Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0038-0001

Czasopismo

Górnictwo i Geoinżynieria

Tytuł artykułu

Transport wody rurociągami szybowymi w instalacjach chłodzenia powietrza w podziemnych wyrobiskach górniczych

Autorzy Filek, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Water transport by shaft lines in air-cooling installations in underground mine excavations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zwalczanie zagrożenia cieplnego w kopalniach podziemnych wiąże się coraz częściej z wykorzystaniem urządzeń chłodniczych. Ciepło odebrane chłodzonemu powietrzu w wyrobiskach może być wykorzystane na powierzchni. Artykuł dotyczy zagadnienia transportu ciepłej wody z dołu kopalni na powierzchnię, ze szczególnym uwzględnieniem jej ciśnienia i temperatury. Przedstawiono algebraiczne równania rozkładu ciśnienia oraz wyprowadzono różniczkowe równania rozkładu temperatury w rurociągach wodnych. Rozwiązano dwa przykłady liczbowe, obrazujące omawiane zagadnienia - ich wyniki przedstawiono w formie wykresów na dwóch rysunkach.
EN A control of thermal hazard in underground mines is connected with cooling equipment utilization, Heat received from cooled air in excavations can be used on a surface. This article applies to problem of warm water transport from mine, with special consideration its pressure and temperature. The algebric equations of pressure distribution were shown and differential equations of temperature distribution in water lines were derived. Two numerical examples, which represented discussed problem, were solved - their results were presented in form of diagrams in two pictures.
Słowa kluczowe
PL zagrożenia cieplne   klimatyzacja kopalń   odzysk ciepła  
EN thermal hazard   mine air conditioning   heat receiving  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Górnictwo i Geoinżynieria
Rocznik 2011
Tom R. 35, z. 1
Strony 57--68
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., rys.
Twórcy
autor Filek, K.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Bibliografia
[1] Staniszewski B.: Termodynamika. Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa, 1982.
[2] Ochęduszko S. : Termodynamika stosowana. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1970.
[3] Kołodziejczyk L., Rubik M.: Technika chłodnicza w klimatyzacji. Arkady, Warszawa, 1976.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0038-0001
Identyfikatory