Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0033-0004

Czasopismo

Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego

Tytuł artykułu

Izotopy uranu i radu wód pitnych aglomeracji krakowskiej

Autorzy Chau, N. D.  Kasprzykowski, P.  Seniuta, R.  Nowak, J.  Ochmański, P. 
Treść / Zawartość http://biuletynpig.pl/resources/html/cms/MAINPAGE
Warianty tytułu
EN Uranium and radium isotopes in drinking water of Kraków agglomeration
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejsza praca prezentuje wyniki analizy izotopów radu i uranu (226Ra, 228Ra, 238U, 234U) w próbkach wody pobranych z zakładów uzdatniania wody i publicznych studni znajdujących się na obszarze aglomeracji krakowskiej. Na podstawie wyników pomiarowych oszacowano roczne obciążające dawki wywołane pochłonięciem izotopów radu i uranu zawartych w badanych wodach dla ludzi we wszystkich grupach wiekowych. Stwierdzono że oszacowane dawki są mniejsze niż dopuszczalny poziom (0,1 mSv/rok) z wyjątkiem grupy niemowląt z założeniem, że każde dziecko w tej grupie konsumuje dziennie 1 litr wody.
EN This work presents the results of measurements of radium and uranium isotopes (226Ra, 228Ra, 238U, 234U) in water samples collected from drinking water plants and public artesian wells in Kraków agglomeration. Annual effective doses for people of different age groups, caused by intake of natural radioactive isotopes contained in the waters, were estimated based on the obtained radioactive data. It turned out that the estimated annual doses are lower than the permissible level (0.1 mSv), excluding those far babies aged below 1 year, assuming the consumption of 1 liter per day for every baby in the age group.
Słowa kluczowe
PL woda pitna   izotopy radu   izotopy uranu   dawka obciążająca   aglomeracja krakowska  
EN drinking water   radium isotopes   uranium isotopes   effective dose   Cracow agglomeration  
Wydawca Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
Rocznik 2009
Tom nr 436, z. 9/1
Strony 29--34
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Chau, N. D.
autor Kasprzykowski, P.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
autor Seniuta, R.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
autor Nowak, J.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
autor Ochmański, P.
Bibliografia
[1] CHAU N.D., NIEWODNICZAŃSKI J., DORDA J., OCHOŃSKI A., CHRUŚCIEL E., TOMZA I., 1997 - Determination of radium isotopes in mine waters through alpha- and beta activities measured by liquid scintillation spectrometry. J. Radioanal. Nucl. Chem., 222: 69 74.
[2] CHAU N.D., RAJCHEL L., CHRUŚCIEL E., 2008 - Natural radioactivitiy and chemical properties of carbonate mineral waters in Polish Carpathians. LSC-2008, Book of abstracts. Paul Scherrer Institut PSI, Davos, Switzerland.
[3] CHOWANIEC J., FREIWALD P., PATORSKI R., WITEK K., 2007 - Kraków. W: Wody podziemne miast wojewódzkich Polski (red: Z. Nowickiego): 71-88. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
[4] EC, 1998 - Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the Quality of water intended for human consumption. Official Journal of the European Communities. L 330/32.
[5] KLECZKOWSKI A.S., MYSZKA J., 1989 - Hydrogeologia regionu Krakowa. W: Przewodnik LX Zjazdu Pol. Tow. Geol.: 162-180. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
[6] KLECZKOWSKI A.S., 2003 - Kształtowanie chemizmu czwartorzędowych wód podziemnych Krakowa 1870-2002; tendencje dalszych zmian. Wyd. AGH, Kraków.
[7] OSZCZYPKO N., 1981 - Wpływ neogenskiej przebudowy Przedgórza Karpat na warunki hydrodynamiczne i hydrochemiczne zapadliska przedkarpackiego. Biul. Inst. Geol., 325: 5-87.
[8] RAJCHEL L., 1998 - Wody mineralne i akratopegi Krakowa. Prz. Geol., 46, 11: 1139-1145.
[9] RRM, 2005 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego. Dz.U. Nr 20, poz. 168.
[10] SKWARZEC B., 1997 Radiochemical methods for the determination of polonium, radiolead, uranium and plutonium in environ- mental samples. Chem. Anal., 42: 107-113.
[11] TOMZA I., 1977 Determination of low concentrations of radium isotopes in mineral waters. W: Low Radioactivity Measurements and Application: 387-390. Conference. Slovenske Pedagogicke Nakladatelstvo, Bratislava.
[12] ZUBER A., WEISE S., MOTYKA J., OSENBRUCK K., RÓŻAŃSKI K., 2004 - Age and flow pattern of groundwater in a Jurassic limestone aquifer and related Tertiary sands derived from combined isotope, noble gas and chemical data. J. Hydrology, 286: 87-112.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0033-0004
Identyfikatory