowisk odgrywa monitoring oraz prowadzenie regularnych obserwacji stanu gazowo-termicznego. Tradycyjne techniki monitorowania wykorzystują termoelementy i termometry, które pozwalają na pomiar temperatury od punktu do punktu, a więc są kosztowne i czasochłonne. Termografia w podczerwieni, w porównaniu z tradycyjnymi metodami, ma większy zasięg i wyższą precyzję wyników. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania zdjęć termograficznych zrobionych z samolotu do wykrywania miejsc zagrzania na powierzchni hałdy węgla kamiennego na Śląsku.
EN Landfills mines fit firmly in the landscape of the mining areas. The presence of carbon in the landfills, along with other substances, often leads to a fire hazard. The variety of factors that affect the spontaneous combustion and fires dump makes the protection of objects containing the waste coal a much more complicated task. An extremely important role in the prevention of fire dump plays particular attention to the regular monitoring and observation of the thermal and gases. Traditional techniques for monitoring the use of thermocouples and thermometers, which allow the measurement of temperature from point to point, so they are expensive and time consuming. Infrared thermography, compared against more traditional methods, has greater range and higher precision results. The article presents the possibility of using a thermo-graphic image taken from the plane to the detection of warm up on the surface of coal waste dumps in Silesia.
Słowa kluczowe
PL składowiska odpadów węglowych   zdalny pomiar rozkładu temperatur   termografia z pokładu samolotu  
EN coal waste dumps   remote measurements of temperature distribution   thermo-graphic images taken from an aircraft  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Górnictwo i Geoinżynieria
Rocznik 2011
Tom R. 35, z. 1
Strony 93--106
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Wasilewski, S.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
autor Choroba, T.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Bibliografia
[1] Chunli Liu, Shushen Li, Qingdang Qiao, Jingshu Wang, Ziqiang Pan: Management of Spontaneous Combustion in Coal Mine Waste Tips in China, Water, Air, & Soil Pollution 1998, Volume 103, Numbers 1-4
[2] Dattoma V., Marcuccio R., Pappalettere C., et al.: Thermography investigation of sandwich structure made of composite material. International Journal of Non Destructive Testing & Experiment 2001, 34(8), s. 515-520
[3] Gielisch H.: Exploration von Kohlefeuern - Einsatz innovativer und erprobter Explorationstechnik zur Ortung und Bekampfung von Kohlebranden, Bergbau 3/2006, s. 116-122
[4] Korski J. : Termowizja w monitoringu i zwalczaniu pożarów składowisk odpadów pogórniczych. Górnictwo i Geologia (kwartalnik AGH) 2010, tom 5, zeszyt 2, s. 91-103
[5] Pratap R.: MATLAB 7 dla naukowców i inżynierów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007 (ISBN-10 83-01-15017-3)
[6] Sawicki P: Opracowanie obrazów cyfrowych w systemie video-termalnym VISION PLUS, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 1999, Vol. 9
[7] Tang Shilu: Using remote sensing and GIS techniques in spatial information monitoring of coal refuse disposal piles. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Beijing, China, 2008, Vol. XXXVII, Part B8, s. 177-182
[8] Wang Yun-jia, Sheng Yao-bin, Gu Qiang, Sun Yue-yue, Wei Xiu-jun, Zhang Zhi-jie: Infrared thermography monitoring and early warning of the spontaneous combustion of coal Gangue pile, The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Beijing, China, 2008, Vol. XXXVII, Part B8, s. 2003-2006
[9] Wasilewski S. : Zastosowanie nowoczesnych technologii monitoringu w badaniach aktywności termicznej składowisk odpadów kopalnianych, Przegląd Górniczy 2009, 5-6, s. 88-92
[10] Wasilewski S. : Raport roczny za 2009 rok projektu N N524 372934 pt. Badania aerologiczne i termiczne składowisk odpadów kopalnianych celem prognozowania rozwoju ognisk samozagrzewania oraz możliwości ich likwidacji, Kraków, 2010
[11] Wasilewski S., Korski J. : Wczesne wykrywanie pożarów jako element monitoringu składowisk odpadów powęglowych. Early fire detection as a part of mine waste dump monitoring. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 2010, nr 8, s. 3-17
[12] http://www.energyjustice.net/coal/wastecoal/
[13] http://www.skaczmarek.ps.pl/Presentation1.ppt
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0038-0003
Identyfikatory