Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0013-0068

Czasopismo

Górnictwo i Geoinżynieria

Tytuł artykułu

Badania postępu procesu abrazji brzegów zbiornika Czorsztyn-Niedzica

Autorzy Zydroń, T.  Kozielska-Sroka, E.  Michalski, P.  Dryś, D.  Kruk, E.  Płonka, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Investigations on the abrasion process of Czorsztyn-Niedzica Reservoir banks
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz prowadzonych nad abrazją nieubezpieczonych brzegów Jeziora Czorsztyńskiego od strony Pienińskiego Parku Narodowego w okresie 2003-2008. Wykazano w nim wyraźne zależności pomiędzy wysokością i szybkością cofania się klifu abrazyjnego oraz kubaturą wyerodowanego materiału a nachyleniem skarp pierwotnych, zmianami poziomów wód w zbiorniku i uziarnieniem gruntów tworzących obrzeża.
EN The results of tests and analyses carried out on the abrasion of non-protected banks of Czorsztyn Reservoir on the side of Pieniny National Park in the period of 2003-2008 are presented in the paper. Clear relationships between height and rate of removing of abrasion cliff, amounts of the material eroded out and inclination of original slopes, changes of water level in reservoir and granulation of soils in the banks were revealed.
Słowa kluczowe
PL abrazja   zbiornik Czorsztyn-Niedzica  
EN abrasion   Czorsztyn-Niedzica reservoir  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Górnictwo i Geoinżynieria
Rocznik 2010
Tom R. 34, z. 2
Strony 663--673
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Zydroń, T.
  • Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy, Kraków
autor Kozielska-Sroka, E.
  • Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy, Kraków
autor Michalski, P.
  • emerytowany pracownik, Uniwersytet Rolniczy, Kraków
autor Dryś, D.
  • absolwent, Uniwersytet Rolniczy, Kraków
autor Kruk, E.
  • student, Uniwersytet Rolniczy, Kraków
autor Płonka, M.
  • student, Uniwersytet Rolniczy, Kraków
Bibliografia
[1] Grobelska H.: Rozwój strefy brzegowej nizinnego zbiornika wodnego w warunkach dużych wahań stanów wody na przykładzie zbiornika Pakoskiego (Noteć Zachodnia). Nauka, Przyroda, Technologie, z. 2, 2007, s. 1–10
[2] Kostuch R., Maślanka K., Szymacha A.: Inicjacja abrazji brzegu zbiornika Domaniów. Acta Agrophysica. 5 (2), 2005, s. 307–313
[3] Książkiewicz M., Samsonowicz J., Ruhle E.: Zarys geologii Polski. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1965
[4] Plewa M.: Geologia inżynierska w inżynierii środowiska. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1999
[5] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
[6] Sobczak J.: Zapory z materiałów miejscowych. Państwowe Wydawnictwa Naukowe, 1975
[7] Wiejaczka Ł.: Próba typologii brzegów zbiornika wodnego „Klimkówka”. Landform Analysis, 9, 2008, s. 217–221
[8] Wacławski M.: Niektóre zagadnienia abrazji brzegów karpackich zbiorników wodnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej. Budownictwo Wodne i Inżynieria Sanitarna, z. 37. Kraków 1986
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0013-0068
Identyfikatory