Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGHL-0005-0021

Czasopismo

Wiadomości Górnicze

Tytuł artykułu

Zastosowanie systemów informatycznych do wsparcia innowacji organizacyjnych w przedsiębiorstwach górniczych

Autorzy Brzychczy, E.  Mieszaniec, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Application of information systems to aid organizational innovation in mining companies
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono rodzaje innowacji organizacyjnych w polskich przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw górniczych. Zwrócono uwagę na stopień upowszechnienia technologii informatycznych oraz możliwości wsparcia innowacji organizacyjnych przez nowoczesne systemy informatyczne. Jako przykład podano projektowany system doradczy wspomagający planowanie robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego.
EN The article presents types of organizational innovation in Polish enterprises, with particular emphasis on mining companies. The attention was paid to the degree of promulgation of information technology and capabilities of supporting organizational innovation by modern information systems. A designed advisory system aiding the planning of development and exploitation works in hard coal mines has been given as an example.
Słowa kluczowe
PL system informatyczny   innowacje organizacyjne   przedsiębiorstwo górnicze  
EN information system   organizational innovations   mining   mining company  
Wydawca Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.
Czasopismo Wiadomości Górnicze
Rocznik 2011
Tom R. 62, nr 11
Strony 647--651
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., tab.
Twórcy
autor Brzychczy, E.
autor Mieszaniec, J.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Bibliografia
1.Brzychczy E.: Proces modelowania produkcji górniczej z wykorzystaniem systemu doradczego. Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2011
2.Brzychczy E., Mieszaniec J.: Wpływ zarządzania wiedzą na innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw górniczych. Wiadomości Górnicze 2011, nr 2
3.Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2007
4.Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010
5.Mieszaniec J.: Proinnowacyjne narzędzia informatyczne zarządzania wiedzą, [W:] Knosala R. (red,): Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Tom 2. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011
6.Nesterak J., Rodak K.: Zintegrowane systemy informatyczne w procesie zarządzania firmą [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.): Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja UE w Krakowie, Kraków 2008
7.Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. OECD&EUROSTAT. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2008
8.Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2009 r.Główny Urząd Statystyczny http://www.stat.gov.pl/gus/5840_wykorzystanie_ict_PLK_ HTML,htm
9.http://www.coig.pl/index.php?t=200&id=55
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-AGHL-0005-0021
Identyfikatory