Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0037-0049

Czasopismo

Górnictwo i Geoinżynieria

Tytuł artykułu

Metoda planowania i kontrolowania realizacji przedsięwzięć budowlanych: studium przypadku

Autorzy Czarnigowska, A.  Sobotka, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The method of construction project planning and control: case study
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Podczas wykonywania robót budowlanych zwykle następuje dezaktualizacja planów (terminowych i kosztowych) i zachodzi konieczność oceny stanu zaawansowania budowy oraz zastosowania działań naprawczych. Aby kontrola i ocena zaawansowania przedsięwzięcia w odniesieniu do planowanych terminów i kosztów mogła być wykorzystana w sterowaniu przedsięwzięciem, powinna być dokonywana cyklicznie lub w określonych terminach. Celem artykułu jest zaprezentowanie metody wspomagającej zarządzanie operacyjne budową wykorzystującej harmonogramy oparte na modelach sieciowych i metodzie kontroli postępu robót i budżetu, tj. metod: Earned Value (EV) i jej rozwinięcia - Earned Schedule (ES). Obliczone wskaźniki metod ES i EV po ich interpretacji pozwalają na podjęcie decyzji odnośnie do dalszego przebiegu budowy. Zaproponowaną metodykę zastosowano w praktyce podczas realizacji robót drogowych.
EN It is quite common that in the course of construction works their programmes (both schedules and cost plans) have to be adjusted to changing conditions. If plans are to be met, it is thus necessary to monitor performance to introduce necessary repair actions. Progress checks providing information useful in project control should be conducted on regular basis. The aim of the paper is to present a method used for managing projects on operations level- the Earned Value method (EV) and its extension - Earned Schedule (ES). In these methods, a set of simple indices allow the project manager to decide on further progress of works. Application of the method has been illustrated by a road works case study.
Słowa kluczowe
PL przedsięwzięcie budowlane   planowanie   kontrola   wartość wypracowana   Earned Schedule  
EN earned value   Earned Schedule   construction project   planning   control  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Górnictwo i Geoinżynieria
Rocznik 2011
Tom R. 35, z. 1
Strony 37--56
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Czarnigowska, A.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury
autor Sobotka, A.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Bibliografia
[1] Burke R.: Project Management. Planning and Control Techniques. John Wiley & Sons, 2006
[2] Cass D.J. : Earned Value Programs for US Dept. of Energy Projects. Cost Engineering 2000, Vol. 42, No 2, s. 24-43
[3] Christensen D.S.: Using performance indices to evaluate the estimate at completion. Journal of Cost Analysis and Management, 1994 (Spring), s. 17-24
[4] Corovic R.: Why EVM is not good for schedule performance analyses (and how it could be...). The Measurable News, Winter 2006-2007, www.earnedschedule.com/papers
[5] Czarnigowska A.: Kontrola postępu realizacji przedsięwzięcia metodą Earned Value. PZITB - Warsztaty Inżynierów Budownictwa: Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowalnych, Puławy 2008, s. 99
[6] Dałkowski B.T.: W trosce o publiczne pieniądze. Zarządzanie projektami metodą Earned Value. Materiały III Konferencji Project Management, www.spmp.org.pl/files/3dalkowski1.pdf
[7] Earned Value Management Implementation Guide. Washington: United States of America Department of Defense, DOD 1997
[8] Evensmo J., Karlsen J.T.: Earned Value based forecasts - some pitfalls. 2006 AACE International Transactions
[9] Grochal D.: Model sterowania realizacja przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem metody Earned Value. Praca magisterska pod kierunkiem A. Sobotki, AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, 2009
[10] Henderson K.: Earned Schedule: a breakthrough extension to Earned Value management. Proceedings of PMI Global Congress Asia Pacific, January 2007 www.earnedschedule.com/papers
[11] Iranmanesh S.H. and Hojati Z.T.: Designing a progress simulator for estimation of project completion cost and time. Proceedings of the International Conference on project management (ICoPM) Petaling Jaya, Malaysia, November 18-20, 2008, s. 120-127
[12] Leu S.S., Lin Y.C., Chen T.A., Ho YY: Improving traditional Earned Value management by incorporating statistical process chart. Proceedings of ISARC 2006 Taiwa, 2006, s. 275-280.
[13] Lipke W., Henderson K. : Earned Schedule - an emerging enhancement to EVM. www.pmicos.org/topics/ EVMDEC07.pdf
[14] Lipke W., Zwikael O., Henderson K., Anbari F.: Prediction of project outcome: the application of statistical methods to Earned Value management and Earned Schedule performance indexes. International Journal of Project Management 27(4), 2009, s. 400-407
[15] Lucas J.A: Earned Value analysis - why it doesn't work. AACE Inter. Transactions, EVM.01, 2008.
[16] Minasowicz A.: Efektywność i zarządzanie finansami w budownictwie. Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2009
[17] Projekt celowy Nr 6T07 2004 C/6413 „Krajowy system zarządzania budowlanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi finansowanymi z udziałem środków publicznych i pomocowych Unii Europejskiej”, kierownik projektu J. Kulejewski, www.mi.gov.pl/2-48240e204cbfb.htm
[18] Robert A.M.: The contribution of Earned Value management to project success on contracted efforts: a quantitative statistics approach within the population of experienced practitioners. Journal of Contract Management 2007, 4, s. 21-33
[19] Ruskin A.M.: Two issues concerning the use of Earned Value measurements. Engineering Management Journal 2004, 16(3), s. 26-30
[20] Sobańska I.(red.).: Rachunkowość w przedsiębiorstwie budowlanym. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006
[21] Sobotka A., Grochal D.: Sterowanie realizacją przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem metod planowania i kontroli przebiegu robót. PZITB - Warsztaty Inżynierów Budownictwa: Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych, Puławy 2009
[22] Valle J., Soares C.: The use of Earned Value analysis (EVA) in the cost management of construction projects. 2008 - IBEC, Rio de Janeiro, Brazil.
[23] Vandevoorde S., Vanhoucke M.: A comparison of different project duration forecasting methods using Earned Value metrics. International Journal of Project Management 2006, 24, s. 289-302
[24] Van De Velde R.: Time is up: assessing schedule performance with Earned Value. PM World Today - October 2007 (Vol. IX, Issue X), www.earnedschedule.com/papers
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0037-0049
Identyfikatory