Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0037-0050

Czasopismo

Górnictwo i Geoinżynieria

Tytuł artykułu

Ocena jakości pracy chłodziarki TS300 z wykorzystaniem statystycznej analizy danych

Autorzy Łuczak, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN An assessment of TS300 cooler operation quality with utilization of statistical analysis of data
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule została przedstawiona analiza procesu zmian parametrów powietrza, chłodzonego chłodziarką bezpośredniego działania typu TS300 produkowaną przez firmę Termospec Sp. z.o.o, oraz wpływu parametrów tego powietrza na proces jego chłodzenia i moc chłodniczą stosowanej chłodziarki. Efektywność chłodzenia została oceniona w niniejszej pracy przez kryterium statystyczne w postaci równań regresji wielorakiej. W pracy przedstawiono analizę statystyczną parametrów powietrza i wody oraz na ich podstawie dokonano estymacji parametrów wejściowych parownika i skraplacza. Zastosowanie uzyskanych równań statystycznych pozwala w prosty i szybki sposób na określenie parametrów powietrza chłodzonego oraz umożliwia modelowanie mocy parownika i skraplacza w zależności od zmienności parametrów wejściowych panujących w miejscach przewidywanej lokalizacji chłodziarki.
EN In the article, an analysis of air parameter validation, which is cooled by direct action cooler type TS300, made by Termospec Ltd., and influence of air parameters on a process of its cooling and refrigerating power of applied cooler were presented. A cooling efficiency was evaluated by statistical criteria in the form of multiple regression equations. In this work a statistical analysis of air and water parameters was shown and on this basis an estimation of evaporator and condenser input data was made. An application of obtained statistical equations allows in the simply and fast manner determine the cooled air parameters and makes possible to realize a simulation of evaporator and condenser powers in the relationship to input data validation in the places of forecast refrigerator localization.
Słowa kluczowe
PL chłodnica bezpośredniego działania   moc chłodnicza   analiza statystyczna  
EN direct action cooler   refrigerating power   statistical analysis  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Górnictwo i Geoinżynieria
Rocznik 2011
Tom R. 35, z. 1
Strony 69--80
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Łuczak, R.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Bibliografia
[1] Łuczak R.: Zwalczanie zagrożenia temperaturowego w wyrobiskach górniczych chłodziarkami powietrza bezpośredniego działania typoszeregu TS. Górnictwo i Geoinżynieria (kwartalnik AGH) 2010, R. 34, z. 3/1
[2] Łuczak R.: Zwalczanie zagrożenia temperaturowego w wyrobiskach górniczych chłodziarkami powietrza bezpośredniego działania typoszeregu TS. Praca własna 10.10.100.383 (praca niepublikowana)
[3] Nowak B., Filek K., Kuczera Z., Łuczak R., Ptaszyński B., Życzkowski P.: Współpraca chłodnicy wyparnej CWW-420 z chłodziarką TS-300B bez wewnętrznego wymiennika ciepła. Materiały XIX Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010
[4] Nowak B., Filek K., Kuczera Z., Łuczak R., Ptaszyński B., Życzkowski P: Analiza statystyczna jakości pracy chłodziarek TS-300 i DV-290 współpracujących z wyparną chłodnicą wody SCC-420. Archiwum Górnictwa 2010
[5] Sobczyk M.: Statystyka, aspekty praktyczne i teoretyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- -Skłodowskiej, Lublin, 2006
[6] Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica Pl na przykładach z medycyny. Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe. Wydawnictwo StatSoft Polska, Kraków, 2007
[7] http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html (IX.2010)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0037-0050
Identyfikatory