Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0009-0076

Czasopismo

Górnictwo i Geoinżynieria

Tytuł artykułu

Wpływ wieku próbek zaprawy cementowej na ich właściwości pozniszczeniowe

Autorzy Szumiński, A.  Klisowski, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Material age effect on the post-failure characteristics of cement mortar specimens
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wyniki większości badań laboratoryjnych dotyczących pokrytycznego zachowanie się betonów wskazują, że charakter procesu niszczenia materiału odpowiada klasie pierwszej według Wawersika co oznacza, że niszczenie przebiega w sposób stabilny. Badania, których wyniki prezentujemy, prowadzone są w celu zweryfikowania tezy, że w materiałach o spoiwie cementowym (betony, zaprawy) stopień hydratacji zaczynu cementowego postępujący wraz z wiekiem materiału może powodować zmianę klasy pozniszczeniowego zachowania z pierwszej na drugą, co oznacza, że po przekroczeniu wytrzymałości na ściskanie, zakumulowana energia będzie wyzwalać się w sposób wybuchowy.
EN As indicated by the results of most laboratory tests concerning the post-failure behaviour of concrete, the nature of the material failure corresponds to class I after Wawersik, which points to stable failure propagation. The results presented hereby ensue a research conducted to verify the thesis, that in cement binder based materials (concretes, mortars) the degree of cement grout hydration, advancing along with material age, may cause the change from class I to class II post-failure behaviour. This means, having exceeded the compression strength, the accumulated energy will be released in ruptures.
Słowa kluczowe
PL własności pozniszczeniowe   badania laboratoryjne   beton   zaprawa  
EN post failure properties   laboratory tests   concrete  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Górnictwo i Geoinżynieria
Rocznik 2009
Tom R. 33, z. 3/1
Strony 383--394
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Szumiński, A.
  • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
autor Klisowski, R.
  • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bibliografia
[1] Neville A.M.: Właściwości betonu. Kraków,2000
[2] Aitcin P.C.: High-Performance Concrete. Modern Concrete Technology 5. E&FN SPON, London and New York, 1998
[3] Jamroży Z.: Beton i jego technologie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków, 2000
[4] Rusch H., Sell R., Rackwitz R.: Statistische Analyse der Betonfestigkeit. Berlin, W. Ernst 1969
[5] Saenz L.P.: Equation for the stress-strain curve of concrete. ACI Journal, 9, 1964
[6] Yi S-T., Kimb J-K, Kimb, Ohc T-K.: Effect of strength and age on the stress-strain curves of concrete specimens. Cement and Concrete Research 33 (2003),1235-1244
[7] Deutschmann K., Sicker A.: Contribution to Improve the Ductility of High Performance Concrete by the Choice of Suitable Admixtures. LACER No. 2, 1997
[8] Nielsen C. V.: Mechanical Properties for Green Concrete. XVIII Symposium on Nordic Concrete Research, Helsingor, June 2002
[9] Lee I., Punurai W., Hsu C-T. T.: Complete Stress-Strain Behavior of High Performance Fly Ash Concrete. 15th ASCE Engineering Mechanics Conference 2002, Columbia University, New York
[10] Klisowski R., Szumiński A.: Czynnik sprzężenia zwrotnego systemu sterowania maszyną wytrzymałościową a wyniki badań charakterystyk pozniszczeniowych próbek betonu. Górnictwo i Geoinżynieria AGH Kraków
[11] Flisiak D., Klisowski R., Szumiński A.: Metodyka badań a uzyskiwane charakterystyki pozniszczeniowe - uwagi o potrzebie standaryzacji. XXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu, Kraków, 2002
[12] Flisiak D., Klisowski R., Szumiński A.: Uwagi na temat sposobu prowadzenia testu jednoosiowego ściskania w serwosterowalnej maszynie wytrzymałościowej. XXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu, Kraków, 2002
[13] Wawersik W.R.: Detailed analysis of rock failure in laboratory compression tests. Ph. D. Thesis, Univ. Minnesota, Minneapolis, 1968
[14] Instrukcja ITB nr 194: Badanie cech mechanicznych betonu na próbkach wykonanych w formach. ITB, Warszawa, 1998
[15] Fairhurst C.E., Hudson J.A.: Draft ISRM suggested methods for the complete stress-strain curve for intact rock in uniaxial compression. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 36 (1999) 279-289, Pergamon Press, 1999
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0009-0076
Identyfikatory