Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0005-0141

Czasopismo

Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Tytuł artykułu

Wyznaczanie przepuszczalności skał na podstawie pomiarów porozymetrycznych i magnetycznego rezonansu jądrowego

Autorzy Jarzyna, J.  Puskarczyk, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Permeability of rocks on the basis of mercury porosimetry and NMR measurements
Języki publikacji PL
Abstrakty
EN Permeability, the most important reservoir parameter can be directly measured only on rock samples. It can be also determined on the basis of various statistical relationships between petrophysical parameters. We tested usefulness of Swanson parameter from the mercury porosimetry and relaxation time T2 from the NMR to find adequate formulas to improve permeability determination. We used the Devonian carbonates and Carboniferous mudstones and the Rotliegend sandstones.
Słowa kluczowe
PL przepuszczalność   porozymetria rtęciowa   magnetyczny rezonans jądrowy (NMR)   MRJ  
EN permeability   mercury porosimetry   nuclear magnetic resonance (NMR)   NMR  
Wydawca Wydawnictwa AGH
Czasopismo Geologia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Rocznik 2009
Tom T. 35, z. 2/1
Strony 599--606
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., wykr.
Twórcy
autor Jarzyna, J.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki; al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, jarzyna@uci.agh.edu.pl
autor Puskarczyk, E.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki; al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, pluskarczyk@geol.agh.edu.pl
Bibliografia
Amaefule J.O., Altunbay M., Tiab D., Kersey D.G. & Keelan D.K., 1993. Enhanced reservoir description: using core and log data to identify hydraulic (flow) units and predict permeability in uncored intervals/wells. SPE paper, 26436, 205-220.
Bała M. & Jarzyna J., 2004. Zależność między porowatością i przepuszczalnością w skałach zbiornikowych z uwzględnieniem współczynnika charakteryzującego przestrzeń porową. Mat. Konf. Nauk.-Tech. nt. Efektywne technologie poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów, Geopetrol 2004, Zakopane, 20-23.09.2004, 4.
Boyun G., Ghalambor A. & Shengkai D., 2004. A rigorous approach to estimating permeability from capillary pressure curves. Petroleum Science and Technology, ISSN 1091—6466, 22, 3-4, 319-335.
Carman, P.C., 1937. Fluid Flow through Granular Beds. Trans. AIChE, 15, 150-166.
Coates G.R., Xiao L. & Prammer M.G., 1999. NMR Logging Principles and Applications. Halliburton Energy Services, Houston.
Coates G.R. & Dumanoir J.L., 1974. A New Approach to Improved Log-Derived Permeability. The Log Analyst, 17.
Glover P.W.J., Zadjali I.I. & Frew K.A., 2006. Permeability prediction from MICP and NMR data using an electro-kinetic approach. Geophysics, DOI: 0.1190/ 1.2216930, 71, 49.
Jarzyna J., Bała M., Bojdys G., Grabowska T., Lemberger M., Pietsch K. & Stefaniuk M., 2007. Nowe aspekty interpretacji wyników pomiarów geofizycznych dla weryfikacji możliwości poszukiwania węglowodorów w Karpatach Zachodnich. Sprawozdanie z projektu badawczego nr 4 T12B 025 28, MNiI, 2005-2007.
Jarzyna J. & Ha Quang M., 2009. Podział skały zbiornikowej na jednostki o jednakowych własnościach hydraulicznych dla udokładnienia wyznaczania przepuszczalności przy modelowaniu przepływów w złożu gazu. Przegląd Geologiczny, przyjęte do druku.
Jarzyna J., Puskarczyk E. & Wójcik A., 2008. Badania własności zbiornikowych skał z wykorzystaniem magnetycznego rezonansu jądrowego. Zadanie w badaniach statutowych Katedry Geofizyki WGGiOŚ AGH w ramach tematu „Doskonalenie metod akwizycji, przetwarzania i interpretacji w geofizyce", 2006-2008.
Jarzyna J., Puskarczyk E., Wójcik A. & Semyrka R., 2007. Pomiary MRJ oraz badania porozymetryczne na wybranych próbkach skał z Karpat Zachodnich. Geologia (kwartalnik AGH), 33, 4/1, 211-236.
Klaja J., Kowalska S. & Przelaskowska A., 2008. Korelacja pomiarów magnetycznego rezonansu jądrowego z badaniami porozymetrii rtęciowej dla utworów czerwonego spągowca. Geologia (kwartalnik AGH), 34, 2, 195-208.
Kozeny J., 1927. Uber Kapillare Letung des Wassers im Boden. Sitzungsberichte, Royal Academy of Science, Vienna, Proc. Class I, V, 136, 271-306.
Prasad M., 2000. Velocity-permeability relations with hydraulic units. Geophysics, 68, 108-117.
Puskarczyk E. & Jarzyna J., 2009. Sprawozdanie z projektu MNiI nr 307 058 32/2823 pt. Podwyższenie efektywności analizy własności skał przy wykorzystaniu magnetycznego rezonansu jądrowego. Archiwum Katedry Geofizyki WGGiOŚ AGH.
Swanson B.F., 1981. A simple correlation between permeabilities and mercury capillary pressure. Journal of Petroleum Technology, December, 2498-2503.
Timur A., 1968. An Investigation of Permeability, Porosity, and Residual Water Saturation Relationship for Sandstone Reservoirs. The Log Analyst, 9, 4, 8, 30-48.
Xiao L., Mao Z-Q., Xiao Z-X. & Zhang C., 2008. A new method to evaluate pore structure consecutively using NMR and capillary pressure data. SPWLA, 49th Annual Logging Symposium.
Zawisza L., 1993. Simplified Method of Absolute Permeability Estimation of Porous Beds. Archives of Mining Sciences, 38, 343-352.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGHM-0005-0141
Identyfikatory