PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wybrane problemy magnetotellurycznych i grawimetrycznych badań strukturalnych we wschodniej części polskich Karpat

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Some problems of magnetotelluric and gravity structural investigations in the Polish Eastern Carpathians
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawione zostały wybrane rezultaty najnowszych badań magnetotellurycznych i grawimetrycznych wykonanych we wschodniej części Karpat polskich. Zreinterpretowane zostały wyniki regionalnych badań magnetotellurycznych wykonanych wzdłuż dwóch profili: Maniów - Przemyśl i Radoszyce - Przemyśl z wykorzystaniem najnowszych procedur inwersji 1D i 2D. W ramach prac interpretacyjnych przeanalizowana została dokładność określenia położenia granic opornościowych. Opracowane zostały przekroje oporności zawierające główne wyinterpretowane granice litologiczne i strefy tektoniczne. Zweryfikowane zostały modele budowy geologicznej wzdłuż profili: Szczawne - Kuźmina i Jaśliska - Brzozów za pomocą modelowań pola siły ciężkości. Oszacowane zostały korelacyjne zależności pomiędzy prędkościami średnimi fali sejsmicznej i wartościami anomalii rezydualnych siły ciężkości. Na podstawie uzyskanych równań regresji skonstruowano regionalne mapy prędkości średnich.
EN
Selected results of recent magnetotelluric and gravity investigations made in eastern part of the Polish Carpathians were presented in the paper. Results of regional magnetotelluric survey made along two profiles: Maniów - Przemyśl and Radoszyce - Przemyśl were reinterpreted with the use of state-of-the-art 1D and 2D inversion procedures. The accuracy of the evaluation of a depth of interpreted resistivity boundaries was analysed in the framework of interpretation works. Resistivity cross-sections including main interpreted lithological boundaries and tectonic zones were made. Geological models along profiles: Szczawne - Kuźmina and Jaśliska - Brzozów were verified with the use of gravity force modelling. Correlation dependences between average velocities of seismic wave and values of residual anomalies of gravity force were evaluated. Regional maps of average velocities were constructed based on obtained regression equations.
Wydawca
Rocznik
Strony
7--46
Opis fizyczny
Bibliogr. 23 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska; al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
 • Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych w Warszawie sp. z o.o.; ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa
autor
 • Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych w Warszawie sp. z o.o.; ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa
autor
 • Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych w Warszawie sp. z o.o.; ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa
autor
 • Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych w Warszawie sp. z o.o.; ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa
Bibliografia
 • Fajklewicz Z., 2007. Grawimetria stosowana. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
 • Jankowski J., 1967. The marginal structures of the East European Platform in Poland on basis of data of geomagnetic field variations. Publications of Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences, 4, 93–102.
 • Jankowski J., Pawliszyn J., Jóźwiak W. & Ernst T., 1991. Synthesis of electric conductivity surveys performed on the Polish part of the Carpathians with geomagnetic and magnetotelluric sounding methods. Publications of Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences, A-9/236, 183–214.
 • Królikowski Cz. & Młynarski S., 2003. Struktura głębokiego podłoża Karpat w oparciu o kompleksową interpretację danych geofizycznych. Geologia (kwartalnik AGH), 29, 1, 197–218.
 • Kuśmierek J., Stefaniuk M. & Patyk B., 1985. Interpretacja stylu deformacji tektonicznych w przekrojach wschodniej części Karpat z wykorzystaniem elementów statystyki. Nafta, 11–12, 333–341.
 • Kuśmierek J., Łapinkiewicz A.P., Maćkowski T. & Papiernik B., 2001. Ilościowa analiza trendów zmian gęstości szkieletowej i objętościowej litotypów karpackiej formacji naftowej. W: Kuśmierek J. (red.), Charakterystyka parametrów petrofizycznych fliszowych serii ropo-gazonośnych Karpat polskich, Polish Journal of Mineral Resources, 4, 2001, 77–106.
 • Kuśmierek J. et al., 2009. Geofizyczno-geologiczne modele struktur wgłębnych. W: Górecki W. et al., Dokumentacja merytoryczna projektu PB/PUPW/6/2005 pt. „Badania transgraniczne wgłębnych struktur geologicznych brzeżnej strefy Karpat w aspekcie odkryć i udostępniania nowych złóż ropy i gazu ziemnego”, Blok IIIC, cz. III, Archiwum KSE AGH, Kraków.
 • Lemberger M. (red.), 1998. Kompleksowe modele geofizyczno-geologiczne wgłębnej budowy wschodniej części Karpat zewnętrznych i ich podłoża. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu badawczego nr 9 T12B 020 11, Archiwum KBN, Warszawa.
 • Levenberg K., 1944. A Method for the Solution of Certain Non-Linear Problems in Least Squares. The Quarterly of Applied Mathematics, 2, 164–168.
 • Miecznik J., Wojdyła M. & Danek T., 2003. The application of nonlinear method into inversion of 1D magnetotelluric sounding data based on very fast simulated annealing. Acta Geophysica Polonica, 51, 3, 307–322.
 • Molek M. & Klimkowski W., 1991. Dokumentacja badań magnetotellurycznych i tellurycznych. Temat: Badania wgłębnej budowy geologicznej Karpat, lata 1988–1990, część 2. Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, Warszawa, 1–52.
 • Rodi W. & Mackie R.L., 2001. Nonlinear conjugate gradients algorithm for 2-D magnetotelluric inversion. Geophysics, 66, 174–187.
 • Ryłko W. & Tomaś A., 1995. Morphology of the consolidated basement of the Polish Carpathians in the light of magnetotelluric data. Kwartalnik Geologiczny, 39, 1, 1–16.
 • Ryłko W. & Tomaś A., 2005. Basement structure below the West Carpathian – East Carpathian orogen junction (eastern Poland, north-eastern Slovakia and western Ukraine). Geologica Carpathica, 56, 1, 29–40.
 • Stefaniuk M. & Kuśmierek J., 1986. Interpretation of the basement roof of the eastern part of Polish Carphatians in the light of magnetotelluric survey and geological premises. XXXI International Geophysical Symposium, Gdańsk, 232–240.
 • Stefaniuk M., 2001. Główne elementy strukturalne podłoża wschodniej części Karpat polskich w świetle badań magnetotellurycznych. Geologia (kwartalnik AGH), 27, 1, 127–159.
 • Stefaniuk M., 2003. Regionalne badania magnetotelluryczne w polskich Karpatach wschodnich. Geologia (kwartalnik AGH), 29, 3–4, 131–168.
 • Stefaniuk M., Adamczak T., Balicki A., Klityński W., Mazurek B., Mrzygłód T., Palka-Zielińska E., Pepel A., Wajda A. & Żytko K., 2000. Dokumentacja badań magnetotellurycznych w Karpatach – obszar wschodni, część 3. Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, Warszawa, 1–121.
 • Stefaniuk M., Adamczak T., Bachnacki S., Klityński W., Mazurek B., Miecznik J., Mrzygłód T., Palka-Zielińska E., Pepel A., Wojdyła M., Szczypa S. & Żuk Z., 2001. Dokumentacja badań magnetotellurycznych w Karpatach – obszar wschodni, część 4. Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, Warszawa, 1–146.
 • Święcicka-Pawliszyn J. & Pawliszyn J., 1978. Zastosowanie badań magnetotellurycznych do rozpoznania złożonych struktur geologicznych. Biuletyn Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych,Warszawa, 2, 16–25.
 • Święcicka-Pawliszyn J., 1984. Dokumentacja badań magnetotellurycznych. Temat: Karpaty część wschodnia, rok 1978–79, 1981–83. Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, Warszawa, 1–37.
 • Woźnicki J., 1985. Low-resistivity element in the Carpathians. Kwartalnik Geologiczny, 29, 153–166.
 • Żytko K., 1997. Electrical conductivity anomaly of the Northern Carpathians and the deep structure of the orogen. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 67, 25–43.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0013-0069
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.