PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ składu chemicznego suchego powietrza kopalnianego na dodatkowe zabezpieczenie nadpoziomowych robót wydobywczych o schodzącym przewietrzaniu przed bezpośrednim zadymieniem w czasie pożarów w schodzącym prądzie niezależnym

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The influence of dry mine air chemical composition on additional protection of active upper level mining works with descending ventilation against fogging during fires in the descending independent air current
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dla systemu wentylacji kopalni głębokiej i adekwatnych do niego dwu zmodyfikowanych systemów wentylacji [3] opracowano pola procentowych udziałów składników chemicznych suchego powietrza kopalnianego. Wychodząc z tych pól i pól temperatury (termometru suchego) tego powietrza w wymienionych systemach wentylacji, opracowano pola temperatury wirtualnej tegoż powietrza w tych systemach wentylacji. Tak samo jak w pracy [3] badaniem objęto trzy struktury topologiczne wymienionych systemów wentylacji - przedstawione za pomocą zamkniętych dwuoczkowych schematów kanonicznych. Każdy z nich złożony jest z trzech bocznic wypadkowych: bocznica wypadkowa b- z grupą robót wydobywczych (II), bocznica wypadkowa w - z grupą robót wydobywczych (I) z formującym się pożarem węgla oraz bocznica wypadkowa z - z wentylatorem głównym. Przepływy turbulentne powietrza kopalnianego traktowano jako jednowymiarowe ustalone z wymianą masy i ciepła, powietrze kopalniane - jako mieszaninę pary wodnej, kropelek ciekłej wody i czystego powietrza suchego (czynnik termodynamiczny), którego skład chemiczny nie zależy od miejsca. Dla każdej z wymienionych struktur topologicznych metodą termodynamiczną wyprowadzono warunek zachowania pierwotnego (prostego) kierunku prądu w bocznicach wypadkowych b i w oraz ich dotyczące stopnie bezpieczeństwa. Na dyskusji uzyskanych wyników oparto wnioski.
EN
For a deep mine ventilation system and two adequate modified ventilation systems [3] it was elaborated the fields of percentage share of chemical components of dry mine air. These fields, along with temperature fields (dry bulb temperature) of this air were the basis to work out virtual temperature fields of this air in these ventilation systems. Similarly to [3], the tests covered three topological structures of the mentioned ventilation systems - presented by means of two-mesh closed canonical schemes. Each of them is composed of three resultant splits: the b split - with a group of mining works (II), the w split - with a group of mining works (I) with a forming coal fire, and the z split - with the main fan. Turbulent flows of mine air were treated as one-dimensional and steady with mass and heat exchange, and mine air - as a mixture of water vapour, liquid water droplets and pure dry air (pure substance) whose chemical composition does not depend on the location. For each of the mentioned topological structures the author introduced the condition of preserving original (straight) air direction in the b and w splits along with their safety degrees. The conclusions were based on the results obtained.
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
5--17
Opis fizyczny
Bibliogr. 7 poz., tab.
Twórcy
autor
  • Główny Instytut Górnictwa
Bibliografia
  • 1. Budryk W.: Znaczenie analizy wypadków pożarowych dla zmniejszenia katastrof górniczych. Przegląd Górniczy nr 9, 1957, s. 401-406.
  • 2. Bystroń H:: Temperatura wirtualna suchego powietrza wentylacyjnego i jej zastosowanie w obliczeniach wentylacji kopalń. Przegląd Górniczy nr 5, 2002, s. 8-17.
  • 3. Bystroń H.: Dodatkowe zabezpieczenie nadpoziomowych robót wydobywczych o schodzącym przewietrzaniu przed bezpośrednim zadymieniem w przypadku pożarów w schodzącym prądzie niezależnym. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, Nr 4/9/2010, s. 59-75.
  • 4. Bystroń H:: Wpływ składu chemicznego suchego powietrza kopalnianego na dodatkowe zabezpieczenie nadpoziomowych robót wydobywczych o schodzącym przewietrzaniu przed bezpośrednim zadymieniem w czasie pożarów w schodzącym prądzie niezależnym. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 2010, nr 2, s. 5-17.
  • 5. Bystroń H.: The Influence of Dry Mine Air Chemical Composition on Safety State of the Mine Ventilation System of a Deep Mine using Underground Main Fan. Archives of Mining Science, Vol. 55, Issue 3(2010), No 3, p. 377- 387.
  • 6. McPherson M.J.: Psychrometry: The study of moisture in air. Subsurface ventilation and environmental engineering. London, New York, 1993, pp. 491-521.
  • 7. Ochęduszko S.: Termodynamika stosowana. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 1974., s. 691.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0035-0052
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.