Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0021-0038

Czasopismo

Rudy i Metale Nieżelazne

Tytuł artykułu

Ocena własności technologicznych odlewniczych stopów aluminium przy wykorzystaniu Metal Health System

Autorzy Augustyn, B.  Stuczyński, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assessement of the technological properties aluminium casting alloys by used to Metal Health System
Konferencja "Aluminium 2010" : XII międzynarodowa konferencja : Niepołomice, 21-23.04.2010
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule opisano unikatowe narzędzie pomiarowe przeznaczone dla potrzeb odlewni. Na przykładzie stopu podeutektycznego oraz okołoeutektycznego przedstawiono możliwości wykorzystania zestawu kokil Metal Health System do oceny własności technologicznych odlewniczych stopów aluminium. W rezultacie przeprowadzonych pomiarów można stwierdzić, iż stop o wyższej zawartości krzemu miał lepszą lejność. Natomiast nie zaobserwowano istotnych zmian lejności w zakresie dodanych ilości rozdrabniacza i modyfikatora. Dodatek strontu jedynie ustabilizował te wskazania. Ocena czystości metalu przy wykorzystaniu formy K (K-test), nie ujawniła żadnych dużych wtrąceń, tlenków, pęcherzy gazowych, co może świadczyć o prawidłowym przygotowaniu metalu. Pomiar skłonności do pęknięć na gorąco wykazał, że jedynie stop podeutektyczny z Cu posiada tendencję do pękania. Dodatek Tibalu nie zredukował niekorzystnej skłonności. Wyniki dla poszczególnych próbek wytrzymałościowych otrzymanych w nowej kokili są jednorodne, a dzięki stabilizacji temperatury na poziomie 400 stopni Celsjusza zapewniają lepsze odzwierciedlenie warunków odpowiadających szybkością stygnięcia w stałych odlewach kokilowych. Przy pomocy tzw. Tatur testu określono skurcz dla poszczególnych stopów, oraz oceniono charakter skłonności do tworzenia porowatości.
EN Paper presents practical usage of Metal Health System of Ingot Moulds in assessment of technological properties of aluminium alloys on example of under and near eutectic alloy. Measurement of castability confirmed that alloy with higher Silicon content shows better castabililty, addition of Strontium stabilizes fluidity index.There was no significant influence on castability after addition of refiner and modificator. Assessment of metal purity using K form (K-test) showed no major inclusions, oxides, gas cavities. Measurement of heat cracking tendency showed that only under eutectic alloy with Cu has tendency for cracking. TiBAl addition didn't reduce this damaging inclination. Results of particular strength samples received in new mould are homogeneous; thanks to temperature stabilization on a level of 400 degrees of Celsius comply with speed of cooling in stable mould casts. Tatur test described shrinkage of particular alloys.
Słowa kluczowe
PL aluminium   stopy Al-Si   własności technologiczne   modyfikacja   rozdrobnienie ziarna  
EN aluminium   Al-Si alloys   technological properties   modification   grain refinement  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Rudy i Metale Nieżelazne
Rocznik 2010
Tom R. 55, nr 7
Strony 436--440
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Augustyn, B.
autor Stuczyński, T.
  • Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich, Skawina
Bibliografia
1. Technical Note Ref: MH001/01.: Quality Benchmarking Using the Metal Health Fluidity and Tatur Test Moulds.
2. Technical Note Ref: MH002/01.: Root Cause Analysis of Hot Tearing Using the Metal Health System.
3. Technical Note Ref: MH003/01.: The Metal Health K-Mould as a Monitoring Tool for Molten Metal Quality.
4. Technical Note Ref: MH004/01.: development of Additions Practices using the Metal Health Fluidity Mould.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0021-0038
Identyfikatory