Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0009-0075

Czasopismo

Górnictwo i Geoinżynieria

Tytuł artykułu

Cementy specjalne dla budownictwa podziemnego

Autorzy Szeląg, H.  Kurdowski, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Special cements for underground construction
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono właściwości cementów specjalnych i gotowych mieszanek betonowych opracowanych i wytwarzanych w Oddziale Mineralnych Materiałów Budowlanych ISCMOiB w Krakowie. Pokazane właściwości podkreślają wyjątkowe cechy tych materiałów, gwarantujące trwałość konstrukcji w ekstremalnych warunkach obciążeń eksploatacyjnych i oddziaływania środowiska. Dotyczy to bardzo wysokich wytrzymałości, małej porowatości i korzystnego rozkładu porów, odporności na korozję chemiczną: chlorkową i siarczanową, mrozoodporności i kontrolowanych wartości bardzo niskiego skurczu i ekspansji dla odmian betonów ekspansywnych. Podane właściwości predysponują omawiane materiały do wykonywania i napraw konstrukcji betonowych w budownictwie infrastruktury drogowej ze szczególnym uwzględnieniem w aplikacjach budownictwa podziemnego, jak również w konstrukcjach przemysłu górniczego.
EN The paper describes properties of special cements and prepared concrete blends elaborated and produced in the Division of Mineral Building Materials in Cracow. Showed properties emphasize exceptional features of these materials which guarantee durability of constructions under extreme conditions of exploitation load and environmental effects. It concerns very high resistances, small porosity and advantageous pore size distribution, resistance to chemical corrosion, freeze resistance and controlled values of very low contraction and expansion for expansive concretes. These properties predispose above mentioned materials to accomplishment and repair of concrete constructions in road infrastructure building, especially in applications of underground construction as well as in constructions of mining industry.
Słowa kluczowe
PL cement ekspansywny   beton wysokowartościowy   skurcz   korozja   ekspansja  
EN expansive cement   high performance concrete   shrinkage   expansion   corrosion  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Górnictwo i Geoinżynieria
Rocznik 2009
Tom R. 33, z. 3/1
Strony 373--382
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Szeląg, H.
  • Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, Warszawa
autor Kurdowski, W.
  • Oddział Mineralnych Materiałów Budowlanych, Kraków
Bibliografia
[1] Kurdowski W.: Chemia cementu. PWN, Warszawa, 1991
[2] Król M., Tur W.: Beton ekspansywny. Arkady, Warszawa, 1999
[3] Kurdowski W.: Chemia materiałów budowlanych. AGH, Kraków, 2003
[4] Glasser F.: The pore fluid in Portland cement, 11th ICCC, Vol. 1, Durban, 2003, p.19
[5] Vernet C.: La Durabilite des Betons. Ponts et Chaussees, Paryż, 1992, s. 129
[6] Kurdowski W., Duszak S., Trybalska B.: On the mechanism of cement paste corrosion in strong chloride solutions, Proc. of Intern. Colloq., Mogilany, 1994, Ed. W. Kurdowski, Kraków, December 1994
[7] Goto S., Daimon M.: Ion diffusion in cement paste, 8th ICCC Rio de Janeiro, vol. VI, Rio de Janeiro, 1986, p. 405
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0009-0075
Identyfikatory