Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0009-0079

Czasopismo

Górnictwo i Geoinżynieria

Tytuł artykułu

Porównanie metod normatywnych projektowania obudowy stalowej łukowej podatnej stosowanej w podziemnych zakładach górniczych

Autorzy Wichur, A.  Frydrych, K.  Bober, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Comparison of the standard designing methods of steel arch support used in underground mining works
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Obudowa złożona ze stalowych łuków podatnych jest obecnie uznawana za najbardziej odpowiedni typ konstrukcji do zabezpieczania długotrwałych wyrobisk korytarzowych w przypadku ich lokalizacji w skałach zwięzłych o średnio zaawansowanej tektonice i charakteryzujących się odpornością na działanie atmosfery kopalnianej. W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej trzech "normatywnych" metod projektowania i doboru obudowy stalowej ŁP wyrobisk korytarzowych. Ogólnie wykonano obliczenia 81 zestawów danych dla każdej metody. Na podstawie otrzymanych wyników sporządzono wykresy obciążeń oraz rozstawu odrzwi obudowy. Z przeprowadzonej analizy wynika, że najszersze możliwości zastosowania, z wszystkich porównanych metod, ma metoda 3. Korzystając z niej można dokonać doboru obudowy wyrobisk korytarzowych, połączeń wyrobisk oraz skrzyżowań ścian z chodnikami przyścianowymi. Różnice uzyskanych wyników obliczeń obciążenia oraz rozstawu odrzwi obudowy, pomiędzy poszczególnymi metodami, należy tłumaczyć brakiem dostatecznej wiedzy na temat zjawisk zachodzących w górotworze w sąsiedztwie projektowanego wyrobiska, a w szczególności brakiem jej doświadczalnego potwierdzenia.
EN The steel arch support is recognized as the most useful type of structure for the protection of underground excavations. This paper presents results of comparative analysis of the three standard methods of designing and selection of steel arch support. For each of method were counted 81 sets of data. The bar charts of load and set span were prepared according to calculation results. From the analysis comes out that the third method has the widest application from three of compared ones. Using this method is possible to select the steel arch support for the excavations and junction and crossings of working as well. Differences between the results of the each method result from lack of the knowledge about rockmass effects around of designed working.
Słowa kluczowe
PL stalowa obudowa podatna   projektowanie obudowy   obciążenia  
EN steel arch support   support design   load  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Górnictwo i Geoinżynieria
Rocznik 2009
Tom R. 33, z. 3/1
Strony 437--444
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Wichur, A.
  • Emerytowany profesor zwyczajny AGH, Kraków
autor Frydrych, K.
  • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
autor Bober, M.
  • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bibliografia
[1] BN-82/0434-07: Wyrobiska korytarzowe i komorowe. Obudowa powłokowa. Wytyczne projektowania i obliczeń statycznych
[2] Chudek M. i in.: Zasady doboru i projektowania obudowy wyrobisk korytarzowych i ich połączeń w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni, Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska w Gliwicach, Gliwice – Kraków-Katowice, 2000
[3] Drzęźla B. i in.: Obudowa górnicza. Zasady projektowania i doboru obudowy wyrobisk korytarzowych w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. Politechnika Śląska, Instytut Eksploatacji Złóż, Gliwice, wrzesień 1999
[4] PN-G-05020:1997: Podziemne wyrobiska korytarzowe i komorowe. Obudowa sklepiona. Zasady projektowania i obliczeń statycznych
[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139 poz. 1169)
[6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 3 poz. 6)
[7] Rułka K. i in.: Uproszczone zasady doboru obudowy odrzwiowej wyrobisk korytarzowych w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. Główny Instytut Górnictwa, Zakład Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych, Katowice, sierpień 2001
[8] Rułka K i in.: Zasady projektowania, obliczania i doboru obudów dla długotrwałych wyrobisk korytarzowych i komorowych. Prace Naukowo-Badawcze OBR BG „ Budokop", Mysłowice, 1983
[9] Spruth F.: Streckenausbau in Stahl. Ein Handbuch fur die Praxcis. Verlag Gluckauf GmbH, Essen, 1959
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0009-0079
Identyfikatory