PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zagadnienia projektowania obudowy długotrwałych wyrobisk podziemnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Problems of the design of the long-term excavations' support
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Budownictwo podziemne w Polsce doznało szybkiego rozwoju w okresie koniunktury w górnictwie, a pogarszające się warunki geologiczno-górnicze stały się stymulatorem do konstrukcji nowych rodzajów obudowy. Szczególną rolę odegrały konstrukcje nowych typów obudowy wyrobisk długotrwałych (szyby, przecznice, komory itp.). Praca stanowi przegląd podstawowych dokonań w tym zakresie. Przedstawione typy obudowy oraz metody ich obliczeń były rezultatem wieloletnich prac badawczych oraz doświadczeń praktycznych. W procesie projektowania zastosowano wiele modeli obliczeniowych. Związana z nimi praktyka projektowa pozwala na wykorzystanie opracowanych metod w obliczeniach statycznych innych budowli podziemnych, np. tuneli komunikacyjnych, hydrotechnicznych itp.
EN
Underground construction in Poland underwent a rapid development over the period of prosperity in mining and the worsening geological-mining conditions became the incentive to create new constructions of support. A particular role was taken by long-term excavations' support and lining (shafts, crosscuts, chambers etc.). The paper constitutes the review of base achievements in this field. The types of the support and lining presented and the methods for their calculations were the results of many years of research and practical experiments. Many calculation models were used in the design process. The designing practice related allow to use these in statical calculations of other underground structures, like communication tunnels, hydroengineering objects etc.
Wydawca
Rocznik
Strony
407--436
Opis fizyczny
Bibliogr. 125 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor
 • Emerytowany profesor zwyczajny AGH, Kraków
Bibliografia
 • [1] Biliński A., Perek J., Stałęga S., Chudek M., Zorychta A., Stępień A., Kowina W., Malesza A.: Zasady doboru obudowy łukowej podatnej wyrobisk chodnikowych wykonywanych w pokładzie węgla i pozostających poza wpływem ciśnienia eksploatacyjnego. Katowice, Wyższy Urząd Górniczy, Główny Instytut Górnictwa, 1996
 • [2] BN-71/0434-02: Szyby górnicze - Obudowa-Obciążenia
 • [3] BN-83/0434-02: Szyby górnicze - Obudowa-Obciążenia
 • [4] BN-72/0434-03: Szyby górnicze - Obudowa-Zasady projektowania
 • [5] BN-79/0434-03:Szyby górnicze - Obudowa-Zasady projektowania
 • [6] BN-73/0434-04: Wyrobiska korytarzowe poziome i pochyłe w kopalniach - Obudowa murowa sklepiona - Wytyczne projektowania i obliczeń statycznych
 • [7] BN-79/0434-04: Wyrobiska korytarzowe w kopalniach - Obudowa sklepiona - Wytyczne projektowania i obliczeń statycznych
 • [8] BN-75/0434-05: Wyrobiska komorowe - Obudowa-Obliczenia statyczne i projektowanie
 • [9] BN-78/0434-07: Wyrobiska korytarzowe i komorowe w kopalniach - Obudowa powłokowa – Wytyczne projektowania i obliczeń statycznych
 • [10] BN-82/0434-07: Wyrobiska korytarzowe i komorowe-Obudowa powłokowa- Wytyczne projektowania i obliczeń statycznych
 • [11] Bulycev N.S: Mechanika podzemnych sooruzenij. Moskva, Nedra,1982
 • [12] Bulycev N.S., Amusin B.Z., Olovjnnyj AG.: Rascet krepi kapital'nych gornych vyrabotok. Moskva, Nedra, 1974
 • [13] Cała M.: Możliwości określenia parametrów obudowy kotwiowej dla wyrobisk umiejscowionych w górotworze spękanym. [w:] Geotechnika w górnictwie i budownictwie specjalnym, Konferencja naukowo-techniczna poświęcona 50-leciu pracy Prof. zw. dr hab. inż. Henryka Filcka. Kraków, 9-10 grudnia 1999 r. Kraków, Wydawnictwo „SCRIPTUM", 1999
 • [14] Cała M., Flisiak J., Tajduś A.: Mechanizm współpracy kotwi z górotworem o zróżnicowanej budowie. Kraków, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Polskiej Akademii Nauk, 2001
 • [15] Cała M., Tajduś A.: The influence of roof bolts location on its interaction with the rock mass. [w:] Geo-Eng2000, An international conference on geotechnical & geological engineering, 19-24 November 2000, Melbourne. Vol. 2: Extended abstracts. Technomic Publishing, Lancaster, 2000
 • [16] Chudek M.: Obudowa wyrobisk górniczych. Cz. 1. Obudowa wyrobisk korytarzowych i komorowych. Katowice, Śląsk, 1986
 • [17] Chudek M., Duży S., Kleta H., Kłeczek Z., Stoiński K., Zorychta A.: Zasady doboru i projektowania obudowy wyrobisk korytarzowych i ich połączeń w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. Gliwice - Kraków - Katowice, Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni, Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2000
 • [18] Chudek M., Głuch P., Szczepaniak Z.: Drążenie wyrobisk korytarzowych. Gliwice, Politechnika Śląska, 1985 (skrypt)
 • [19] Czaja P.: Analiza metod określania wielkości przemieszczeń wstępnych ociosów wyrobiska przed założeniem obudowy. [w:] Konferencja Naukowo-Techniczna Budownictwo Podziemne '96, Kraków, 26-27 września 1996 r., Wyd. Scriptum, 1996
 • [20] Czaja P.: Analiza nośności segmentowej obudowy szybów upodatnionej materiałem nieliniowo sprężystym. Kraków, Wyd. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2002
 • [21] Dawydow S.S.: Obliczanie i projektowanie konstrukcji podziemnych. Warszawa, Wyd MON, 1954
 • [22] Domańska D.: Nowa metoda szacowania nośności odrzwi obudowy stalowej łukowej oparta na teorii nośności granicznej. Archiwum Górnictwa, 1, 2003
 • [23] Drzęźla B., Mendera Z., Barchan A., Głąb L., Schinohl J.: Obudowa górnicza. Zasady projektowania i doboru obudowy wyrobisk korytarzowych w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. Katowice, Politechnika Śląska Instytut Eksploatacji Złóż, Wydawnictwo Górnicze, 2000
 • [24] Duży S.: Studium niezawodności konstrukcji obudowy i stateczności wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego z uwzględnieniem niepewności informacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1750 2007
 • [25] Filcek H., Tajduś A.: Wpływ obudowy kotwiowej na zachowanie się górotworu w otoczeniu wyrobiska chodnikowego. Wiadomości Górnicze, 1, 1992
 • [26] Frydrych K.: Wpływ konstrukcji obudowy tunelu o przekroju kołowym na wartość współczynnika podatności podłoża. Górnictwo i Geoinżynieria, 29, 3/1, 2005
 • [27] Furtak K., Kędracki M.: Podstawy budowy tuneli. Kraków, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2005
 • [28] Gałczyński S.: Podstawy budownictwa podziemnego. Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001
 • [29] Godziek J., Stąpor W.: Technologie drążenia wyrobisk korytarzowych w strefach uskokowych. Projekty - Problemy Budownictwo Węglowe, 4, 1978
 • [30] Hoek E., Kaiser P.K., Bawden W.F.: Support of underground excavations in hard rock. Rotterdam - Brookfield, A.A. Balkema, 1995
 • [31] Konopa W., Twardokęs K.: Principles of roof bolting in roadways. Central Mining Institute Ann. Report 1977. Katowice, Główny Instytut Górnictwa, 1978
 • [32] Konopko W., Drzewiecki J., Kabiesz J., Kidybiński A., Kowalski E., Perek J., Rułka K., Skrzyński K.: Zasady doboru obudowy wyrobisk korytarzowych, cz. II. Zasady doboru obudowy chodnikowej w warunkach zagrożenia tąpaniami. Katowice, Główny Instytut Górnictwa, 1998 (praca niepublikowana)
 • [33] Konopko W., Mateja J., Perek J., Rułka K., Sawka B., Stałęga S.: Zasady doboru obudowy wyrobisk korytarzowych, cz. I. Wytyczne projektowania, wykonywania i kontroli obudowy odrzwiowej łukowej podatnej (ŁP) wyrobisk korytarzowych w pokładzie węgla. Katowice, Główny Instytut Górnictwa, 1998 (praca niepublikowana)
 • [34] Kostrz J.: Głębienie szybów specjalnymi metodami. Katowice, Śląsk, 1964
 • [35] Kozel A.M.: Znacenie kasatel'nych sil na vnesnej poverchnosti kol'cevoj monolitnoj krepi i vybor tolsciny krepi po zadannym neravnomemym nagtuzkam. Trudy VNIMI, 46, Leningrad, 1962
 • [36] Krupennikov G.A., Bulycev N.S., Kozel A.M., Filatov N.A.: Vzaimodejstvie massivov gornych porod s krep’ju vertikal'nych vyrabotok. Moskva, Nedra, 1966
 • [37] Krupiński B.: Zasady projektowania kopalń, cz. 1. Katowice, Śląsk, 1963
 • [38] Lutgendorf H.O.: Quantitative Gebirgsmechanik der Untergebauten im geklufteten Gebirge. Essen, Gluckauf, 1971
 • [39] Majcherczyk T.: Influence of rock bolts on the rock mass parameters. Archives of Mining Sciences, 4, 1995
 • [40] Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z.: Badania in situ dla oceny doboru obudowy wyrobisk korytarzowych. [w:] Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2004, Szczyrk, 23-27 lutego 2004. Kraków, IGSMiE PAN, 2004
 • [41] Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z.: Badania obciążeń obudowy w wybranych wyrobiskach korytarzowych. Górnictwo i Geoinżynieria, 3/1, 2005
 • [42] Majcherczyk T., Niedbalski Z., Małkowski P.: Measurements of roof support load in headings: in situ research. [w:] Technical, technological and economic aspects of thin-seams coal mining, International Mining Forum 2007. London, Taylor & Francis, 2007
 • [43] Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z.: Ocena przemieszczeń górotworu wokół wyrobiska korytarzowego z wykorzystaniem parametrów empirycznych. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 6, 2006
 • [44] Majcherczyk T., Małkowski P., Niedbalski Z.: Ruchy górotworu i reakcje obudowy w procesie niszczenia skał wokół wyrobisk korytarzowych na podstawie badań „in situ". Kraków, AGH, WGiG, 2006
 • [45] Majcherczyk T., Niedbalski Z.: Badania zasięgu strefy spękań wokół wyrobiska korytarzowego. Przegląd Górniczy, 2, 2004
 • [46] Majcherczyk T., Niedbalski Z.: Wpływ czasu na rozwarstwienia skał stropowych w wybranych wyrobiskach korytarzowych. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 7, 2005
 • [47] Majcherczyk T., Niedbalski Z., Małkowski P.: Pomiary sił osiowych w kotwiach oprzyrządowanych w wyrobiskach w obudowie podporowo-kotwiowej. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 2, 2004
 • [48] Majcherczyk T., Tajduś A.: Numeryczny model dynamicznego obciążenia obudowy kotwiowej. Prace Naukowe GIG, Seria Konf., 1, 1995
 • [49] Majcherczyk T., Tajduś A.: Ocena stateczności górotworu dla potrzeb stosowania obudowy kotwiowej w wyrobiskach górniczych. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 2, 1994
 • [50] Majcherczyk T., Tajduś A., Cała M.: Zastosowanie kotwi do obudowy przecinek ścianowych, rozruchowych i likwidacyjnych. Przegląd Górniczy, 3, 1995
 • [51] Małkowski P., Niedbalski Z., Majcherczyk T.: Konwergencja wyrobisk chodnikowych na podstawie wyników obliczeń numerycznych i ich weryfikacja pomiarami in situ. Górnictwo i Geoinżynieria, 1, 2008
 • [52] Małoszewski J., Mateja J., Rułka K., Wypchol N.: Podstawy teoretyczne projektowania obudów powłokowych dla wyrobisk korytarzowych i komorowych. Zeszyty Problemowe Górnictwa, 1, 1977. PWN, Warszawa - Kraków
 • [53] Mateja J.: Beton natryskowy o wysokich parametrach technicznych jako tworzywo do obudowy wyrobisk górniczych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe, 3, 1996
 • [54] Mateja J.: Studium nad ustaleniem nośności stalowych odrzwi obudowy łukowej w wyrobiskach udostępniających nienarażonych na bezpośredni wpływ ciśnień eksploatacyjnych. Prace Naukowo-Badawcze OBR BG, Mysłowice, 1982
 • [55] Mateja J., Dynowska M.: Kotwienie w wyrobiskach kapitalnych. Wiadomości Górnicze, 8-9, 1993
 • [56] Matysik A.: Beton natryskowy zbrojony włóknem stalowym w budownictwie podziemnym. Budownictwo Górnicze i Tunelowe, 3, 1996
 • [57] Mohr F.: Die Beanspruchungen und Berechnungen des Schachtausbaus. Gluckauf, 23/24, 1950
 • [58] Mohr F.: Grundlagen der Berechnung des Ausbaues von Schachten unter besonderer Berucksichtigung von Gefrierschachten. Bergbau-Archiv, 2, 1946
 • [59] Murzewski J.: Niezawodność konstrukcji inżynierskich. Warszawa, Arkady, 1989
 • [60] Nguyen H.B., Wichur A.: Model losowej zmienności wytrzymałości betonu przy ściskaniu mimośrodowym. Archiwum Górnictwa, 2, 1985
 • [61] Niedbalski Z., Majcherczyk T.: Badania nad zachowaniem się wyrobisk korytarzowych w obudowie podporowo-kotwiowej. Przegląd Górniczy, 11, 2005
 • [62] Olszewski J., Kostrz J.A.: Udział Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. w rozwoju budownictwa szybowego w Polsce. Sympozjum z okazji 54-lecia Przedsiębiorstwa Budowy Szybów w Bytomiu. Bytom, Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA, 1945
 • [63] Pałucki T.: Praktyczne wskazówki stosowania obudowy kotwiowej. Budownictwo Górnicze, 2, 1973
 • [64] Perspektywy rozwoju budownictwa podziemnego w Polsce a jego rozwój w świecie: Konferencja naukowo-techniczna, Warszawa, 18-20 marca 1998 r. Budownictwo Górnicze i Tunelowe, numer specjalny, 1998
 • [65] Pękacki W.: Budownictwo górnicze podziemne. Cz. I.. Wykonywanie wyrobisk korytarzowych i komorowych. Katowice, Śląsk, 1971
 • [66] Pękacki W., Rycman S., Tokarz A.: Polskie budownictwo górnicze - doświadczenia i przyszłość. Budownictwo Górnicze i Tunelowe, 2, 1996
 • [67] Piechota S., Korzeniowski W.: Współczynnik wzmocnienia górotworu w obudowie podporowo-kotwiowej w wyrobiskach korytarzowych. Przegląd Górniczy, 6, 2002
 • [68] PN-64B-03001: Konstrukcje i podłoża budowli-Zasady projektowania i obliczeń statycznych
 • [69] PN-76B-0300L• Konstrukcje i podłoża budowli - Ogólne zasady obliczeń
 • [70] PN-87B-03002: Konstrukcje murowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
 • [71] PN-84B-03264: Konstrukcje betonowe, 2elbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie
 • [72] PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone-Obliczenia statyczne i projektowanie
 • [73] PN-G-05015:1997: Szyby górnicze – Obudowa- Zasady projektowania
 • [74] PN-G-05016:1997: Szyby górnicze - Obudowa - Obciążenia
 • [75] PN-G-05020` 1997: Podziemne wyrobiska korytarzowe i komorowe - Obudowa sklepiona - Zasady projektowania i obliczeń statycznych
 • [76] PN-G-05600:1998: Podziemne wyrobiska korytarzowe i komorowe - Obudowa powłokowa - Zasady projektowania i obliczeń statycznych
 • [77] Podgórski K., Podgórski W.: Obudowa kotwiowa wyrobisk górniczych. Katowice, Śląsk, 1969
 • [78] Poradnik górnika, t. II, cz. 1. Katowice, WGH, 1959
 • [79] Poradnik górnika, t. 2. Katowice, Śląsk, 1975
 • [80] Rabcewicz L., Sattler K.: Die neue Osterreichische Tunnelbauweise. Der Bauingenieur, 8, 1965
 • [81] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. z 1998 r. Nr 3 poz. 6)
 • [82] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139 poz. 1169 z późn. zm.)
 • [83] Rułka K.: Obudowa stalowo-betonowa wyrobisk korytarzowych i komorowych. Katowice, Śląsk, 1972
 • [84] Rułka K., Mateja J., Jasnowski M.: Wytyczne doboru konstrukcji i określania parametrów obudowy komór i połączeń wyrobisk korytarzowych. Prace Naukowo-Badawcze OBR BG „Budokop", Mysłowice, 1984
 • [85] Rułka K., Mateja J., Kowalski E., Skrzyński K., Stałęga S., Wojtusiak A., Schinohl J.: Uproszczone zasady doboru obudowy odrzwiowej wyrobisk korytarzowych w zakładach wydobywających węgiel kamienny. Katowice, Główny Instytut Górnictwa Zakład Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych, 2001
 • [86] Rułka K., Wojtusiak A., Pękacki W., Stochel D.: Doświadczenia krajowego zaplecza projektowo-badawczego i przedsiębiorstw w realizacji wyrobisk tunelowych i budowli podziemnych metodami górniczymi. Katowice, Główny Instytut Górnictwa, 1996
 • [87] Rułka K., Wypchol N., Mateja J., Gruszka R.: Zasady projektowania, obliczania i doboru obudów dla długotrwałych wyrobisk korytarzowych i komorowych. OBR BG „Budokop", Prace Naukowo-Badawcze, Mysłowice, 1983
 • [88] Sattler K: Neuartige Tunnelmodellversuche - Ergebnisse und Folgenmgen. Felsmechanik und Ingenieurgeol. Suppl., IV, 1968
 • [89] Smirnow N.W., Dunin-Barkowski I.W.: Krótki kurs statystyki matematycznej dla zastosowań technicznych. PWN, Warszawa, 1966
 • [90] Stamatello H.: Tunele i miejskie budowle podziemne. Warszawa, Arkady, 1970
 • [91] Stańczyk A.: Projektowanie i budowa pierwszych odcinków metra w Algierze. Część II. Obudowa ostateczna tuneli. Budownictwo Górnicze i Tunelowe, 3, 1996
 • [92] Staszewski S., Śliwa S.: Budowa sztolni hydrotechnicznych w Świnnej Porębie. Budownictwo Górnicze i Tunelowe, 4, 1996
 • [93] Szczepankiewicz E.: Zastosowania pól losowych. Warszawa, PWN, 1985
 • [94] Sejnin V.I., Ruppenejt K V.: Nekotorye statisticeskie zadaci rasceta podzemnych sooruzenij. Moskva, 1969
 • [95] Tajduś A., Wichur A.: Budownictwo podziemne w Polsce - nauka i praktyka (na 90-lecie powstania AGH. Przegląd Górniczy, 5-6, 2009
 • [96] Tymczasowe wytyczne stosowania obudowy kotwiowej, kotwiowo-podporowej i prostej podporowej w kopalniach węgla kamiennego. Katowice, Ministerstwo Górnictwa Departament Górniczy, wrzesień 1976
 • [97] Umanskij A. A. (red.): Spravocnik proeltirovscika promyslennych, zilnych i obscestvennych zdanij i soocużenij. Kn. 2. Moskva, Izd. lit. po stroitel'stvu 1973
 • [98] Walewski J.: Projektowanie szybów i szybików. Katowice, Wyd. Śląsk, 1965
 • [99] Wichur A.: Analiza matematyczna obserwacji i materiałów z pomiarów odkształceń obudowy szybów w warunkach ROW i LGOM. Zakład Badań i Doświadczeń Budownictwa Górniczego, temat nr 7/66, etap XIV. Mysłowice, listopad 1970 (praca niepublikowana)
 • [100] Wichur A.: Ciśnienie górotworu na obwodzie obudowy szybu jako stacjonarna funkcja losowa. Archiwum Górnictwa, 1, 1970
 • [101] Wichur A.: Dwuwymiarowy model obciążenia obudowy szybu jako wektorowej funkcji losowej. Zeszyty Naukowe AGH, 584, Górnictwo 88, Kraków, 1976
 • [102] Wichur A.: Możliwość prognozowania kształtu i wartości obciążenia obudowy szybu w zagadnieniach projektowych przy wykorzystaniu modelu probabilistycznego. Zeszyty Naukowe AGH, 374, zeszyt specjalny 36, Kraków, 1972
 • [103] Wichur A.: Możliwość wykorzystania do zagadnień projektowych matematycznego modelu ciśnienia górotworu na obudowę szybu jako funkcji losowej. Projekty-Problemy, 10, 1971
 • [104] Wichur A.: Nowa metodyka obliczania obudowy szybowej w świetle opracowanych nowych norm branżowych. Budownictwo Górnicze, 2, 1972
 • [105] Wichur A.: Nowe normy projektowania obudowy szybów górniczych. Budownictwo Górnicze i Tunelowe, 4, 1996
 • [106] Wichur A.: Nowe poglądy na temat obliczania obciążeń obudowy szybowej. PAN Oddz. w Krakowie, Prace Komisji Górniczo-Geodezyjnej, Górnictwo 24, Wybrane zagadnienia z budownictwa podziemnego, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk - Łódź, 1986
 • [107] Wichur A.: Obudowy zespolone i wielowarstwowe w budownictwie podziemnym. [w:] V Konferencja Naukowa Konstrukcje Zespolone, T. I, Referaty, Część problemowa. Sekcja Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Sekcja Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej Politechniki Zielonogórskiej w Zielonej Górze, Komisja Nauki Oddziału PZITB w Zielonej Górze, Zielona Góra, 22-23 czerwca 1999
 • [108] Wichur A.: Pole naprężeń w sprężystym pierścieniu kolistym obciążonym stacjonarną funkcją losową Archiwum Górnictwa, 2, 1970
 • [109] Wichur A.: Prawdopodobieństwo przekroczenia wytrzymałości materiału sprężystego pierścienia kolistego obciążonego stacjonarną funkcją losową. Archiwum Górnictwa, 2, 1972
 • [110] Wichur A.: The state of stress and displacement in the face area of a shaft sunk in a rockmass with elastic properties. Archives of Mining Sciences, 3, 1998
 • [111] Wichur A.: Wytężenie sprężystego pierścienia kolistego obciążonego stacjonarną funkcją losową. Archiwum Górnictwa, 1, 1971
 • [112] Wichur A.: Zagadnienie obciążeń stycznych obudowy szybowej w świetle analizy sprężystego modelu tarczy i pierścienia. Górnictwo, 1, 1978
 • [113] Wichur A.: Z prac nad nową metodyką obliczania obudowy szybowej (część I). Budownictwo Górnicze, 2,1971
 • [114] Wichur A.: Z prac nad nową metodyką obliczania obudowy szybowej (część I)). Budownictwo Górnicze, 3,1971
 • [115] Wichur A.: Z prac nad nową metodyką obliczania obudowy szybowej (część III). Budownictwo Górnicze,1,1972
 • [116] Wichur A., Bajorek M., Frydrych K.: Metoda sprawdzania podatności obudowy powłokowej. Górnictwo i Geoinżynieria, 3, 2007
 • [117] Wichur A., Gruszka R.: Nowe normy projektowania obudowy długotrwałych podziemnych wyrobisk korytarzowych. [w:] Budownictwo podziemne 2000, Konferencja naukowo-techniczna, Kraków, 25-27 września 2000. Kraków, UWND AGH, 2000
 • [118] Wichur A., Krywult J., Stąpor J., Domańska D.: Zasady projektowania obudowy wstępnej szybów głębionych z użyciem metody zamrażania górotworu. [w:] OBR BG Budokop w Mysłowicach, Konferencja naukowo-techniczna Budownictwo górnicze i podziemne w nowych warunkach gospodarowania, Kokotek k/Lublińca, 16-17.IX.1991
 • [119] Wichur A., Tokarz A., Pękacki W.: Zastosowanie technologii górniczych w budownictwie podziemnym. Budownictwo Górnicze i Tunelowe, 2, 1995
 • [120] Wichur A., Żyliński R.: Osiągnięcia i perspektywy rozwoju polskiego budownictwa podziemnego. [w:] International Scientific Conference University of Mining and Metallurgy up to Challenges of the XXI-st Century in Education, Scientific Research and Industrial Cooperation. Faculty of Mining. Mining - Practice and Science - Look into XXI-st Century. Kraków, 24-25 czerwca 1999
 • [121] Wichur A., Żyliński R: Underground construction in Poland - achievements and perspectives of development [w:] Konferencja Nauk.-Techn. Budownictwo podziemne 2000, Kraków, 25-27 września 2000, UWND AGH, 2000
 • [122] Wypchol N., Mateja J., Rułka K., Lachman K., Jasnowski M.: Projektowanie i obliczenia statyczne obudów kapitalnych wyrobisk korytarzowych i komorowych Prace Naukowo-Badawcze OBR BG „Budokop", Mysłowice, 1978
 • [123] Wypchol N., Pałucki T.: Metodyka projektowania obudowy kotwiowej. Projekty-Problemy, 12, 1976
 • [124] Zaslavskij Ju.Z., Mostkov V.M.: Kreplenie podzemnych soonażenij. Moskva, Nedra, 1979
 • [125] Żyliński R: Budownictwo górnicze w Polsce-szanse i zagrożenia. Budownictwo Górnicze i Tunelowe, 3, 1998
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0009-0078
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.