PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Metody przeciwdziałania procesom tworzenia się biogennego H2S w podziemnych magazynach gazu

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Prevention methods of biogenic H2S formation in underground gas storage
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł omawia badania biomonitoringowe płynów złożowych na krajowych obiektach podziemnego magazynowania gazu ziemnego (PMG), wytworzonych w sczerpanych złożach, ktore stanowią rezerwę energetyczną o ważnym znaczeniu strategicznym dla gospodarki. Przedstawiono wyniki badań mikrobiologicznych i chemicznych próbek wód wynoszonych wraz z gazem w trakcie cyklicznej eksploatacji. Obiekt badań stanowią próbki wody złożowej pochodzącej z czynnych i obserwacyjnych odwiertów PMG, ze szczególnym uwzględnieniem obiektu PMG Wierzchowice. Badania laboratoryjne przeprowadzono w kierunku występowania bakterii produkujących siarkowodór i antagonistycznej grupy mikroorganizmów, posiadających zdolności do utleniania zredukowanych związków siarki. W artykule przedstawiono sposoby eliminacji niekorzystnej mikroflory i nagromadzonego biogennego siarkowodoru w warunkach podziemnego magazynowania gazu ziemnego, a także wpływ poszczególnych rodzajów preparatów antybakteryjnych na zawartość H2S w gazie ziemnym oraz w płynach złożowych.
EN
The article discusses deposit fluids biomonitoring research results in national underground gas storage (UGS), located in depleted deposits which represent energy reserves of major strategic significance for the economy. Microbiological and chemical test results have been presented of samples of water carried out with gas in exploitation process. The object of examination are deposit water samples from producing and observational PMG boreholes, with particular consideration of the PMG object in Wierzchowice. Laboratory studies have been carried out to examine the presence of bacteria producing hydrogen sulphide and antagonistic group of microorganisms capable of oxidizing reduced sulphur compounds. The article demonstrates methods of elimination of unfavourable microflora and accumulated biogenic hydrogen sulphide in natural gas storage and the effect of particular kinds of antibacterial agents on H2S content in natural gas and deposit fluids.
Czasopismo
Rocznik
Strony
220--227
Opis fizyczny
Bibliogr. 10 poz., tab., rys., wykr.
Twórcy
 • Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Bibliografia
 • [1] Atlas R.M.: Handbook of microbiological media. Second Edition. CRC Press, Inc. USA, 1997.
 • [2] Bland R.G. et al.: Biodegradation and drilling fluid chemicals. Procc. of Drilling Conference, SPE/IADC, Amsterdam 1993.
 • [3] Hansen T.A.: Metabolism of sulfate - reducing prokaryotes. Ant. Van Leeuwenhoek, 66 (1-3): 165-185, 1994.
 • [4] Karaskiewicz J.: Badania nad zastosowaniem metod mikrobiologicznych w poszukiwaniu złóż ropy naftowej і gazu ziemnego. Prace IGNiG, 1970.
 • [5] Niewiadomska Α.: Badania procesów mikrobiologicznych w PMG Swarzów i metody zapobiegania powstawaniu biologicznego H2S. Nafta-Gaz nr 11, 1994.
 • [6] Orphan V.J. et al.: Comparitive analysis of methane-oxidizing archea and sulphate reducing bacteria in anoxic marine sediments. Applied Environ. Microbiology. Apr.; 67 (4): 414-34, 2001.
 • [7] Raczkowski J., Steczko K.: Zagrożenia ekologiczne i ochrona środowiska podczas poszukiwań i wydobycia ropy naftowej. Ropa naftowa a środowisko przyrodnicze, s. 47-71, Politechnika Wrocławska, 2001.
 • [8] Raczkowski J., Turkiewicz Α., Kapusta P.: Elimination of Biogenic Hydrogen Sulfide in Underground Gas Storage: A Case Study. Houston, Texas, USA, SPE ATCE, nr 89906, 2004.
 • [9] Turkiewicz Α.: Zastosowanie metod mikrobiologicznych w przemyśle naftowym. 13th International Science and Technical Conference, WWNiG AGH Krakow, tom II, 159-164, 2002.
 • [10] Turkiewicz Α.: Bakterie siarkowe oraz produkty ich metabolizmu w środowisku złożowym PMG Wierzchowice. Nafta-Gaz nr 3,s. 121-128,2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-AGH8-0011-0035
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.