Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0009-0049

Czasopismo

Górnictwo i Geoinżynieria

Tytuł artykułu

Średniowieczny kolektor sanitarny w Przemyślu jako element podziemnej trasy turystycznej

Autorzy Chmura, J.  Mikoś, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The medieval intercepting sewer in Przemyśl as an element of the underground tourist route
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Od kilku lat przygotowywane są plany budowy podziemnej trasy turystycznej łączącej piwnice kilku budynków w rejonie przemyskiego Rynku. Pomysł udostępnienia piwnic i połączenie ich w cały podziemny system komunikacyjny wraz z towarzyszącym mu zabytkowym kolektorem kanalizacyjnym stworzy niezwykle atrakcyjny ciąg turystyczny, handlowo-gastronomiczny jak również dydaktyczno-poznawczy. Zakładane w etapie pierwszym rozwiązanie zmierza do połączenia piwnic Ratusza Miejskiego z wyjściem na płytę Rynku oraz przejściem do piwnic budynku Rynek 11. Powstanie więc ciekawy ciąg turystyczny pokazujący fragment podziemnego miasta.
EN The construction plans of an underground tourist route that joins the cellar of several buildings in the area of the Przemyśl Market Square have been under preparation for some years now. The opening of the cellars to the public and connecting them into one underground system together with the historic intercepting sewer will create an attractive route, both from the tourist but also from the business and teaching points of view. The first stage of the project includes the connection of the cellars of the Town Hall, the exit to the Market Square and a passage to the cellars of the 11, Market Square building. Thus an interesting tourist route will be created, showing a part of the underground city.
Słowa kluczowe
PL inżynieria miejska   podziemne trasy turystyczne  
EN urban engineering   underground tourist route  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Górnictwo i Geoinżynieria
Rocznik 2009
Tom R. 33, z. 3/1
Strony 65--74
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys.
Twórcy
autor Chmura, J.
  • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
autor Mikoś, T.
  • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bibliografia
[1] Chudek M: Obudowa wyrobisk górniczych. Cz. I. Wyd. „Śląsk”, Gliwice 1976
[2] Kleczkowski A.: Stare Miasto w Przemyślu - t. II- Opinia hydrogeologiczna i geotechniczna podłoża górotworu-prace AGH Kraków, Kraków, 1981 (praca niepublikowana)
[3] Krużel J. (Urząd Miejski w Przemyślu): Trasa turystyczna biegnąca podziemiami kamienic przyrynkowych z wykorzystaniem zabytkowego kolektora w Rynku Starego Miasta Przemyśla Przemyśl, wrzesień 2001
[4] .Magiera J.: Przemyśl - budowa czwartorzędowego podłoża centralnej części miasta - Przew. 59 Zjazdu Nauk. Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Przemyślu-Kraków, 1988
[5] Magiera J., Lauterbach M.: Budowa geologiczna podłoża Przemyśla- Sprawozdanie z prac zespołu geologicznego - w ramach interdyscyplinarnego Studium dla celów rozwiązań technicznych i organizacyjnych w rewaloryzacji Starego Miasta w Przemyślu -t. II, Kraków-Przemyśl, 1989
[6] Nodżak M., Perlakowski A., Zołotnyk R.: Instalacje podziemne a problemy rewaloryzacji starej części miasta Przemyśla. Prace PWiK Przemyśl, 1988 (praca niepublikowana)
[7] Rosłoński R.K: Projekt kanalizacji Królewskiego Wolnego Miasta Przemyśla - Przemyśl 1917 - Archiwum PWiK w Przemyślu (praca niepublikowana)
[8] Sałustowicz A.: Zarys mechaniki górotworu. Wyd. Śląsk., Katowice, 1968
[9] Trojanowski W.: Zabytkowy odcinek kolektora w Rynku miasta Przemyśla – ocena stanu technicznego i koncepcja zabezpieczenia. Przemyśl, 1997 (praca niepublikowana)
[10] Tur H.: Analityczne obliczenie obudowy w kształcie sklepienia. Zeszyty Naukowe AGH. Górnictwo, z. 1. 1960
[11] Paluch M.: Mechanika teoretyczna. Wyd. Politechnika Krakowska (wyd. 8), Kraków, 2006
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0009-0049
Identyfikatory