Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0037-0048

Czasopismo

Górnictwo i Geoinżynieria

Tytuł artykułu

Zabezpieczanie górniczo-budowlane obiektów archeologicznych w Egipcie w aspekcie dalszej ich eksploracji

Autorzy Ciałowicz, K.  Chmura, J.  Lasoń, A.  Mikoś, T.  Pawlikowski, M.  Tajduś, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Mining and building preservation of archeological objects in Egypt in the aspect of their further usage
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wykonane badania archeologiczne i geologiczno-górnicze predynastycznej mastaby, sprzed prawie 5 tys. lat, pozwoliły na stwierdzenie warstw archeologicznych pod obiektem. W ciągu tego okresu podłoże fundamentowe i mury niszczone były przez deszcze i podtopienia Nilu. Te niszczące wpływy zawilgocenia i obciążenia ciężarem budowli spowodowały lokalne deformacje cegieł, spoiwa i murów. Wstępny projekt górniczy przewiduje dokładne rozpoznanie i zbadanie podłoża oraz murów mastaby, a następnie bezpośrednią eksplorację warstwy antropogenicznej, znajdującej się pod murami. Zastosowanie metod górniczych gwarantuje stateczność (stabilność) zabytkowych murów mastaby, przy braku ich deformacji. Po zakończeniu eksploracji można będzie zastąpić tę przestrzeń materiałem zapewniającym stabilność zabezpieczanych murów mastaby. Może to w przyszłości stanowić bazę do współczesnej rekonstrukcji tego niezwykle cennego zabytku.
EN Archeological, geologic and mining research performed on a pre-dynastic mastaba, which dates 5 thousand years back, indicates the presence of some archeological layers under the object. Throughout the centuries the foundations and the walls have been destroyed by rains and flooding from the Nile. This destructive influence of moisture and the weight of the building itself have caused local deformations of bricks, binder and the walls. The preliminary mining project aims at detailed recognition and research of the base and the walls of the mastaba. Further steps include direct exploration of the anthropogenic layer, placed under the walls. The application of mining methods guarantees the stability of the historical walls of the mastaba without any deformations. After this exploration, it will be possible to replace this space with the material that would protect the stability of the preserved walls of the mastaba. In the future, this can be the basis for contemporary reconstructions of this incredibly valuable relic.
Słowa kluczowe
PL archeologia górnicza   górnicze metody specjalne   Tell el Farcha  
EN Tell el Farcha   mining archaeology   mining special methods  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Górnictwo i Geoinżynieria
Rocznik 2011
Tom R. 35, z. 1
Strony 25--36
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys.
Twórcy
autor Ciałowicz, K.
  • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Archeologii
autor Chmura, J.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
autor Lasoń, A.
  • Przedsiębiorstwo Robót Górniczych i Wysokściowych AMC Kraków
autor Mikoś, T.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
autor Pawlikowski, M.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
autor Tajduś, A.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Bibliografia
[1] Chłodnicki M., Ciałowicz K.M., Abłamowicz R., Cichowski K., Dębowska-Ludwin J., Jucha M., Kabaciński J., Kaczmarek M., Pawlikowski M., Pryc G., Rewekant A., Skrzypczak M., Szejnoga P., Wasilewski M.: Polish excavations At Tell el-Farkha (Ghazala) in the Nile Delta. Preliminary report 2004-2005, Archeologia 2006, LVII
[2] Chłodnicki M., Ciałowicz K.M., Abłamowicz R., Dębowska J, Jucha M., Kirkowski R., Mączyńska A.: Polish excavations at Tell el-Farkha (Ghazala) in the Nile Delta. Preliminary report 2002-2003, Archeologia 2004, LV
[3] Chłodnicki M., Ciałowicz K.M., Abłamowicz R., Herbich T., Jórdeczka M.S., Jucha M., Kabaciński J., Kubiak-Martens L., Mączyńska A. : Polish excavations at Tell el-Farkha (Ghazala) in Nile Delta. Preliminary report 1998-2001, Archeologia 2002, LIII
[4] Chłodnicki M., Ciałowicz K.M.: Tell el-Farkha (Ghazala). Season 2008, PAM XX
[5] Chłodnicki M., Fattovich R., Salvattori S. : Italian Excavations in the Nile Delta: Fresh data and new hypothesis on the 4th millennium cultural development of Egyptian prehistory, Rivista di Archeologia 1991
[6] Chłodnicki M., Fattovich R., Salvattori S. : The Nile Delta in transition: A view from Tel el Farkha. w: van den Brink E.C.M. (ed), The Nile Delta in Transition: 4Th - 3Rd Millennium BC, Tel-Aviv 1992
[7] Ciałowicz K.M.: Początki cywilizacji egipskiej, Warszawa-Kraków, 1999
[8] Ciałowicz K.M.: The nature of the relation between lower and upper Egypt in the protodynastic period. A view from Tell el-Farkha, w: Midant-Reynes B., Tristant Y., with collaboration of Rowland J., Hendrickx S., Egypt at its Origins 2, OLA 172, Leuven-Paris-Dudley MA, 2008
[9] Herbich T. : Geophysical survey, w: Polish excavations at Tell el-Farkha (Ghazala) in Nile Delta. Preliminary report 1998-2001, Archeologia 2002, LIII
[10] Junker H. : Bericht fiber die Grabungen der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien auf dem Friedhof in Turah, Wien, 1912
[11] Lamparska J. : Egipt pierwszych faraonów. National Geographic Polska 2009, nr 1(112)
[12] Mikoś T, Chmura J. : Problemy archeologii górniczej w międzynarodowej współpracy naukowej, Górnictwo i Geoinżynieria (kwartalnik AGH) 2006, Rok 30, Z. 4
[13] Mikoś T. : Współpraca górnictwa z archeologią górniczą podczas badań prakopalni i starych kopalń, Materiały Konferencji XXVII Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu „Problemy geomechaniki i budownictwa specjalnego”, Kraków, 2004
[14] Pawlikowski M., Mikoś T., Chmura J., Lasoń A.: Problemy zabezpieczeń górniczych podczas penetracji i udostępniania grobowców skalnych w Egipcie oraz ich stabilizacja, Górnictwo i Geoinżynieria (kwartalnik AGH) 2005, Rok 29, Z. 3, Kraków
[15] Petrie W.M.F.: Tarkhan I and Memphis V, London, 1913
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0037-0048
Identyfikatory